corona-bluffen

Dr Reiner Fuellmich om brott mot mänskligheten och Corona-bedrägeriet del 2, 2020 11 24 (engelska)

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/25/delgivning-om-meddelat-ansvar-till-socialministern-lena-hallengren-sveriges-regering-och-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-i-sveriges-riksdag-m-fl-medlopare-2020-11-24-corona-bedragerietbrott-mo/ OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan! Du får del av hela delgivningen om meddelat ansvar av 2020-11-24, vänligen hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk för sanningen och verkligheten… Läs mer ›

LÄKARE I HELA VÄRLDEN, SAMT HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL KRÄVER SLUT PÅ NEDSTÄNGNINGAR I ÖPPET BREV

SKRIVEN AV MARTIN GUSTAVSSON 28 OKTOBER, 2020https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2020/10/28/LAKARE-I-HELA-VARLDEN-SAMT-HALSO-OCH-SJUKVARDSPERSONAL-KRAVER-SLUT-PA-NEDSTANGNINGAR-I-OPPET-BREV/?fbclid=IwAR1z5iKag-Xe8b0eKOmsYnBzaM1OLGE5fvmLZrq8vXZUqXE4b53BDUo713k Översättning av ”Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media.” [Öppet brev från läkare och vårdpersonal till alla belgiska myndigheter och alla belgiska medier.] I skrivande… Läs mer ›