EU-parlamentet

Ledamöter i EU-parlamentet uttrycker oro över införande av covidpass – ”diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter”

SPECIALISTLÄKARE  2021-10-23 https://checkfact.org/ledamoter-i-eu-parlamentet-protesterar-mot-att-covidpass-ar-diskriminerande-och-strider-mot-grundlaggande-manskliga-rattigheter/ I en presskonferens 20 oktober med fyra ledamöter för EU-parlamentet – Rumänien, Tyskland, Italien och Kroatien – framfördes med stor emfas mycket stor oro över förslaget att införa vaccinationspass, så kallade green pass, i EU-parlamentet. De betonade… Läs mer ›

Ministrarna i Euroområdet diskuterar alternativ för finanshöjningar i spåret av Corona

FEBRUARY 17, 2020 https://www.reuters.com/article/us-eurozone-eurogroup/euro-zone-ministers-discuss-fiscal-boost-options-as-virus-worries-weigh-idUSKBN20B13K Euroområdets 19 medlemsländer har i flera års tid fastnat i en bred neutral finanspolitik gällande sina årliga rekommendationer, trots upprepade uppmaningar från Europeiska centralbanken som bett dem att investera mer trots den långsamma tillväxten. Men svag… Läs mer ›

Regeringens beslutsamhet är samhällets sammanbrott

De viktigaste förövarna är centralbankerna Allmänheten har blivit desillusionerad av lögner och bedrägerier från politiker Den allmänna opinionen har vänt sig mot politikerna November 27, 2019 Peter B. Meyer http://finalwakeupcall.info/en/2019/11/27/governments-determination-is-the-breakdown-of-society/ Kontrollen över världen och över global politik utövas av planetens… Läs mer ›