Läkemedlen som kan göra dig sjuk

Nu börjar uppgifter om biverkningar sippra ut. Här är det Aftonbladet som tar bladet ur munnen och varnar för Covid-19 vaxx.

Antalet rapporterade biverkningar av läkemedel minskade kraftigt förra året, enligt Läkemedelsverket. Det har att göra med att färre rapporterar biverkningar efter covid-vaccinering.

Av: Katarina Forsberg

Rapporteringen om misstänkta biverkningar av olika läkemedel och vaccin minskade kraftigt under förra året.

Men 5 128 rapporter bedöms vara allvarliga och 141 anmälningar handlar om dödsfall, 61 efter vaccin mot covid-19 och 16 kopplas till olika blodförtunnande läkemedel.

Varje år rapporterar både sjukvården och privatpersoner in misstänkta biverkningar av olika läkemedel till Läkemedelsverket som går igenom alla rapporter.

2021 rörde det sig om 99 211 rapporter totalt, en majoritet av dem handlade om vaccin mot covid-19.

Under 2022 inkom det 22 466 rapporter om misstänkta biverkningar, 5 128 bedöms som allvarliga och 2 870 av dem handlar om biverkningar av vaccin mot covid-19.

– Det är en tydlig minskning av antalet rapporter om misstänkta biverkningar jämfört med 2021 vilket beror på vaccineringen mot covid-19 och att pandemin klingat av. Trots det har det under 2022 inkommit nästa tre gånger så många rapporter som ett genomsnittsår, även den ökningen beror framförallt på rapporter kopplade till vaccin mot covid-19, säger Karin Vengemyr, enhetschef på Läkemedelsverket.

Naturliga reaktioner

Hon berättar att majoriteten av rapporterna består av händelser som inte bedöms vara så allvarliga och handlar om huvudvärk, feber, frossa och trötthet och är naturliga reaktioner från immunförsvaret.

– Rapporteringen av misstänkta biverkningar är en viktig del av säkerhetsuppföljningen för att kunna hitta ovanliga biverkningar efter godkännandet som inte har fångats upp i kliniska studier före godkännandet, säger Karin Vengemyr som säger att syftet med spontanrapporteringen är att tidigt fånga upp nya säkerhetssignaler.

– Det är något som vi verkligen har sett under vaccinationsinsatsen under pandemin att det fungerar och där gör privatpersoner och hälso- och sjukvårdspersonal en mycket viktig insats när de rapporterar misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket,

Misstänkta dödsfall

68 rapporter när det gäller misstänkta biverkningar av covid-19 vaccinen handlar om lungemboli, propp i lungan.

– Det finns inget fastställt samband mellan lungemboli och mRNA-vaccinen. Det här har följts och bevakats från det att vaccinen började användas bland annat i den europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s, månadsrapporter.

141 rapporter rör misstänkta dödsfall i samband med läkemedel och vaccinering. 61 handlar om dödsfall efter covid-19 vaccin och 16 handlar om dödsfall kopplade till blodförtunnande läkemedel.

– Alla rapporter som kommer till Läkemedelsverket granskas och handläggs och vid behov begär vi in ytterligare medicinsk information för att få en tydlig bild av händelseförloppet, detta gör vi inte minst vid rapporter som innefattar dödsfall, säger Karin Vengemyr.

Hon betonar att det inte behöver finnas ett samband mellan den misstänkta biverkningen och läkemedlet.

– Vi uppmanar till att rapportera vid misstanke, eventuell bedömning av sambandet görs vid en utredning om en potentiell säkerhetsrisk.

Toppar ofta listorna

Läkemedel som innehåller substanserna apixaban och warfarin toppar ofta listorna över antalet misstänkta biverkningar. De representeras av läkemedel som Eliquis och Waran.

Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning och medicinsk talesperson för Hjärt-Lungfonden. Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning och medicinsk talesperson för Hjärt-Lungfonden.

– Det är väldigt många patienter som står på de här läkemedlen, och det är ganska många tillstånd där de gör stor nytta, säger Jan Nilsson, professor i kardiovaskulär forskning och medicinsk talesperson för Hjärt-Lungfonden.

Vid förmaksflimmer, efter en hjärtinfarkt och efter en ventrombos sätts blodförtunnande läkemedel in.

– Risken för att drabbas av en stroke vid förmaksflimmer har minskat radikalt med de här läkemedlen.

Viktigt med kontroller

Efter det att man har fått en mekanisk hjärtklaff måste läkemedlet Waran sättas in, annars används Eliquis allt oftare eftersom det inte kräver regelbundna blodprover.

– När man tar Waran är det viktigt att man går på regelbundna kontroller av PK-värdet så att det ligger inom referensvärde.t

Det förekommer att man får biverkningar av läkemedlen, men Jan Nilsson menar att man inte ska vara rädd för att använda dem.

