frimurare

Inblick har under flera veckor sökt Svenska Frimurare Orden för att få en kommentar till ritualerna

Många frimurare i rättsväsendet Ruben Agnarsson 19.11.2013 I det här numret publicerar Inblick (http://www.inblick.se/Default.aspx? ID=53&Action=1&NewsId=1274&PID=416) personer inom det svenska rättsväsendet som är frimurare. Sammanställningen visar att Svenska Frimurare Orden är starkt överrepresenterade bland poliser, advokater och ämbetsutövare vid Sveriges domstolar…. Läs mer ›