”Global compact for safe

JK utreder övergångsregeringens undertecknande av FN-avtalet: ”Det kom in över 1000 anmälningar”

Övergångsregeringen har anmälts för grundlagsbrott av över 1000 svenskar. Justitiekanslern handlägger ärendet och kommer att publicera ett beslut inom kort – huruvida en förundersökning mot regeringen inleds eller ej. https://samnytt.se/jk-utreder-overgangsregeringens-undertecknande-av-fn-avtalet-det-kom-in-over-1000-anmalningar/?fbclid=IwAR0MuynMiANqEdAFbLah_1VbQpmMlYk_gKqH4lTxaKAw5Ps7mRWeIIfATb8 Samhällsnytt har varit i kontakt med Justitiekanslern – en myndighet… Läs mer ›

R.I.P Sverige

  Den 10 december skriver medlemsländerna under FN:s migrationsramverk (Global compact for safe, orderly and regular migration). Ramverket har som huvudmål att luckra upp nationella barriärer mot migration och införa nya vägar in. Migranterna ska särbehandlas på ett positivt sätt: Få… Läs mer ›