Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 12 VARFÖR BESKYDDAS DE DELGIVNA?

Från: voulf56@gmail.com <voulf56@gmail.com>
Skickat: den 12 maj 2023 18:53
Till: ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se>; ‘nina.mimon@riksdagen.se’ <nina.mimon@riksdagen.se>; ‘andreas.norlen@riksdagen.se’ <andreas.norlen@riksdagen.se>; ‘Talmannen’ <talmannen@riksdagen.se>; ‘ewa.kristenson@riksdagen.se’ <ewa.kristenson@riksdagen.se>; ‘kenneth.g.forslund@riksdagen.se’ <kenneth.g.forslund@riksdagen.se>; ‘julia.kronlid@riksdagen.se’ <julia.kronlid@riksdagen.se>; ‘kerstin.lundgren@riksdagen.se’ <kerstin.lundgren@riksdagen.se>; ‘forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se’ <forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se>; ‘statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se’ <statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se>; ‘socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se’ <socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se>; ‘justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se’ <justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se>; ‘andreas.krantz@regeringskansliet.se’ <andreas.krantz@regeringskansliet.se>; ‘jenny.kvarnholt@regeringskansliet.se’ <jenny.kvarnholt@regeringskansliet.se>
Kopia: ‘elsa.widding@riksdagen.se’ <elsa.widding@riksdagen.se>; ‘Willgert Mikael’ <mikael.willgert@swebbtv.se>; ‘Swebbtv’ <info@swebbtv.se>; ‘redaktionen@swebbtv.se’ <redaktionen@swebbtv.se>; ‘redaktionen@tt.se’ <redaktionen@tt.se>; ‘Shapiro Per’ <per.shapiro@telia.com>; ‘per-anders.broberg@tt.se’ <per-anders.broberg@tt.se>; ‘axel.bjorklund@svt.se’ <axel.bjorklund@svt.se>; ‘staffan.floren@svt.se’ <staffan.floren@svt.se>; ‘Ulf Bejerstrand’ <ulf.bejerstrand@knapptryckarna.se>; ‘Emil Borg’ <emil.borg@knapptryckarna.se>; ‘Lars Jansson’ <lars.jansson@knapptryckarna.se>; ‘Anders joelaid’ <anders.joelaid@knapptryckarna.se>; ‘Joel Widengren’ <joel.widengren@knapptryckarna.se>; ‘Marie Jakobsson’ <mariejakobsson68@gmail.com>; ‘Oystein Ronne’ <oystein.ronne@gmail.com>; ‘Robin tornlind’ <robin.tornlind@knapptryckarna.se>; ‘Magnus Svärd’ <magnus.svard@knapptryckarna.se>; ‘Voulf56’ <voulf56@gmail.com>; ‘Stefan Gimbersson’ <stefan.gimbersson@knapptryckarna.se>; ‘Mickesbiluthyrning’ <mickesbiluthyrning@gmail.com>; ‘Ron MORINA’ <MORINA134@hotmail.com>; ‘bjornhld@gmail.com’ <bjornhld@gmail.com>; ‘hakanbergmark’ <hakanbergmark@protonmail.com>; ‘redaktionen@tt.se’ <redaktionen@tt.se>; ‘per-anders.broberg@tt.se’ <per-anders.broberg@tt.se>; ‘marielle.olsson@tt.se’ <marielle.olsson@tt.se>; ‘pab@tt.se’ <pab@tt.se>; ‘vicktor.olsson@tt.se’ <vicktor.olsson@tt.se>; ‘anna.nordstrom@tt.se’ <anna.nordstrom@tt.se>; ‘karl.lindqvist@tt.se’ <karl.lindqvist@tt.se>; ‘Anneli.Roslund@tt.se’ <Anneli.Roslund@tt.se>; ‘lisa.abrahamsson@tt.se’ <lisa.abrahamsson@tt.se>; ‘tobias.rostlund@tt.se’ <tobias.rostlund@tt.se>; ‘goteborg@tt.se’ <goteborg@tt.se>; ‘malmo@tt.se’ <malmo@tt.se>; ‘kundsupport@tt.se’ <kundsupport@tt.se>; ‘redaktionen@tt.se’ <redaktionen@tt.se>; ‘marianne.ahlenius@tt.se’ <marianne.ahlenius@tt.se>; ‘dan.skeppe@tt.se’ <dan.skeppe@tt.se>; ‘trs@tt.se’ <trs@tt.se>; ‘helena.ekinge@tt.se’ <helena.ekinge@tt.se>; ‘rebecka.fogelmarck@tt.se’ <rebecka.fogelmarck@tt.se>; ‘henrik.larsson@tt.se’ <henrik.larsson@tt.se>; ‘per-anders.broberg@tt.se’ <per-anders.broberg@tt.se>; ‘sara.perers@tt.se’ <sara.perers@tt.se>; ‘jenny.danielsson@tt.se’ <jenny.danielsson@tt.se>; ‘print.kvall@tt.se’ <print.kvall@tt.se>; ‘jimmy.moren@tt.se’ <jimmy.moren@tt.se>; ‘lisa.karlsson@tt.se’ <lisa.karlsson@tt.se>; ‘asa.yngve@tt.se’ <asa.yngve@tt.se>; ‘print.nyheter@tt.se’ <print.nyheter@tt.se>; ‘print.tv@tt.se’ <print.tv@tt.se>; ‘print.expressen@tt.se’ <print.expressen@tt.se>; ‘print.feature@tt.se’ <print.feature@tt.se>; ‘kalla.fakta@tv4.se’ <kalla.fakta@tv4.se>
Ämne: Till talman Andreas Norlén och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i PCR TEST BEGRÄGERIET med mera Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05 12
Prioritet: Hög

