Hälsa

Skäms SVT

I Sverige vill man nu införa förbud att bota sjukdomar, galenskaperna har ingen ände i detta land….. Vi får inte glömma….varje år, år efter år…mördas ca 3000 personer på våra svenska sjukhus, av felsprättande kirurger, av felmedicineringar, feldiagnoser…. Över 150 000… Läs mer ›

Sambandet mellan Codex, fluor, Auschwitz och Monsanto

By Barbara H. Peterson 8 augusti 2011 http://farmwars.info/?p=3613&fbclid=IwAR0aaU7N21jHr4BVLFGViwBBuHqoP-EP0H4JlOD714EagcY49Fb7E0VibwE   Vad har Codex Alimentarius med sina officiella livsmedelsstandarder, fluorideringen av vårt vatten och våra matleveranser, folkmord vid koncentrationslägret i Auschwitz och Monsanto att göra – företaget som ansvarar för att genetiskt förändra… Läs mer ›

KAM-utredningen måste diskvalificeras (Komplementär- och alternativmedicinska utredningens (SOU 2019:28) slutbetänkande)

Published on June 8, 2019, by nhfseadmin https://www.thenhf.se/kam-utredningen-maste-diskvalificeras/?fbclid=IwAR3i3wQPMKRfpWEMyN4ac2PlBAOw-CWdENWBBRSf0-c3vyb8L5venFfRe70 Uttalandet undertecknat av: Scott Tips, Ordförande NHF Sweden, President NHF, National Health Federation Sara Boo, sekreterare i NHF Sweden Michael Zazzio, styrelsemedlem och talesperson för NHF Sweden samt  hörselforskare och kliniker   En domare… Läs mer ›

EUs 5G överklagande – Forskare varnar för potentiella allvarliga hälsoeffekter med 5G

08.09.2017 https://www.jrseco.com/european-union-5g-appeal-scientists-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/ I ett överklagande till Europeiska unionen varnar mer än 180 forskare och läkare från 36 länder om risken med 5G, vilken kommer att leda till en enorm ökning av ofrivillig exponering för elektromagnetisk strålning. Vetenskapsmännen uppmanar EU att… Läs mer ›