All makt utgår från folket……

SVERIGE GRANSKAS DELGER DELGIVNING

 

All makt utgår från folket……

 

DELGIVNING

Delgivning om meddelat ansvar och delaktighet i planerat Brott Mot Mänskligheten med mera

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet, Folkhälsomyndigheten, SVT, Åklagarmyndigheten och alla delgivna denna delgivning/skrivelse

”Och covid-”vaccinerna” är ett globalt avfolkningsvapen utformat för att utrota mänskligheten och kollapsa globala ekonomier. Detta är ett faktum.”

https://citizens.news/705368.html

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk vad SVERIGE GRANSKAS delger de delgivna via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2718c8902e0e059434daac1079f97ca1fb3

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator registrator. riksdagsforvaltningen@ riksdagen.se som delges denna skrifvelse, och registrator Socialdepartementet socialdepartementet. registrator@regeringskansliet. se , och övriga inom stat, kommuner och regioner som delges denna skrifvelse/delgivning , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivalsen är i laga ordning registrerad till voulf56@gmail.com

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna kommunicering/delgivning, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet med flera

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt


DELGIVNING 2023-04-16

En globalistisk agenda, en fascism

DEN SVENSKA REPRESENTATIVA FORMEN AV DEMOKRATI ÄR EN FASCISM SOM I EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MED ”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH SÅ KALLADE MEDICINER MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARNÄR PLANERADE PLANERADE PROTTÄKLIGHET MOTTEN BROTTÄRAMÄNSKIV LÄKEMEDEL

Alla de i riksdagen förekommande politiska partierna och deras partiledare, före valet 2022 och efter valet 2022, beskyddar denna kriminella skada och dödar verksamhet, bioterrorismen och statsterrorismen mot nationen Sveriges Folk & Barn, skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna.

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av talman Andreas Norlén, alla partiledarna och varje enskild riksdagsledamot.

DU förstår mer efter dagens SVERIGE GRANSKAS massutskick.

Sammantaget, utifrån tidigare delgivningar och denna dag delgivning från SVERIGE GRANSKAS, och därmed denna delgivning till Sveriges riksdag, Sveriges regering, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare (över åren som varit registrerade i laga ordning av bl.a. Socialdepartementets registrator) om de sk ”vaccinerna” / BIOVAPEN, och därmed bioterrorism, statsterrorism mot nationen Sveriges Folk & Barn, som beskyddas av de ovan omnämnda, för annars hade detta fullständiga vansinnet varit stoppat för länge sedan,

De ovan omnämnda är uppenbart en del i/av denna globalistiska skada och dödar verksamhet med de sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN och de sk medicinerna.

Som du kommer att få del av i dagens delgivning till ovanstående med många flera så förstår du att detsamma sker också som i USA och hela västvärlden, som uppenbart är bevisligen en planerad globalistisk agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

Alltså då utifrån en bevisligen planerad globalistisk agenda och utifrån enorma ekonomiska incitament, se tidigare delgivna i flera delgivningar om PCR TEST BEDRÄGERIET och MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET, alltså kriminella MEGA bedrägerier som beskyddas av Sveriges Regering, Sveriges riksdag, talmannen Andreas Norlén och deras medlöpare.

Alltså före valet 2022 och efter valet 2022, alla dessa ovan delgivna är synnerligen delaktiga, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och såklart talman Andreas Norlén, i det värsta planerade MEGA BEDRÄGERIET &   BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN i mänsklighetens och Sveriges historia, motheten. skattebetalarna i Sverige och därmed mot nationen Sveriges Folk & Barn. Alltså därtill finansierat av och med skattemedel, skattemedel som ska användas på ett effektivt sätt för skattebetalarna!

De sk ”vaccinerna”/ BIOVAPEN med mera är således planerad utifrån enorm ekonomisk incitament, en skada och dödar verksamhet med BIOVAPEN får effekten av statistik och bioterrorism mot den egna befolkningen.

Alltså nationen Sveriges Folk och barn, och detta beskyddas av alla de politiska partierna i Sveriges riksdag, inklusive talman Andreas Norlén, före valet 2022 och efter valet 2022.

Bevisbördan att bevisa det motsatta gentemot nationen Sveriges Folk och Barn ägs av de ovan omnämnda.


