Rättsstat

Ledamöter i EU-parlamentet uttrycker oro över införande av covidpass – ”diskriminerande och strider mot grundläggande mänskliga rättigheter”

SPECIALISTLÄKARE  2021-10-23 https://checkfact.org/ledamoter-i-eu-parlamentet-protesterar-mot-att-covidpass-ar-diskriminerande-och-strider-mot-grundlaggande-manskliga-rattigheter/ I en presskonferens 20 oktober med fyra ledamöter för EU-parlamentet – Rumänien, Tyskland, Italien och Kroatien – framfördes med stor emfas mycket stor oro över förslaget att införa vaccinationspass, så kallade green pass, i EU-parlamentet. De betonade… Läs mer ›