corona-restriktioner

”Förslaget till ny covid-19-lag bör förpassas till historiens skräphög”

Axel Berglund Publicerad: 2020-12-21 https://www.dagensjuridik.se/debatt/forslaget-till-ny-covid-19-lag-bor-forpassas-till-historiens-skraphog/?utm_source=apsis&utm_medium=email&utm_campaign=201221 av Axel Berglund, jurist och statsvetare I socialdepartementets nyligen publicerade promemoria om ny covid-19-lag föreslås särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning av viruset covid-19. Promemorian anger att om nödvändiga åtgärder inte vidtas ”kan” det leda till… Läs mer ›

Konsekvensen av corona-restriktionerna: 1,2 miljoner döda barn

Publicerad 4 december 2020Isac Bomanhttps://nyadagbladet.se/halsa/konsekvensen-av-coronarestriktionerna-12-miljoner-doda-barn/ Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet, pekar nu på att corona-restriktionerna kan ha kostat fler liv än coronaviruset. Enligt uppskattningar på basen av John Hopkins-universitetet har över en miljon barn dött… Läs mer ›