corona-bluffen

LÄKARE I HELA VÄRLDEN, SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL KRÄVER SLUT PÅ NEDSTÄNGNINGAR I ÖPPET BREV

SKRIVEN AV MARTIN GUSTAVSSON 28 OKTOBER, 2020https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2020/10/28/LAKARE-I-HELA-VARLDEN-SAMT-HALSO-OCH-SJUKVARDSPERSONAL-KRAVER-SLUT-PA-NEDSTANGNINGAR-I-OPPET-BREV/?fbclid=IwAR1z5iKag-Xe8b0eKOmsYnBzaM1OLGE5fvmLZrq8vXZUqXE4b53BDUo713k Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.] I skrivande… Läs mer ›

Belgiens hälsoexperter kräver utredning av WHO för falsk coronaviruspandemi

September 24, 2020https://greatgameindia.com/belgium-who-investigation-coronavirus/?fbclid=IwAR19DU3rJOOw4Ow6sg1Fe1BsEjbm5PbS1ea7qoYx3KvV66aPK81gHIywTTc Läkare och hälsovårdare i Belgien har skrivit ett öppet brev till myndigheter där de kräver utredning av WHO för att ha skapat coronavirusinfodemin som fejkar pandemin. Följande brev har påverkat folkhälsomyndigheterna inte bara i Belgien utan över… Läs mer ›