Ryssland frös finska beskickningars bankkonton, Finland svarar med en not – Haavisto: ”Retas”

Det här borde ju Finland ha räknat med, för Ryssland hotade ju med åtgärder om de gick med i Nato… Ska Sverige göra samma dumhet?


Ryssland frös Finlands beskickningars bankkonton i Ryssland. Enligt utrikesminister Pekka Haavisto verkar beslutet vara till besvär. Han tror inte att frysningen av kontona har med Finlands Nato-medlemskap att göra.

Foreign Minister Haavisto Visits Iraq to Express Support for Its ...

Ryssland har fryst räkenskaperna för Finlands beskickningar i Ryssland. Utrikesminister Pekka Haavisto (bilden) säger att Finland har skickat en not till Ryssland, men att det ännu inte har kommit någon officiell rapport. Det meddelade Haavisto vid en presskonferens på onsdagen.

Representativa kontor i Ryssland kan inte komma åt sina bankkonton. Kostnaderna för tjänsteresorna, såsom hyra och räkningar, har betalats via en omväg, till exempel kontant. Enligt Haavisto påverkar situationen inte beskickningspersonalens löneutbetalning.

Utöver kontanter är målet att sköta beskickningarnas betalningstransaktioner via en rysk bank, som kan gå med på att häva restriktionerna.

Enligt Haavisto verkar RYSSLANDS beslut vara en olägenhet där saken kanske inte har tänkts igenom. Han tror inte att mobbningen har med Finlands Natomedlemskap att göra.

Haavisto tror att Rysslands agerande kan bero på någon form av frustration över EU:s agerande. Frustrationen riktas nu bland annat mot Finland, som står enat med EU i att stödja Ukraina och kräva att Ryssland upphör med kriget.

”Roten till problemet ligger i Rysslands anfallskrig, som har fördömts internationellt.”

Haavisto betonar att säkerheten för beskickningarnas anställda för närvarande har högsta prioritet. Deras säkerhet övervakas och potentiella hot tas på allvar.

Enligt Haavisto finns det för närvarande inga utsikter att stänga Finlands konsulat i S:t Petersburg eller ambassaden i Moskva.

FINLAND och Ryssland har i första hand hanterat frysningen av kontona diplomatiskt. Trots händelsen upprätthåller Finland fortfarande normala diplomatiska förbindelser med Ryssland. Bankerna kan inte blanda sig i diplomatin, betonar Haavisto.

Det är känt att andra EU-länder också har haft liknande problem med Ryssland. Restriktionerna i Finland verkar dock vara bland de strängaste. Haavisto specificerar inte vilka andra länder som har haft liknande problem.

”Vi är inte ensamma om finansiella transaktionsproblem.”

FINLAND underrättades den 27 april om att kontona hade dragits in. Utrikesdepartementet har utrett ärendet i ett par veckor nu. Ryssland har fryst två finska beskickningars bankkonton, Finlands ambassad i Moskva och Finlands generalkonsulat i S:t Petersburg.

Utrikesministeriet har inte meddelat saken tidigare, eftersom utredningen av situationen fortfarande pågår. Enligt Haavisto handlar det inte om något särskilt drama.

Utrikesministeriet bekräftade avstängningen av kontona tidigare på onsdagen till HS.

”Moskovassa suurin osa ei tue sotaa” | Paikalliset | Seutuneloset

Taneli Dobrowolski, (bilden) kommunikationsplanerare vid UTRIKESMINISTERIET, berättar också att saken uppdagades i slutet av april när räkenskaperna inte längre fungerade. Det handlar just om beskickningarnas räkenskaper, det vill säga tekniskt sett finska staten. Konton för representativa kontor finns i ryska banker.

”Detta visade sig genom den naturliga vägen, så att säga.”

Dobrowolski kommenterar inte om de anställdas personliga konton kommer att fortsätta att fungera eller vilka konsekvenser situationen kommer att få för representationernas funktion.

”Situationen har diskuterats med de ryska myndigheterna i ett par veckor. Detta är en känslig fråga som rör skyddet av delegationernas funktion, och därför kan jag inte utveckla frågan.”

HS följde Haavistos presskonferens. Du kan läsa om uppföljningsinformationen nedan.

Huvudsakliga händelser

  • 12:38 Haavisto ser ingen koppling till Finlands Nato-medlemskap
  • 12:26 Haavisto: Finland och andra EU-länder kan fortfarande verka i Ryssland
  • 12:20 President Niinistö: Vi måste funder på hur vi ska trygga verksamheten
  • 12:17 Haavisto: En not har lämnats till Ryssland
Haavisto: Roten till problemet ligger i Rysslands anfallskrig

Enligt Haavisto beror frysningen av kontona på att Finland tillsammans med EU stöder Ukraina och kräver att Ryssland upphör med kriget.

”Roten till problemet ligger i Rysslands anfallskrig, som har fördömts internationellt.”

Essi Sutinen, journalist

Haavisto: Det är svårt att bedöma vad som är en motåtgärd till vad

Finland frös tidigare det ryska vetenskaps- och kulturcentrets tomt och byggnader. Enligt Haavisto var utsökningsmyndigheten det beslutsfattande organet i denna ställning.

Enligt Haavisto är det svårt att säga vad repressalier är för, men det är exceptionellt att frysningen av konton riktas mot ambassader.

