Kabbalens fall

Kämpar enheter inom den amerikanska militären i hemlighet för världens frihet?

2022-07-21 https://stopworldcontrol.com/military/?inf_contact_key=4974c1c44081823acffbdb1ad03aad127e470d92b8b75168d98a0b8cac0e9c09 Kan det vara så att vissa avdelningar inom den amerikanska militären arbetar bakom kulisserna för att rädda världen från tyranni? Den tid vi är i kräver ärlighet att titta på fakta, och visdom att skilja mellan korrekt och falsk… Läs mer ›