frimurartecken

9/11 en frimurarrital

2021-08-29Jori Lahdenperä Frimureriet samt dess symboler och nummer: Det finns symboler och ett nummerologiskt mönster som vissa frimurareanvänder sig av för att diskret kommunicera sinsemellan. Symboler ochnummer är ett sätt att visa att någon är frimurare, att organisationer ochinstitutioner kontrolleras… Läs mer ›