Chalmers

Svenska universitet ska inte sponsra Kinas armé

2023-02-20https://www.expressen.se/ledare/svenska-universitet-ska-inte-sponsra-kinas-arme/ Kina utgör ett säkerhetshot mot Sverige. Det är vansinne att svenska universitet hjälper Folkets befrielsearmé att rusta upp. Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och Chalmers i Göteborg har under de senaste fem åren tagit emot 30 forskarstudenter från Kina… Läs mer ›