– Om man får blåmärken väldigt mycket lättare än tidigare, eller om man märker att det inte slutar att blöda när man får ett sår ska man kontakta sin läkare.

SUBSTANSRAPPORTER – FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

De vanligaste substanserna i allvarliga rapporter om misstänkta biverkningar från hälso- och sjukvården.

1. Vacciner mot covid-19

Rapporter: 763
Biverkningar: 68 rapporter handlade om lungemboli, propp i lungan, men också trötthet och muskelvärk förekommer.

2. Apixaban

Substans som används i blodförtunnande läkemedel.
Rapporter: 81
Biverkningar: Hjärnblödning, näsblödning.

3. Hormonspiral med gestagen

Rapporter: 52
Biverkningar: Graviditet, utomkvedshavandeskap.

4. Warfarin

Substans som används i blodförtunnande läkemedel.
Rapporter: 37
Biverkningar: Blödning i mage, näsblödning.

5. Atorvastatin

Substans som används i läkemedel mot förhöjda blodfetter.
Rapporter: 33
Biverkningar: Några fall av rhabdomyolys, ett syndrom som innebär skelettmuskelsönderfall, illamående.

6. Empagliflozin

En substans som används i läkemedel för att kontrollera typ 2- diabetes.
Rapporter: 32
Biverkningar: Bland annat några fall av ketoacidos, ett tillstånd där cellerna inte får energi från blodsockret, påverkan på njurar.

7. Enalapril

Substans i läkemedel som används för att behandla högt blodtryck.
Rapporter: 31
Biverkningar: Angioödem, påverkan på njurar, hosta.

8. Rivaroxaban

Substans i blodförtunnande läkemedel.
Rapporter: 28
Biverkningar: Hjärnblödning, magblödning.

9. Metotrexat

Substans i läkemedel som används för att dämpa ledinflammation.
Rapporter: 25
Biverkningar: Påverkan på blodkroppar och blodplättar, utslag.

10. Zoledronsyra

Substans som används i läkemedel mot benskörhet.
Rapporter: 25
Biverkningar: Muskelvärk, smärta i leder.

11. Sertralin

Substans som används i antidepressiva läkemedel.
Rapporter: 25
Biverkningar: Förvirring, huvudvärk, yrsel.

SUBSTANSRAPPORTER – FRÅN PRIVATPERSONER

De vanligaste substanser i allvarliga rapporter om misstänkta biverkningar från privatpersoner.

1. Vaccin mot covid-19

Rapporter: 2 107
Biverkningar: Muskelvärk och trötthet.

2. Hormonspiral med gestagen

Rapporter: 16
Biverkning: Utebliven effekt som resulterade i graviditet vanligaste rapporteringen.

3. Vaccin mot influensa

Rapporter: 16
Biverkningar: Trötthet, huvudvärk, illamående.

4. Adalimumab

Substans som används vid läkemedel för reumatiska sjukdomar.
Rapporter: 8
Biverkningar: Hosta, huvudvärk, ledvärk.

5. Sertralin

Substans som används i antidepressiva läkemedel.
Rapporter: 7
Biverkningar: Förändrade hormonnivåer,  stickande smärta i munnen.

6. Zoledronsyra

Substans som används i läkemedel mot benskörhet.
Rapporter: 6
Biverkningar: Muskelvärk, ledvärk.

7. Ciprofloxacin

Substans som finns i antibiotika, används vid många bakteriella infektioner.
Rapporter: 6
Biverkningar: Yrsel, muskelvärk.

8. Vaccin mot fästingburen encefalit, hjärnhinneinflammation.

Rapporter: 6
Biverkningar: Tinnitus, ryggvärk.

9. Naproxen

Substans som används i inflammationshämmande och smärtlindrande läkemedel.
Rapporter: 6
Biverkningar: Yrsel, nästäppa.

10 Gabapentin

Substans i läkemedel som används vid epilepsi.
Rapporter: 6
Biverkningar: Depression, muskelvärk, hallucination.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:,

2 svar

 1. Hej Yrsa.

  Som vanligt gör du ett fantastiskt arbete. Jag vill bar inflika att detta är senaste rapporten från EU ang bekräftade biverkningar av vaxxet

  Datum

  Moderna

  Ökning

  Ökning %

  Pfizer

  Ökning

  Ökning %

  Astra Zenica

  Ökning

  Ökning %

  Jensen

  Ökning

  Ökning %

  Summa

  Ökning

  Ökning %

  Ökning tot

  2023-04-24

  381 547

  487

  0,13%

  1 229 404

  1 583

  0,13%

  545 672

  231

  0,04%

  71 365

  30

  0,04%

  2 230 973

  3 962

  0,18%

  1 565 613

  Gilla

 2. Varför publicerar Aftonbladet gamla siffror ang biverkningar och dödsfall av covid-vaxx?

  Gilla

%d bloggare gillar detta: