Cornelia unfiltered

Cornelia unfiltered- Episode 54- Kontrollerad opposition del II

Kontrollerad opposition del I: https://corneliaunfiltered.com/…/cornelia-unfiltered…/ 2023-02-22 https://www.youtube.com/watch?v=hEBBpXRignw 54. Editerad version- se hela videon på Rumble, se länk nedan. Vad är ett informationskrig? Vilken roll spelar den djupa staten, underrättelsetjänsterna och staten i den moderna cyberkrigföringen? Har alla egentligen samma agenda? Kan… Läs mer ›