Covid-19 lag

”Förslaget till ny covid-19-lag bör förpassas till historiens skräphög”

Axel Berglund Publicerad: 2020-12-21 https://www.dagensjuridik.se/debatt/forslaget-till-ny-covid-19-lag-bor-forpassas-till-historiens-skraphog/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201221 av Axel Berglund, jurist och statsvetare I socialdepartementets nyligen publicerade promemoria om ny covid-19-lag föreslås särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av viruset covid-19. Promemorian anger att om nödvändiga åtgärder inte vidtas ”kan” det leda till… Läs mer ›