Essi Sutinen, journalist


Zacharova: Finland hade varnats – utrikesministeriet utredde Rysslands påståenden

Det ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova kommenterade frysningen av ryska bankkonton vid Finlands beskickningar i Ryssland vid en presskonferens i Moskva på onsdagseftermiddagen.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova vahvisti tiedotustilaisuudessaan keskiviikkona iltapäivällä, että Venäjä on jäädyttänyt Suomen Venäjän-edustustojen tilit.

DET ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova bekräftade vid en presskonferens i Moskva på onsdagen att Ryssland har fryst de ryska bankkontona för Finlands ambassad i Moskva och generalkonsulatet i St Petersburg.

Zakharova sa att det var vedergällning. Enligt Zacharova kan ryska representationskontor i Finland endast använda kontot i en finländsk bank. I sin introduktion utarbetade Zakharova inte frågan eller vilken bank det är.

– Vi har upprepade gånger lyft frågan och bett Finland att häva restriktionerna. Vi har också varnat mer än en gång för att vi måste vidta vedergällningsåtgärder om situationen inte löses. De finska myndigheterna har dock inte gjort något för att lösa frågan.”

I sitt uttalande åberopade ZAKHAROVA Wien-konventionen om diplomatiska förbindelser. Han sade att Finlands inställning till frågan om ryska beskickningar inte har varit konstruktiv.

”Det strider mot värdlandets skyldighet att säkerställa att den utländska beskickningen fungerar normalt”, sade han och hänvisade till Wien-konventionen.

Finland har också åberopat Wienkonventionen i sin kommentar till frysningen av sina konton gentemot Ryssland. Finlands utrikesministerium meddelade på onsdagen att räkenskaperna för dess beskickningar i Ryssland fryses, trots att de redan hade frysts i slutet av april.

”Det är häpnadsväckande att när Finland började kommentera situationen glömde de helt bort sina egna handlingar gentemot ryska diplomatiska beskickningar. Hur kort minnet är.”

RYSSLANDS ambassad i Finland publicerade också ett pressmeddelande på sin webbplats. I pressmeddelandet förklarar ambassaden mer detaljerat skälen till sin vedergällningsåtgärd.

”Vi får bara använda en bank, Nordea, och alla överföringar till ambassadens konto kräver en lång godkännandeprocess, plus en de facto ”nej” avgift på 5 000 euro, oavsett överföringsbeloppet.

Enligt ambassaden har Finlands ambassad i Moskva fått möjlighet att använda den ryska VTB-banken i enlighet med ömsesidighetsprincipen.

”Nu, som de säger, ligger bollen hos Finland”, står det i pressmeddelandet.

Utrikesministeriet meddelade HS att det inte kommenterar ärendet på onsdag kväll. Utrikesdepartementet sade dock att Zakharova och ambassaden undersökte anklagelserna.

Finland har skickat ett meddelande till Ryssland om inställande av konton. Ryssland å sin sida gav Finland en anteckning i april när Finlandfrös det ryska vetenskaps- och kulturcentrets tomt och byggnader i Helsingfors.

Under våren hade den statliga tillsynen också fryst vetenskaps- och kulturcentrets tillgångar. Centret är också Nordeas kund.

Kronofogden upphävde oväntat frysningen av det ryska vetenskaps- och kulturcentret efter den ryska noten den 19 april. Anledningen till annulleringen var att den ryska staten inte är sanktionerad.

Finland informerades den 27 april om att räkenskaperna för dess beskickningar i Ryssland hade frysts.

Kropotkinski pereulok -kadulla Moskovan keskustassa sijaitseva Suomen suurlähetystö näytti keskiviikkona yhtä rauhalliselta kuin aina ennenkin.
Finlands ambassad på gatan Kropotkinsky pereulok i centrala Moskva 

ARBETET VID FINLANDS AMBASSAD i Moskva har fortsatt, åtminstone externt, som vanligt, trots att beskickningens räkenskaper i Ryssland frystes i slutet av april.

På onsdagen, från utsidan av Kropotkinski pereulok Street, verkade ambassaden lika fredlig som någonsin. En anställd kom ut ur porten vid middagstid. Som vanligt patrullerar rysk polis framför ambassaden. Inget onormalt märktes.

Finländska diplomater har inte heller nämnt frysningen av konton i sina möten med finska medier i maj.

På onsdagen begärde HS information om situationen från några finska anställda vid ambassaden, men alla avböjde vänligen att kommentera.

Suomen-edustustojen työ on jatkunut Venäjällä ainakin ulkoisesti tavalliseen tapaan, vaikka niiden venäläiset pankkitilit jäädytettiin huhtikuun lopussa.
Finlands beskickningars arbete i Ryssland har fortsatt, åtminstone externt, som vanligt, trots att deras ryska bankkonton frystes i slutet av april

Jussi Palmén kulttuurivirkamieheksi Moskovaan - UlkoministeriöJussi Palmén, (bilden) kulturtjänsteman vid ambassaden i Moskva som ansvarat för informationen om frysningen av konton i RYSSLAND, säger till HS att ambassaden inte kommenterar de praktiska vardagsfrågorna eller innehållet i arbetet ytterligare.

”Vi kan inte komma åt våra ryska bankkonton just nu. Vi ser allvarligt på saken och har varit i kontakt med de ryska myndigheterna.”

Palmén har informerat ryska medier på samma sätt som det finska utrikesministeriet i Helsingfors har informerat finska medier.

Tidningar som Kommersant, RBK, Moskovsky, Komsomolets och nyhetsbyrån Ria Novosti har rapporterat om saken i Ryssland.

Arbetet vid Finlands beskickningar i Ryssland fortsätter trots frysningen av räkenskaperna.Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: