Frimurartätaste orten i Sverige är Karlstad

2023-04-14

Idag fick jag mig tillsänt flera länkar gällande frimurare i Karlstad. Eftersom jag tidigare har undersökt detta ”fenomen” fick jag då veta att det finns flest frimurare i Sverige i Karlstad kommun. Något denna undersökning nu visar sig stämma…

Beskrivning saknas.

Intressant! Ögonblicksbild idag.


Frimurarnas hemligheter: Tre saker de inte vill att utomstående ska veta

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/frimurarnas-hemligheter-tre-saker-de-inte-vill-att-utomstaende-ska-veta

(se video på länken)

”Ingenting utom ritualerna är hemligt”. Så skriver frimurarna på sin svenska hemsida. Men varför är ritualerna så hemliga och vad går de egentligen ut på?

Inom frimureriet finns ett system med tio nivåer, så kallade grader. Steg för steg invigs medlemmen i högre grader genom olika riter. Riterna är gamla, och har i vissa fall förändrats genom åren. De kan också skilja sig mellan ordnar i olika länder.

Tanken med graderna är enligt frimurarna att ge fördjupade insikter om livet, och orsaken till att de är hemliga uppges vara att de annars inte skulle innehålla viktiga överraskningsmoment för personerna som genomför dem.

SVT har varit i kontakt med personer som lämnat rörelsen och som berättat om sina erfarenheter, dessa stämmer också väl överens med andra avhoppares berättelser. Vi har också kontaktat frimurarnas svenska centralorganisation, Svenska Frimurare Orden, som har avböjt att ställa upp.


DETTA ÄR FRIMURARORDEN

Endast män tillåts att bli frimurare. Det är en orden som vilar på kristen grund och som växte fram i England och Skottland på 1600-talet.

I hela världen finns omkring fem-sex miljoner utövare, enligt orden själv. Alla frimurare har lovat varandra och rörelsen evig trohet och lojalitet. Samtidigt finns en princip inskriven i de så kallade ”allmänna lagarna” att en frimurare inte får otillbörligt gynna en annan frimurare.

  • Endast män tillåts att bli frimurare. Det är en orden som vilar på kristen grund och som växte fram i England och Skottland på 1600-talet.
  • I hela världen finns omkring fem-sex miljoner utövare, enligt orden själv. Alla frimurare har lovat varandra och rörelsen evig trohet och lojalitet. Samtidigt finns en princip inskriven i de så kallade ”allmänna lagarna” att en frimurare inte får otillbörligt gynna en annan frimurare.
  • För att bli upptagen i frimurarorden krävs att två personer som redan är etablerade i sällskapet rekommenderar kandidaten.

NWT ska granska makten – samtidigt är ansvarige utgivaren Mikael Rothsten frimurare

(se videona i länken)

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/nwt-ska-granska-makten-samtidigt-ar-ansvariga-utgivaren-mikael-rothsten-frimurare

Han är en av Värmlands mäktigaste mediapersoner. Med rätt att avgöra vad som publiceras i NWT och vad som inte publiceras. Men Mikael Rothsten är också frimurarbroder – precis som många av Karlstads makthavare.

Mikael Rothsten, mediechef och ansvarig utgivare på Nya Wermlands-Tidningen, är frimurarbroder av tionde graden. Den allra högsta nivån som det normalt tar flera år att nå.

– När jag blev ansvarig utgivare 2014 valde jag att inte vara aktiv eller delta i några möten eller sammankomster, säger han till SVT.

Den som blir upptagen i frimurarorden svär ett löfte om vänskap, trohet och tillgivenhet till bröderna och orden. Men Mikael Rothsten säger att han inte är bunden av andra lojaliteter än som ansvarig utgivare på NWT.

Flera makthavare medlemmar

Vi har i veckan kunnat avslöja att flera av Karlstads kommuns politiker – men också tjänstemän och företagsledare i Värmland – är medlemmar i frimurarna. Ett sällskap där bara män är välkomna och där medlemmar lovar varandra evig vänskap, trohet och tillgivenhet – och dessutom försäkrar att vara tysta om verksamheten utåt.

Också NWT:s redaktör för debatt och ledarredaktionen, Henrik L Barvå är frimurarbroder. Han skriver i ett mejl att han inte har tid eller möjlighet att svara på några frågor från SVT.

”Bestämmer vad som ska publiceras”

Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt, säger att det är problematiskt när en ansvarig utgivare har starka bindningar till makten man är satt att granska.

– Den ansvarige utgivaren bestämmer ju vad som ska publiceras, och framförallt vad som inte ska publiceras, säger han.


FRIMURARNAS LOJALITETSLÖFTEN

När en person ska tas in i frimurarna så ska de ”ärligt och uppriktigt utan förbehåll lova vänskap trohet och tillgivenhet till orden och dess bröder”.

Vidare lovar de följande:

”Skulle jag bryta mot detta löfte samtycker jag till att min hals må bli avhuggen, mitt hjärta utrivet, min tunga och mina inälvor må slitas ut….”


Kritiska kommunalrådets politiska sekreterare – en frimurare

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kritiska-kommunalradets-hogra-hand-en-frimurare

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Karlstad, Linda Larsson (S), är starkt kritisk till de borgerliga politikerkollegornas engagemang i det slutna ordenssällskapet frimurarna. Nu kan SVT avslöja att hennes egen partisekreterare också är frimurare.

Linda Larsson (S) skrädde inte orden när SVT avslöjade de dolda maktstrukturerna inom frimurarna i Karlstad, maktstrukturer som hon menar kan dölja jävsituationer eller vänskapskorruption.

– Det är klart att det är oroande. För när man inte öppet berättar vet man inte när det föreligger jäv, sa hon till SVT i den intervjun.

Avgett trohetslöften

Bland medlemmarna finns en lång rad kommunala toppolitiker, främst borgerliga. Men nu kan SVT Nyheter Värmland avslöja att socialdemokraterna i Karlstads politiske sekreterare, Andreas Pettersson, också är en frimurarbroder som avgett löften om vänskap, trohet och tillgivenhet till medlemmarna och orden. Han har också avgett ett tysthetslöfte om vad som sker inom frimurarna.

– Jag vill inte kommentera det här, säger han när SVT ringer upp honom för att få en intervju.

Visste inte om medlemskapet

Linda Larsson (S) uppger att hon fick veta att hennes partisekretare är frimurare först efter att hon intervjuats av SVT.

– Efter intervjun hade vi ett samtal på kontoret med våra politiska sekreterare om hur vi skulle förbereda oss inför er publicering. Då fick jag reda på att han också var frimurare, säger hon.

I videon ovan berättar Linda Larsson (S) hur hon ser på partisekreterarens medlemskap i frimurarorden.


Kommunalrådet Linda Larsson (S) om frimurarna: ”Gubbig maktstruktur med riter från medeltiden”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/kommunalradet-linda-larsson-s-om-frimurarna-gubbig-maktstruktur-med-rotter-i-medeltiden

(SE videon på länken)

Avslöjandet om att en lång rad manliga toppolitiker i Karlstad också är medlemmar i den hemlighetsfulla frimurarorden kom som en överraskning för Karlstads kommunalråd Linda Larsson (S).

– Det klart att det här påverkar förtroendet för de förtroendevalda, säger hon.

Nu reagerar kommunstyrelsens ordförande i Karlstad, Linda Larsson (S) på SVT:s avslöjande om att flera av de ledande politikerna i kommunen också är engagerade som frimurare.

– Det är klart att det är oroande. För när man inte öppet berättar vet man inte när det föreligger jäv, säger hon.

Under många år har hon arbetat sida vid sida med de manliga politikerna utan att veta att de inom ramen för frimureriet avgett tystnadslöfte och lovat orden och dess medlemmar vänskap, trohet och tillgivenhet.

Enbart kristna män

Frimurarorden är enbart öppen för kristna män och består till stor del av samhällets toppskikt. Bland medlemmarna finns politiker, höga chefer inom näringslivet, poliser, läkare och jurister.

– Den här typen av gubbiga maktstrukturer med riter från medeltiden känns inte så himla moderna år 2023, säger Linda Larsson.

I videoklippet berättar Linda Larsson (S) hur hon ser på politikernas engagemang i frimurarna


Hemliga makteliten som styr Karlstad – flera kommuntoppar är med i frimurarna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/hemliga-makteliten-som-styr-karlstad-flera-kommuntoppar-ar-med-i-frimurarna

Ett slutet sällskap där medlemmarna svär varandra trohet – samtidigt som några av dem styr en kommun. SVT Nyheter Värmland kan nu avslöja att flera av de som styrt Karlstad de senaste åren inte bara är politiker – utan också medlemmar i frimurarna.

Bland frimurarbröderna i Karlstad hittar vi Per-Samuel Nisser, som var kommunstyrelsens ordförande i flera mandatperioder. Även oppositonsledaren Alexander Torin (M) och kommunfullmäktiges förste vice ordförande Anders Knape (M) finns med.

Ytterligare toppnamn från Karlstadspolitiken är Christian Holm Barenfeld (M), Niklas Wikström (L), Erik Nilsson (KD) och landsbygdsminister Peter Kullgren (KD), som tidigare var kommunalråd.

Ingen av dem vill ställa upp på en intervju med SVT.

Slutet sällskap

Frimurarna är ett slutet ordenssällskap där vare sig kvinnor eller icke kristna är välkomna att bli medlemmar.

Den som blir upptagen i orden svär ett högtidligt löfte om vänskap, trohet och tillgivenhet till bröderna och orden. Man avkrävs också ett tystnadslöfte.

SVT Nyheter Värmland har tagit del av hemliga dokument från frimurarna samt deras medlemsregister. Där framkommer det att bland medlemmarna i Karlstad inte bara finns toppolitiker och tjänstemän – utan också militärer, jurister och höga chefer från stora företag i kommunen.

Ska granska sin frimurarbroder

Ett av exemplen på när frimurarbrödraskapet kan leda till en intressekonflikt finns inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund.

Tidigare i år valdes förre kommunalrådet Per-Samuel Nisser, frimurare av tionde graden, till revisor för förbundet. Han ska alltså granska deras ekonomi och verksamhet.

Räddningstjänstförbundets högste chef heter Nils Weslien – och är ordförande i en av frimurarlogerna. Något som kan vara problematiskt, enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Tystnad från frimurarna

SVT Nyheter Värmland har kontaktat flera av de politiker som är medlemmar i frimurarna för att få svar på hur de ser på riskerna för jäv och vänskapskorruption. Ingen har velat ställa upp på en intervju och vissa av de tillfrågade har inte svarat på intervjuförfrågan. Även frimurarnas svenska centralorganisation, Svenska Frimurare Orden, har avböjt att ställa upp.


FRIMURARPOLITIKERNA OM MEDLEMSKAPET

Ingen av de tillfrågade politikerna vill ställa upp på intervju. Men i samband med att vi ringt upp och bett om en intervju har flera av dem uttalat sig.

Alexander Torin (M), kommunalråd och oppositionsledare:
– Jag är med i en mängd olika föreningar…medlem i både Färjestad BK…. som kommunen delar ut en del pengar till. Vi har föreningsfrihet i Sverige och jag är inte intresserad av att vara med.

Niklas Wikström (L), kommunstyrelseledamot:
– Jag gick med för 20 år sedan. Jag har varit medlem, men inte varit där på 20 år. Ta någon som är mer aktiv. Det är ju som du säger det är många som är med där. Det finns nog mer korruption i samhället än man tror men jag vet inte om det är drivande här.

Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister:
– Det finns lagar och regelverk som reglerar när och hur jäv ska anmälas. Det ska följas oavsett vilken organisation eller förening man är med i, säger han i ett sms.

Anders Knape (M), kommunfullmäktiges förste vice ordförande:
Knape svarar inte i vare sig telefon eller e-post.

Per-Samuel Nisser (M), tidigare kommunalråd:
– Jag är medlem i ett antal olika föreningar i samhället inom idrott, kultur, kyrka med mera. I övrigt har jag inte några kommentarer kring det, skriver han i ett mejl.

Erik Nilsson (KD), kommunstyrelseledamot:
– Nej, jag har ingen avsikt att vara med i en sådan intervju. Jag ser väl inte det intressanta i det.

Christian Holm Barenfeld (M), kommunstyrelseledamot:
– Du ser när du läser att det är historiska texter. Man får ta det för vad det är. Inga konstigheter, ser inte problemet. Det finns ingenting juridiskt bakom eller någonting.


Experten: Därför är det problematiskt att Karlstads politiker är med i frimurarorden

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/experten-darfor-ar-det-problematiskt-att-karlstads-toppolitiker-ar-med-i-frimurarorden

(Se videon på länken ovan)

Att vara politiker och frimurare är inte olagligt – men det kan leda till problem, enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

– Folk undrar ju hur det är möjligt att det kan få sitta en klick frimurare och styra en kommun, säger han.

Olle Lundin är professor vid universtetet i Uppsala och har ägnat mycket tid åt att se på landets kommuner när det gäller jäv och korruption. Enligt honom finns det uppenbara risker för just detta i det slutna maktnätverk som frimurarna utgör.

– Det här är inte optimalt för en västerländsk, demokratisk rättsordning att man har skuggorganisationer bakom politiken, säger Olle Lundin.

Dubbla lojaliteter

Enligt honom kan förtroendet för kommunpolitikerna påverkas om de har dubbla lojaliteter i och med de löften de ger som frimurare. Olle Lundin ser också en risk för att kommunens företag kan behandlas olika beroende på om cheferna är frimurare eller ej.

– Det blir problematiskt när vissa företag och vd:ar är medlemmar i frimurarloger och andra inte är det, säger han.

Frågan om jäv har enligt honom aldrig prövats juridiskt när det gäller kommunpolitiker med löften till andra frimurare. Men han skulle välkomna en sådan prövning.

Finns i flera orter

Det finns drygt 15 000 frimurare i Sverige uppdelade i loger och klubbar, enligt organisationen själva. Huvudorter där så kallade kapitelloger finns är Stockholm, Göteborg, Linköping, Umeå, Karlstad, Kristianstad och Härnösand. Också i Helsingfors i Finland finns en loge kopplad till svenska frimurarna.

Tidigare granskningar av frimurarna och deras inflytande på Sverige har bland annat gjorts av Kalla fakta, som visat att drygt 400 personer inom rättsväsendet tillhör frimurarna. 2016 kunde även Västerbottens-Kuriren berätta att frimurare hade stor makt inom Region Västerbotten.

SVT Nyheter Värmland har kontaktat flera av de politiker som är medlemmar i frimurarna och även centralorganisationen. Ingen har velat ställa upp på en intervju.


Ansvariga utgivaren: Därför granskar SVT Nyheter Värmland frimurarna

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/ansvariga-utgivaren-darfor-granskar-svt-frimurarna

Till vänster en bild på en port med ett rött kors, till höger en porträttbild på Susanne Junkala.SVT Nyheter Värmlands ansvariga utgivare, Susanne Junkala, förklarar varför vi valt att publicera uppgifterna

SVT Nyheter Värmland har valt att granska politiker i Karlstads kommun och deras kopplingar till frimurarna. Vi gör det eftersom frimurarlogernas verksamhet delvis är hemlig och dold för allmänheten.

De som bli frimurare ger löften om vänskap, trohet och tillgivenhet till orden och dess bröder. De lovar också att hålla tyst om vad som sker inom orden.

Tunga politiska uppdrag

Vår granskning visar att flera av dem som som haft de tyngsta politiska uppdragen och styrt Karlstads kommun de senaste mandatperioderna, fram till valet i höstas, också är frimurarbröder.

Ingen av dem har varit beredd att vara med på någon intervju med SVT och svarat på frågan: ”vilken risk ser du för jäv eller vänskapskorruption?”.

De ”frimurarbröder” som nämns med namn och bild i SVT:s publiceringar har haft chansen att svara på frågan.

Relevant med stort allmänintresse

Vi har valt att publicera en del från de telefonsamtal som vi haft med några av de förtroendevalda politikerna trots att de uttryckt att de inte vill ställa upp på någon intervju. Vi bedömer det som relevant och av stort allmänintresse vad de säger om risken för dubbla lojaliteter och jäv.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:, , ,

1 svar

  1. Det här problemet finns även på nationell nivå och det är många politiker skulle inte må bra av en sådan granskning. Det handlar om påverkande organisationer och familjer, som inte agerar i Sveriges intresse, så som WEF, Bilderberg-gruppen, Rom-klubben, Trilaterala kommissionen, Wallenberg-familjen, Rothschild-familjen, Rockerfeller-familjen m.fl. Befintlig och föregående statsminister är knutna till WEF. Ett antal statsminstrar dess förinnan är kopplade till Bilderberg-gruppen.

    Kortfattat, det är naivt att tro att nämnda kopplingar inte påverkar berörda politiker. Man bör ställa sig frågan om varför Wallenberg och representant för SAAB var närvarande vid mötet mellan NATO, Finland och Sverige förra året, trots att de inte hade någon legitim rätt att närvara där? [ret]

    Gilla

%d bloggare gillar detta: