kvinnoförtryck

Åtgärder mot kvinnovåldet

2021-04-25 Olle Ljungbeck Just nu pågår en debatt bland riksdagens politiska partier om åtgärder mot kvinnovåldet. De förslag som hittills presenterats är ett hån inte minst mot alla kvinnor. Begränsas åtgärderna till de nu föreslagna kommer ingen förändring att ske. De kommer… Läs mer ›

Islam och politik

Under historiens gång utnyttjades religion systematiskt, som en metod för politiker, inte så sällan med aktivt stöd av prästerskapet, för att därigenom uppnå ett visst politiskt syfte. Redan i gamla Rom, användes ordet religion t.ex. som en plikt för romerska… Läs mer ›