Anders Björkman

Frågan är nu vem som är terroristen? UPPDATERAD!

Mörkläggningen av sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2022 Färjan Estonia tappade aldrig sitt bogvisir i överbyggnaden 29 september 1994. Det sprängdes loss på havsbotten oktober 1994 efter sänkningen för att dölja läckaget av skrovet Sommaren 2022 har två (!) nya undersökningar av skrovskadorna som sänkte Estonia, pga läckage utförts… Läs mer ›

Mörkläggningen av sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2022

2022-06-30Anders Björkmanhttp://heiwaco.com/jfkestonia.htm?fbclid=IwAR0clDNg0L1ocD5QGtsolG130r3-I6TylxfpaGvw6EolPT8Dr8wdbbLqTrk Färjan Estonia tappade aldrig sitt bogvisir. Det sprängdes loss på havsbotten efteråt! ‘inkomna handlingar behöver inte diarieföras i Sverige’ när mörkläggning sker och ‘sprängskador’ i skrovet finns bara inte, och om de finns, har starka ‘bottenhavströmmar’ täckt över… Läs mer ›