corona-bluffen

LÄKARE I HELA VÄRLDEN, SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL KRÄVER SLUT PÅ NEDSTÄNGNINGAR I ÖPPET BREV

SKRIVEN AV MARTIN GUSTAVSSON 28 OKTOBER, 2020https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2020/10/28/LAKARE-I-HELA-VARLDEN-SAMT-HALSO-OCH-SJUKVARDSPERSONAL-KRAVER-SLUT-PA-NEDSTANGNINGAR-I-OPPET-BREV/?fbclid=IwAR1z5iKag-Xe8b0eKOmsYnBzaM1OLGE5fvmLZrq8vXZUqXE4b53BDUo713k Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.] I skrivande… Läs mer ›