KAREN KINGSTON SVENSK TEXTAD

Publicerat 2023-04-15, SVENSK TEXTAD, måste ses och spridas till nationen Sveriges Folk & Barn

Karen Kingston drottningen av bevis, sanning och fakta [SVENSK TEXT] HELA

https://swebbtube.se/w/inLycv1kNwnYVTRcY7MrQN

Läs ytterligare flera artiklar av Karen Kingston, den förmodligen främsta spetsspecialisten sakkunniga inom sitt område i världen, som presterar och levererar fakta,, sanningen och verkligheten, tills Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare bevisat det motsatta, bevisbördan åvilar nämligen dessa ovan omskrivningar. och delgivna denna delgivning.

https://karenkingston.substack.com/p/who-do-we-turn-to-when-the-us-government

https://karenkingston.substack.com/p/karen-kingstons-med-legal-analysis

https://karenkingston.substack.com/p/the-3-trillion-substack-on-how-to

https://karenkingston.substack.com/p/the-letter-to-the-commissioners

https://karenkingston.substack.com/p/intended-consequences-mrna-vaccines

https://karenkingston.net/

 

2023-04-15

Pfizer-dokument som FDA försökte hålla hemliga bekräftar att grafenoxid är i covid-”vaccin” på grund av tillverkningsprocessen

Ett dokument som skickats till FDA av Pfizer för att få nödtillstånd (EUA).

Ett dokument som bekräftar att det är fullt möjligt för giftig grafenoxid att hamna i Covid-19-”vaccinerna” på grund av tillverkningsprocessen.

https://expose-news.com/2023/04/15/graphene-covid-vaccines-manufacturing-process/

2023-04-14 citat

Endast en av riksdagens ledamöter vill veta mer om de exceptionellt många allvarliga biverkningarna av de så kallade covidvaccinen.

 

Ovanstående var ämnet på nedanstående mejl som har skickats till samtliga riksdagsledamöter upp till sju gånger till de som inte svarade innan. Första mejlet skickades den 15 december 2022. Till dags datum, 14 april 2023, har 75 ledamöter svarat.

Endast en, Elsa Widding har svarat att hon är intresserad av att veta mer. Hon var också den enda av riksdagsledamöterna, så vitt jag vet, som hörsammade inbjudan till Läkaruppropets pandemikonferens den 21-22 januari.

Från och med 1 mars 2023 så rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten allmänheten att ta de så kallade covidvaccinen längre. Förutom gravida som fortfarande skandalöst rekommenderas inte att covidvaccinen trotsar de många alarmerande rapporterna från hela världen. Se MoD Medias inslag om att gravida fortfarande rekommenderas att de så kallade covidvaccinen här .

Nedan mitt mejl och svaren från de 75 ledamöterna som svarade på något av de sju mejlen.
//
Andreas Sidkvist, ordförande MoD

LÄS MERA OCH SPRID VIDARE

https://partietmod.se/2023/04/14/endast-en-av-riksdagens-ledamoter-vill-veta-mer-om-de-exceptionellt-manga-allvarliga-biverkningarna-av-de-sa-kallade- covidvaccinen/


Från Pascal Najadis massutskcik av sön 2023-04-16 04:52, maskinöversättning, citat

Kära familj, vänner och supportrar,

Njut av denna sällsynta intervju med Dr. Med. Robert Young och :klanmother karen-ann. Kalla på rättvisa, inga undantag, ingen amnesti. Pfizer ljög, människor dör. Ta del av viktig fakta.

https://rumble.com/v2ih5do-breaking-dr.-robert-young-and-klanmother-karenann-pfizer-genocide.html

Stöd vår rättsprocess mot Pfizer Inc. New York. Ana McCarthy och jag har uppnått viktiga milstolpar.

Swiss Office of Public Health rekommenderar inte längre COVID-19-injektioner och säger att läkare arbetar på egen risk för att bli ansvariga. Swiss Intl. Airlines upphörde plötsligt med tvångsvaccinering av sina drygt 900 piloter och kabinpersonal. Och sist men inte minst, jackpotten.

Ana McCarthy informeras om den ärade domaren Lori Sattler före den heliga påsken om att Förenta staternas president inte informerar om ett beslut av Förenta staternas högsta domstol från januari 2022 om att amerikanska medborgare har rätt att vägra vaccinering om de uppger att de är religiösa.

Därför var president Biden tvungen att underteckna Executive Order HJ. No: 7 för att avsluta det nationella nödläget för Covid-19 i Förenta staterna på annandag påsk, den 10 april 2023. Seger! Detta är början på detta folkmord av bibliska mått. Alla ansvariga för detta yttersta avskyvärda brott mot mänskligheten kommer att ställas inför rätta, så hjälpte oss Gud. Ingen amnesti, inget undantag.

Följ med mig tillsammans med min affärspartner och kollega Ana McCarthy i tvisten mot Pfizer på vår Twitter Spaces News Update om vår höst med Pfizer Inc. New York, nästa måndag klockan 2200 schweizisk tid.

Mitt Twitter-konto är: @PNajadi.

https://twitter.com/PNajadi/status/1646974086336086016?s=20

Det kommer att finnas nyheter om Pfizer Inc, New York. Vi kommer inte att ge några spoilers här eftersom vi vill att du ska vara en del av denna rättfärdiga marsch för att skipa rättvisa mot Pfizer Inc. New York. Samma lagar som argumenteras mot Pfizer Inc. gäller automatiskt för Johnson & Johnson, AstraZeneca och sist men inte minst för Moderna.