SVERIGE GRANSKAS DELGER

Till talman Andreas Norlén  och de 3 vice talmännen i Sveriges riksdag med flera medlöpare i

PCR TEST BEGRÄGERIET med mera;

Delgivning om inspelat samtal av 2023 05 12 och om Historiens Värsta Folkmord……… från SVERIGE GRANSKAS 2023 05  12

Denna delgivning finns också offentligt publicerad här, sprid vidare till alla skattebetalare

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/05/12/till-talman-andreas-norlen-och-de-3-vice-talmannen-i-sveriges-riksdag-med-flera-medlopare-i-pcr-test-begrageriet-med-mera-delgivning-om-inspelat-samtal-av-2023-05-12-och-om-historiens-varsta-folkmord/

Till
Talman Andreas Norlén

Till de 3 vice talmännen
Kenneth Forslund
Julia Kronlid
Kerstin Lundgren

Till
Chefs sekr Nina Mimon, talman Andres Norlén
Chefs sekr Ewa Christebson, till de vice talmännen

Till registrator vid
Socialdepartementet
Justitiedepartementet
Riksdagsförvaltningen
Statsrådsberedningen

Till
SWEBBTV MIKAEL WILLGERT
RIKSDAGSLEDAMOT ELSA WIDDING

Till
Redaktionen TT

Till
UPPDRAG GRANSKNING SVT
KALLA FAKTA TV 4

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator vid de registraturer som delgivits denna delgivning, bl.a. Socialdepartementet, Justitiedepartementet, riksdagsförvaltningen, statsrådsberedningen regeringskansliet, förvaltningsavdelningen regeringskansliet med flera, begär i laga ordning bevis för att så skett i laga ordning med dagboksblad / diarieförteckning till voulf56@gmail.com

Noteras särskilt; se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……. 2023 02 12, alltså om hur rättssäkerheten säkerställes utifrån av riksdagen säkerställt i fråga om att åtfölja lag opartisk, sakligt och objektivt, se mer i den delen svensk grundlag Regeringsformen

Sekretessprövning; ingen sekretess, sekretessen upphävd, då utifrån att delgivningen är av synnerligen mycket stort intresse för allmänheten i Sverige och av synnerligen mycket stort intresse internationellt eftersom Sverige är ordförandeland för EU första 6 månaderna av år 2023

 

2023-05-12

Bästa talman Andreas Norlén och övriga delgivna denna delgivning

Tidigare denna dag har talman Andreas Norlén med flera delgivits delgivning om, citat

Historiens Värsta Folkmord  

SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA Slut citat

Se i den delen delgivning nedan denna delgivning av den 12 maj 2023 07:19

Socialdepartementets registrator säkerställer alltid rättssäkerheten och är ett föredöme för många fullständigt godtyckliga egna skönsmässiga bedömningar, se i den delen bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET…… 2023 05 12.

För att säkerställa att fullständig rättssäkerhet säkerställs utifrån tidigare denna dag delgivet bl.a. talman Andreas Norlén och dennes medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, se delgivningen här nedan av denna dag den 12 maj 2023 07:19 om Historiens Värsta Folkmord SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA, ringdes talman Andreas Norléns chefssekreterare Nina Mimon upp, du åter hör det inspelade samtalet med den anställde chefssekreteraren

 

Talman Andreas Norlén chefs sekr Nina Mimon 2023 05 12

Lyssna på den bifogade mp3 filen Talman…., som bifogas som bifogad fil
Vänligen bekräfta att ljudfilen är fullständigt åter hörningsbar.

Ljudfilen kan också laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2711d55d1002613487791466ae28f73b09a


FAKTA OCH BEVIS

 

Över tid, mycket lång tid, många år, har Socialdepartementet med flera registraturer säkerställt fullständig rättssäkerhet i fråga om att fullständigt rättssäkert i laga ordning registrerat delgivningar/ kommuniceringar från SVERIGE GRANSKAS, se återigen ett exempel, se bifogade PDF filen SOCIALDEPARTEMENTET……….2023 05 12.

Läs också mycket nogsamt den bifogade PDF filen  Motion till riksdagen av Görel Thurdin……., som delger om det fullständiga vansinne som utvecklats än mer inom Sverige sedan 1996/97, alltså vad som bl.a. denna dag delgivits om i tidigare delgivning av den 12 maj 2023 07:19  Historiens Värsta Folkmord SVERIGE GRANSKAS DELGIVNING till SVERIGES RIKSDAG TALMAN ANDREAS NORLEN MED FLERA I DET KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET MED MERA.

