Update on the horrific Sharon McLoughlin case (with Sharon and Michael Zazzio)

https://odysee.com/@MickeHagenbo:9/Video-20230520_194650-Meeting-Recording:4

2023-05-21

Här diskuterar Mikael Hagenbo, Michael Zazzio och Sharon McLoughlin om pedofili i Sverige. 

Känner du till pedofili, kontakta Michael Zazzio: Internationally: +46-478-41737


DR. RIMA TRUTH REPORTS – THE HARROWING STORY OF SHARON McLOUGHLIN 26TH APRIL 2023:
https://rumble.com/v2kle8g-dr.-rima-truth-reports-the-harrowing-story-of-sharon-mccloughlin-26th-april.html

CONVERSATION WITH SHARON McLOUGHLIN AND MICHAEL ZAZZIO ABOUT THE HARROWING STORY OF SHARON (April 29)
https://odysee.com/@MickeHagenbo:9/Video-20230429_092057-Meeting-Recording:d

Samtal med Michael Zazzio om Ukraina och om FN och WHO pedofiliagenda:
https://odysee.com/@MickeHagenbo:9/Video-20230429_092057-Meeting-Recording:d

”Every child should have a sex partner,” says the UN:
https://stopworldcontrol.com/announcement/

Will this prevent the evil plans of the WHO and UN?:
https://stopworldcontrol.com/reportexplodes/

Onaniworkshop för dagisbarn stoppad i Spanien:
https://vi-tillsammans.nu/fakta-sv/typ-sv/artikel-sv/onaniworkshop-for-dagisbarn-stoppad-i-spanien/

Debatt om pedofiler inom rättsväsendet – hur stort är problemet?
https://newsvoice.se/2023/05/pedofiler-inom-rattsvasendet/

Storbritanniens regering kritisk till WHO:s extrema sexualundervisning:
https://www.vaken.se/storbritanniens-regering-kritisk-till-whos-extrema-sexualundervisning/

RFSU ”Snippor och snoppar” som togs bort från deras sida
Wayback Machine
https://web.archive.org/web/20230408014402/https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/snippor-och-snoppar.pdf

WHOs PDF med matrisen för sexualkunskap i Europa, matrisen börjar på s.37
BZgA_Standards_English
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Standards_English.pdf

Regeringskansliets länk. ”Uppdrag att utarbeta nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter”
Uppdrag att utarbeta en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2019/08/uppdrag-att-utarbeta-en-nationell-strategi-for-sexuell-och/

Folkhälsomyndigheten ”SRHR”
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017 – Resultat från befolkningsundersökningen SRHR2017
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publikationer-och-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999

WHO ”Sexuality education in Europe and Central Asia”
BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN.pdf

RFSUs del i WHOs PDF på sidan 154
BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN.pdf

WHOs försök att svara på frågor gällande kritiken:
BZgA_Standards_FAQ_EN
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_FAQ_EN.pdf

RFSUs vägledning, deras egen bok, sidan 1 och 4 är intressant där de pratar om spädbarn
barnssexualitet_web
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/barnssexualitet_web.pdf

Flera länders motstånd mot denna agenda, inte säkert att länken fungerar längre, sidan 47 och 68
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/719998/IPOL_STU(2022)719998_EN.pdf

Utbildningsdepartementet satte in utbildning för lärare inkl förskolelärare gällande sexualundervisning
Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/01/okad-kompetens-om-neuropsykiatriska-svarigheter-och-sex-och-samlevnad-i-lararutbildningarna/

Länken där jag upptäckte allting från början, Skolverket länkade till WHOs matris men tog sedan bort länken efter att min video blev ”viral”
Sexualitet, samtycke och relationer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer

RFSUs svar efter att folk har börjat klaga på boken ”Snippor och snoppar”
Därför lyfter RFSU barns sexualitet
https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2023/darfor-lyfter-rfsu-barns-sexualitet/?fbclid=IwAR08XS4wEfC8YBp46ynKAjlPOioLlJ7vS9t09z2PbNmwNADcCdF9hFEDjzk

På RFSUs sida finns denna PDF från UNESCO om CSE (Comprehensive sexuality education)
377963eng
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/377963eng.pdf

Sexuality education in the WHO European region:
Factsheet Germany
https://europe.ippf.org/sites/europe/files/2018-05/Factsheet%20Germany.pdf

Sexuality education, en PDF från Planned Parenthood
sexuality_education_europe_reference-guide_policies_practices
https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resources/sexuality_education_europe_reference-guide_policies_practices.pdf

Rutgers, om unga människors sexualitet och CSE
Sexuality education and information
https://rutgers.international/themes/sexuality-education-and-information

Policies for sexuality education in the EU
Wayback Machine
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT%282

Bakhmut Officially Falls – May, 20th – Same Day Mariupol Fell A Year Ago
”May 20th of the year 2023.
https://www.bitchute.com/video/J9ArSGde2HVQ/

RFSUs del i WHOs PDF på sidan 154 BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_ComprehensiveCountryReport_EN.pdf

WHOs försök att svara på frågor gällande kritiken: BZgA_Standards_FAQ_EN
https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_FAQ_EN.pdf

RFSUs vägledning, deras egen bok, sidan 1 och 4 är intressant där de pratar om spädbarn
barnssexualitet_web
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/barnssexualitet_web.pdf

Flera länders motstånd mot denna agenda, inte säkert att länken fungerar längre, sidan 47 och 68
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/719998/IPOL_STU(2022)719998_EN.pdf

Utbildningsdepartementet satte in utbildning för lärare inkl förskolelärare gällande sexualundervisning
Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/01/okad-kompetens-om-neuropsykiatriska-svarigheter-och-sex-och-samlevnad-i-lararutbildningarna/

Länken där jag upptäckte allting från början, Skolverket länkade till WHOs matris men tog sedan bort länken efter att min video blev ”viral”
Sexualitet, samtycke och relationer
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer

RFSUs svar efter att folk har börjat klaga på boken ”Snippor och snoppar”
Därför lyfter RFSU barns sexualitet
https://www.rfsu.se/om-rfsu/press/pressmeddelanden/2023/darfor-lyfter-rfsu-barns-sexualitet/?fbclid=IwAR08XS4wEfC8YBp46ynKAjlPOioLlJ7vS9t09z2PbNmwNADcCdF9hFEDjzk

På RFSUs sida finns denna PDF från UNESCO om CSE (Comprehensive sexuality education) 377963eng
https://www.rfsu.se/globalassets/pdf/377963eng.pdf

Sexuality education in the WHO European region: Factsheet Germany
https://europe.ippf.org/sites/europe/files/2018-05/Factsheet%20Germany.pdf

Sexuality education, en PDF från Planned Parenthood
sexuality_education_europe_reference-guide_policies_practices
https://healtheducationresources.unesco.org/sites/default/files/resources/sexuality_education_europe_reference-guide_policies_practices.pdf

Rutgers, om unga människors sexualitet och CSE
Sexuality education and information
https://rutgers.international/themes/sexuality-education-and-information

Policies for sexuality education in the EU Wayback Machine
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT%282

Bakhmut Officially Falls – May, 20th – Same Day Mariupol Fell A Year Ago
”May 20th of the year 2023.
https://www.bitchute.com/video/J9ArSGde2HVQ/Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: