invandring

Jag påstår inte…

2020-12-29 Olle Ljungbeck Jag påstår inte och gör inte heller gällande, men kan dock inte frigöra mig från tanken, att en del av de människor som kommit till Sverige efter 2014 med hänvisning till många av dessas destruktiva läggning inte… Läs mer ›

Massdöden vid Äldreboenden – Anmälan mot Statsminister Stefan Löfven för indirekt vållande till massdöd av äldre på äldreboenden

Olle Ljungbeck 2020-07-10 Anmälan till Polismyndigheten, Justitieombudsmannen, samt yrkanden på att de politiska partierna M, KD, SD, L och C riktar misstroendeförklaring mot regeringen och därmed mot statsminister Stefan Löfven. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ”kan bristande språkkunskaper… Läs mer ›

Sverige och dess välfärdsstat i kris

av Nima Gholam Ali Pour 5 februari, 2020 16:17 Nima Gholam Ali Pour är politisk sekreterare för Sverigedemokraterna i Malmö. Han är författare till böckerna ”Därför är mångkultur förtryck” och ”Allah bestämmer inte i Sverige” Översättning av originaltexten: Sweden and its Welfare State in Crisis… Läs mer ›

Försvarsanalytiker varnar för krig i Sverige

2019.11.16 LARS OHLSSON https://www.nyatider.nu/samverkan-mellan-jihadister-och-yrkeskriminella-en-av-forklaringarna-till-okat-antal-sprangdad/ En tätare samverkan mellan grovt kriminella och islamistiska jihadister är en av orsakerna till ökat antal sprängningar i Sverige. Grupperingarna överlappar ofta varandra och det blir allt svårare att skilja dem åt. Det menar analytiker vid… Läs mer ›