media manipulering

Jag kan tänka själv-rörelsen

Publicerat av Stefan Whilde2021-09-02https://stefanwhilde.se/2021/09/02/jag-kan-tanka-sjalv-rorelsen/ Övertron på auktoriteter – läkare, professorer, statens och industrins egna ”experter”, myndighetspersonal och politiker men också journalister – har på senare år gått helt överstyr i vårt kära land och blivit till något av en folksjukdom…. Läs mer ›