Alltså se vad som alla skattebetalare i Sverige såklart skull informeras och upplysas om av på bästa sändningstid SVT, TV 4, och såklart av mainstream media och alternativ media, alltså om Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, se videointervjun som delgivits om i tidigare delgivning av denna dag Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

 

PCR TEST BEDRÄGERIET ÄR GRUNDEN TILL DETTA SOM UPPENBART ÄR Historiens Värsta Folkmord  

Om detta PCR TEST BEDRÄGERIET  är väl känt och till och med Folkhälsomyndigheten delgavs om detta redan 2020-12-02, i laga ordning registrerat, och delgivet Sveriges Riksdag, Sveriges Regering och deras medlöpare, för valet 2022 och efter valet 2022, men detta har undanhållits och underlåtits

  • att komma allmänheten/ skattebetalarna era uppdragsgivare till del av Sveriges riksdag, Sveriges riksdag och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET, före valet 2022 och efter valet 2022, erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, därav ingår dessa ovan omnämnda och härmed delgivna/tillskrivna, vilket framgår av alla epost adresserna, fullt synliga i denna delgivning i vad som uppenbart är en total mörkläggning av en globalistisk planeras agenda med bl.a. det planerade PCR TEST BEDRÄGEIET med mera.

Riksdagsledamot Elsa Widding och SWEBBTV,s Mikael Willgert är delgivna en särskild delgivning

 

Du/ni delgives också denna särskilda delgivning till dessa bägge ovan omnämnda, se i den delen PDF filen SVERIGE GRANSKAS delger SWEBBTV och riksdagsledamot Elsa Widding delgivning 2023 05 10

NOTERASA SÄRSKILT

Där finner ni 24 sidor med fakta och bevis, läs det mycket nogsamt

Du kan också lyssna på dagens inspelade samtal med riksdagsledamoten Elsa Widding

Elsa Widding riksdagsledamot 2023 05 12
Ladda ner den mp 3 filen via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/271e942791c5fc74fa498cde55b0edab225


Historiens Värsta Folkmord

Faktum är att för varje dag som går så tickar klockan och de så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn får ännu mera effekt, och ännu fler utsätts för det fortfarande pågående mega kriminella MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”/Biovapen.

Alltså de så kallade ”vaccinerna” / BIOVAPEN som i Sverige fortfarande utifrån enorma ekonomiska incitament planerat och synnerligen kriminellt mega BEDRÄGLIGT marknadsförts/marknadsförs som vanliga vaccin, vilka dessa så kallade ”vaccinerna”/BIOVAPEN bevisligen inte är, har du annan uppfattning äger du/ ni bevisbördan att bevisa det motsatta.

Du har då att överbevisa bl.a. Karen Kingston, den förmodligen främste spets specialist sakkunnige, opartiske, saklige och synnerligen högst trovärdige i världen på sitt område

Se mer i den delen i denna SVERIGE GRANSKAS intervju

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

Här ytterligare mera fakta från Karen Kingston offentligt publicerat

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/


HÄR NYLIGT PUBLICERAT MED SVENSK TEXT, publicerad med svensk text för det är av synnerligen stort allmänt intresse i Sverige, alla är inte vana att förstå engelska

Historiens Värsta Folkmord

2023-05-11 se denna videointervju och sprid vidare i alla dina nätverk, viktig att skattebetalarna får del av fakta, bevis, sanningen och verkligheten, eller hur?

Dr Sucharit Bhakdis varning till världen

Dr. Sucharit Bhakdi’s Warning to the World SVENSKTEXTAD(Maskinöversatt)

https://swebbtube.se/w/kee2M1VfmVz6jQqGvqd1Gz

SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

Begär återkoppling mycket skyndsamt från talman Andreas Norlén utifrån

  • att likabehandling inför
  • att åtfölja lag opartiskt och sakligt utifrån
  • att SOCIALDEPARTEMENTET över mycket lång tid säkerställt rättssäkerheten i fråga om
  • att säkerställa rättssäkert i laga ordning
  • att registrerat av registraturen fullständigt rättssäkert och är fullt följbart och därtill delgivet SVERIGE GRANSKAS

Begär därtill fullständigt rättssäkert beslut med besvärshänvisning

var i gällande svensk lag finns stöd för att Sveriges riksdag och talman Andreas Norlén och deras medlöpare i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera ska beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET och det planerade kriminella MARKNADS FÖRINGS BEDRÄGERIET med de så kallade ”vaccinerna”.

LÄS MERA I DEN BIFOGADE PDF FILEN

SVERIGE GRANSKAS DELGER SWEBBTV OCH RIKSDAGSLEDAMOTEN ELSA WIDDING DELGIVNING 2023 05 10

Här finner du alla epost adresser till Sveriges riksdags ledamöter

Alla epost adresser till riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag bifogades till denna delgivning

 Laddas ner via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2717e256ff4a86e4367a62e5e13ef

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56


 Bilagor:Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: