Extrainkallad riksdagen. Sverige i krig? Uppdaterad version

2023-04-23

Martin Stensö

Riksdagen sammanträder söndagen den 23 april

Publicerat: 22 april 2023 klockan 17.59

https://riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2023/apr/22/riksdagen-sammantrader-sondagen-den-23-april/

Talmannen har beslutat att kalla till kammarsammanträde söndag den 23 april klockan 10.00. Anledningen är att riksdagen ska behandla ett utskottsinitiativ från utrikesutskottet angående svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan.

Talman Andreas Norlén har beslutat att kalla till bordläggningsplenum klockan 10.00 och arbetsplenum klockan 10.30 för debatt samt votering efter debattens slut. Dessförinnan sammanträder utrikesutskottet klockan 8.00 för att justera ett betänkande om ett utskottsinitiativ angående svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan.

För mer information

Talmannens presstelefon, 08-786 44 00


Svenskt deltagande i evakueringsinsats i Sudan

Beslut

Väpnad styrka ställs till förfogande för att genomföra evakueringsinsats i Sudan (UU17)

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/svenskt-deltagande-i-evakueringsinsats-i-sudan_HA01UU17

Riksdagen beslutade att medge att regeringen ställer en väpnad styrka med högst 400 personer till förfogande i Sudan. Styrkan ska i enlighet med folkrätten stödja och genomföra en evakueringsinsats av svenska och utländska medborgare samt materiel från Sudan och ställs till förfogande till och med den 30 juni 2023. Evakueringen ska ske i nära samverkan med andra stater och internationella organisationer.

Säkerhetssituationen och det humanitära läget i Sudan är mycket allvarligt. Det pågår omfattande strider med tunga vapen i såväl Khartoum som flera andra platser i landet. Stor brist på förnödenheter och sjukvård råder.

Förslaget som ligger till grund för beslutet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är ett utskott som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga. Ett utskottsinitiativ gör det möjligt för riksdagen att ta beslut i ett ärende med skyndsamhet. Innan utskottet la förslaget har det tagit del av muntlig och skriftlig information från regeringen i ärendet, som rekommenderat riksdagen att bereda förslaget i form av ett utskottsinitiativ.

Riksdagen fattade beslut i ärendet trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.Här är videon från Riksdagen
https://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/svenskt-deltagande-i-evakueringsinsats-i-sudan_HA01UU17
Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: