Eva Nordmark

Skyddet för visselblåsare stärks – ny lag i december

Eva Nordmark 2021-04-15 SARA JOHANSSON https://www.dagensjuridik.se/nyheter/skyddet-for-visselblasare-starks-ny-lag-i-december/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=210415 Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare.  I lagrådsremissen föreslår regeringen en ny lag… Läs mer ›