EU:s stödpaket

EU:s stödpaket

2020-12-16Josef Csiba Europaunionens medlemsländer trots stora meningsskiljaktigheter länderna emellan, har den 10. december enats om att gemensamt ge klartecken för EU-s nya budgetförslag för de närmaste sju åren, i vilket ingår även det så kallade stödpaket på sjuhundrafemtio miljarder (750)… Läs mer ›