Sprid gärna nyheterna och donera, vi försvarar hela mänskligheten och våra rättspraxisbaserade argument mot Pfizer Inc. NY, är en vanlig standard.

Glöm inte vår uppmaning till donationer, tack så mycket.

”Meliorare legem meliorare vitam est” – Att förbättra lagen är att förbättra livet.

Lycka till.

Med vänliga hälsningar,

Pascal

Vänligen gör till min kamp i New York mot Pfizer Inc. New York, USA:

https://donorbox.org/pascal-najadi-s-nyc-complaint

citat

Nu blir det STOPP på ”vaccinerna”/ biovapen i Schweiz, för läkarna kommer att tvingas ta ett separat ansvar som ska fortsätta med skada och döda ”vaccinerna”/biovapen

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE

Maskinöversättning, LÄS HELA, citat

Schweiz drar tillbaka alla rekommendationer om Covid-”vaccination”

Schweiz stoppar Covid-”vaccinationerna”: Alla ”vaccinations” rekommendationer har dragits tillbaka, läkare kan endast administrera de kontroversiella ”vaccinerna” i enskilda fall under vissa förutsättningar – men bär då risken för ansvar för ”vaccinations” skador.

 

SPRID VIDARE

https://report24.news/paukenschlag-schweiz-zieht-saemtliche-covid-impfempfehlungen-zurueck/

FAKTA OCH BEVIS SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE

I PCR TEST BEDRÄGERIET OCH MARKNADSFÖRINGS BEDRÄGERIET MED DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN, ” VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN INTE ÄR VANLIGA VACCIN SOM DE I SVERIGE MARKNASFÖRTS SOM.

ALLTSÅ”VACCINERNA”/BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN.

”VACCINERNA” BIOVAPEN SOM SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

2023-04-16

Pfizer dödar barn i vinstsyfte: Europa lider av oöverträffade dödsfall bland sina barn med 760 % ökning av överdödsfall sedan EMA:s akuta godkännande av COVID-vaccin för barn

https://expose-news.com/2023/04/16/pfizer-kills-european-children-for-profit/

Vilken effekt har mRNA-”vacciner” på människans medvetande?

De strategier som vi använder för närvarande fungerar inte. Att väja till publicerad vetenskap, data, rationell debatt och etiskt ansvar är vatten på en ankas rygg.

Faktum är att regeringar runt om i världen reagerar genom att begrava data och angripa dem som ställer frågor.

Kan det vara så att de genetiska processer som framkallats av ”vaccinering” mot covid har begränsat det rationella tänkandet och främjat likgiltighet inför risker? Kort sagt, borrar mRNA-”vaccinationen” ner till gränssnittet mellan medvetande och genetik – och stör själva grunden för mental klarhet och fysisk hälsa?

https://expose-news.com/2023/04/16/effects-mrna-vaccines-have-on-human-consciousness/

4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, data

2023-04-14; 4500 % SÅ MÅNGA DÖDSFALL, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, LÄS HELA, citat

45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna på bara 2 år jämfört med alla influensavaccinrelaterade dödsfall sedan 1990, visar data

De analyserade data från databasen  Vaccine Adverse Event Reporting System  (VAERS) – det primära statliga finansierade systemet för rapportering  av biverkningar av vaccin  i USA, som har visat sig rapportera endast  1 % av faktiska vaccinbiverkningar – och  Defense Medical Epidemiology Database  (DMED), databas. för medicinska händelser för alla aktiva och reserverade amerikanska militärer. 

Mer än 45 gånger så många dödsfall efter covid-injektionerna än alla dödsfall i influensavaccin tillsammans sedan 1990

Forskarna fann att antalet rapporterade dödsfall relaterade till ett mRNA COVID-19-”vaccin” var mer än 45 gånger så många dödsfall per vaccindos som rapporterades för alla influensavacciner tillsammans sedan 1990.

De fann också en högre förekomst av menstruationsproblem, myocardit och cerebrovaskulära händelser efter covid-19-vaccination än efter influensavaccination, som ses i figur 1A:

”Regeringar och institutioner och forskare och läkare bör ge människor ALL information som behövs så att individer kan fatta verkligt informerade själva beslutet.”

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://childrenshealthdefense.org/defender/deaths-covid-shots-versus-flu-vaccines-vaers-dmed/ ?

DU LÄSER ÄNNU MER I DEN BIFOGADE PDF FILEN

SVERIGE GRANSKAS DELGER 2023 04 16

 

Sprid vidare hela massutsticket   via denna länk

https://www.jottacloud.com/s/2718c8902e0e059434daac1079f97ca1fb3

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:

1 svar

  1. All makt utgår från befolkningen som bor inom landets gränser, Folket är dom som lever på skattepengar.

    Gilla

%d bloggare gillar detta: