HIV

Bayers HIV-kontaminerade blodprodukter för tredje världen

Leemon McHenry Institutionen för filosofi, Kaliforniens statsuniversitet, Ns Kalifornien leemon.mchenry@csun.edu Publicerad 1 maj 2014 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08989621.2014.882780?scroll=top&needAccess=true Den här artikeln presenterar ett förbisett fall av forskningsmissbruk och brott mot grundläggande principer för medicinsk och affärsetik. När Bayers Cutter Laboratories insåg att deras blodprodukter,… Läs mer ›