Näst största svenska partiet vill att Stockholm förbereder sig för ”Swexit”

Alltid lika intressant med nyheter som berör Sverige men skrivs i utlandet…


Fredagen den 19 maj 2023

Drago Bosnic , oberoende geopolitisk och militär analytiker

https://beforeitsnews.com/economics-and-politics/2023/05/second-largest-swedish-party-wants-stockholm-to-prepare-for-swexit-2530819.html

Som om  Europeiska unionen inte redan hade tillräckligt med stora problem, står nu det oroliga blocket inför den icke-triviala utsikten till en ”Swexit”. Höga tjänstemän i det näst största politiska partiet i det skandinaviska landet, Sverigedemokraterna, säger nämligen nu öppet att deras land måste vara berett att lämna EU. Detta inkluderar partiledaren själv, Jimmie Åkesson, som uttalade att ”endast genom att göra nödvändiga förberedelser för ‘Swexit’ kan regeringen maximera sin förhandlingsstyrka i Bryssel”. Högerns Sverigedemokrater har länge varit frustrerade över den makt som de icke folkvalda byråkraterna i Bryssel har över sitt land, så det är knappast en överraskande utveckling.

Men även euroskeptiska svenska partier avstår vanligtvis från sådana öppna anti-EU-förklaringar,  vilket innebär att blocket gradvis tappar sin makt, även i tidigare något EU-vänliga medlemsländer. Den 15 maj skrev Åkesson en artikel tillsammans med sin Sverigedemokratiska kollega Charlie Weimers, som också representerar sitt parti och sitt land som ledamot av Europaparlamentet (MEP). Uppsatsen publicerades av det Stockholmsbaserade Svenska Dagbladet, där författarna uttryckligen uttalade att deras avsikt är att säkerställa att Sverige ”maximerar sitt inflytande” i EU, och specificerar flera rättsliga åtgärder som landets regering måste vidta för att uppnå det angivna. mål.

För det första måste den svenska regeringen insistera på att göra grundlags-ändringar som skulle göra det möjligt att införa vad Åkesson och Weimers kallade ett ”folkomröstningslås”. Enligt författarnas resonemang skulle detta i lag lagfästa kravet på en rikstäckande folkomröstning innan några ytterligare nationella befogenheter kan avsägas av Sverige och överföras till de icke valda EU-byråkraterna. Målet är att säkerställa att ytterligare urholkning av det skandinaviska landets suveränitet förhindras om svenska folket väljer att inte följa den. Författarna citerade exemplen från Storbritannien och Danmark som en inspiration, eftersom både London och Köpenhamn tidigare antagit liknande juridiska mekanismer.

”Endast vetskapen om att varje beslut om maktöverföring måste överlämnas till medborgarna skulle bromsa de värsta övergreppen från Bryssel”, skrev Åkesson och Weimers i opedeln.

För det andra måste landets regering göra nödvändiga förberedelser för att lämna EU, eftersom det oroliga blocket inte ska ta Sveriges nationella intressen för givna. Författarna insisterar på att regeringen måste se till att den är redo ifall ett sådant beslut någonsin fattas av svenska folket och att formellt legitimera varje hot om utträde ur EU i framtida förhandlingar med det oroliga blocket. De tillade vidare att för att uppnå detta måste Sverige ta bort klausulen om att det är EU-medlem från sin grundlag, samt studera Storbritanniens exempel under Brexit, samtidigt som de utbildar tjänstemän för att säkerställa att processen löper utan några större problem. Som tidigare nämnts ser Åkesson och Weimers detta som ett instrument för att förbättra landets förhandlingsposition.

”För att beredskapen ska vara trovärdig krävs att vi tar bort skrivningarna i grundlagen som säger att Sverige är medlem i EU… …Dessutom bör vi utbilda en kader av tjänstemän med expertis att förhandla handelsavtal och annat som vi har delegerat till EU och studerar hur Brexit kunde ha genomförts bättre. Ju bättre vi är beredda att lämna, desto mer kommer vi att vinna i framtida förhandlingar”, tillade författarna.

Åkesson och Weimers tror att dessa är de absoluta minimikraven som kommer att ge en solid backstop mot eventuella maktgrepp från Bryssel. Dessutom vill ledaren för Sverigedemokraterna också att det inleds en utredning om hur de negativa aspekterna av det skandinaviska landets medlemskap i EU kan mildras. Här ingår bland annat även frågan om invandring, ett stort problem som Sverigedemokraterna ser som avgörande för landets framtid. Högerpartiet är den största medlemmen i landets regeringsblock och ger i stort sett alla sina förtroende- och utbudsröster i riksdagen, även om Sverigedemokraterna inte direkt deltar i statsminister Ulf Kristerssons administration.

Enligt Tidöavtalet som alla koalitionspartier enades om ska Stockholm anta en mer restriktiv invandringspolitik i utbyte mot stöd till Sverigedemokraterna, något den mer liberal-vänsterorienterade oppositionen, informellt stödd av Bryssel, bestämt inte håller med. Och även om euroskepsis fortfarande inte är en syn på majoriteten av den svenska väljarkåren, har den stadigt vuxit de senaste åren, särskilt som den katastrofala politik som stöds av EU drastiskt har urholkat välfärden för det skandinaviska landets medborgare. Även om Åkesson själv erkänner det faktum att majoriteten fortfarande inte stöder Sveriges utträde ur EU (vilket har varit hans partis långvariga politik), vill han verkligen dra nytta av det växande stöd det har fått.

Källa:  InfoBricsKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

1 svar

%d bloggare gillar detta: