Sjukvårdsministern leder Sveriges delegation till Världshälsoförsamlingen i Genève

acko-ankarberg-johansson-alkoholpolitisk-talesperson-kristdemokraterna ...

Publicerad 19 maj 2023
Källa: Ulf Bittner

 

Acko Ankarberg Johansson leder den delegation som på söndag, den 21 maj, reser till Genève för att delta i Världshälsoförsamlingen (WHA). WHA äger rum årligen och Sverige deltar i allmänhet med statsråd, representanter för Socialdepartementet och Utrikesdepartementet, Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens generaldirektörer, Sida samt Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Vilka frågor som rör pandemier kommer att behandlas under årets WHA?

Förhandlingarna om ett globalt pandemifördrag sker i den mellanstatliga förhandlingsgruppen, INB, som etablerar hösten 2021 efter beslut av WHO:s 194 medlemsländer. En lägesuppdatering om den pågående förhandlings-processen kommer att presenteras för WHA i år. Inga beslut kommer att fattas. En slutrapport ska läggas fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.
Det internationella hälsoreglementet (IHR, 2005) kommer att diskuteras under dagordningspunkten

”Implementering av internationella hälsoföreskrifter (2005)”.

WHO:s generaldirektör kommer att presentera en lägesrapport om genomförandet av IHR, vilket sker varje år. Översynen av IHR görs av IHR:s översynskommitté i samarbete med medlemsländerna och inte på WHA. Förslag om en revidering av IHR läggs fram för WHA att ta ställning till i maj 2024.

 

Presskontakt

Joel Apelthun
Pressekreterare hos sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
Telefon (växel)  
08-405 10 00
Mobil  
076-1279394 e-post till Joel Apelthun

 

Källa till ovan citerat

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/05/sjukvardsministern-leder-sveriges-delegation-till-varldshalsoforsamlingen-i-geneve/


Regeringar betalade 1,95 miljarder dollar för Covid-”vacciner” som orsakade 36 miljoner dödsfall 2023 05 19

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/19/regeringar-betalade-195-miljarder-dollar-for-covid-injektioner-som-orsakade-36-miljoner-dodsfall-2023-05-19/

Karen Kingston delger världen 2023-05-18 om WHO, maskinöversättning, citat

Alla COVID-19-”vacciner” som förtecknas på Världshälsoorganisationens webbplats innehåller Bluetooth smart-teknik och Ai-mikroorganismer (mRNA lipidnanopartiklar).

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/19/karen-kingston-alla-covid-19-injektioner-som-fortecknas-pa-varldshalsoorganisationens-webbplats-innehaller-bluetooth-smart-teknik-och-ai- mikroorganismer-mrna-lipidnanopartiklar-2023-05-18/

Generaldirektör Karin Tegnell Wisell och ledningsgruppen för Folkhälsomyndigheten — Delgivning till Folkhälsomyndigheten om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord, planerat Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

Läs mer och sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/generaldirektor-karin-tegnell-wisell-och-ledningsgruppen-for-folkhalsomyndigheten-delgivning-till-folkhalsomyndigheten-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i- historiens-varsta-folkmord-planerat-brot/

Socialminister Jacob Forssmed med flera delges delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i Historiens Värsta Folkmord med mera av SVERIGE GRANSKAS 2023 05 18

Läs mer och sprid vidare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/18/socialminister-jacob-forssmed-med-flera-delges-delgivning-om-meddelat-ansvar-och-delaktighet-i-historiens-varsta-folkmord-med- mera-av-sverige-granskas-2023-05-18/Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

%d bloggare gillar detta: