Sverige är ingen rättsstat!?

Detta inlägg kan ses som respons av Ronny i Ronneby på f d moderatledaren Batras beställningsjobb för bankmaffian: Betalningsutredningen:

Och utgår också från omfattande egen erfarenhet! Samt är en mer utförlig analys i frågan än Ronnys inlägg i detta ämne nyligen.

SVERIGE ÄR INGEN RÄTTSSTAT
Jag
är en 65-årig pensionär med naturvetenskaplig akademisk bakgrund som blivit socialt isolerad efter att först
• som hänvisad till kontantbetalning,
  skriftligen förvägrats anlita kommunens enda bilprovning,
• och sedan fått telefon, internet och e-post oförberett nedsläckt (kopparförbindelse) i
   början av pandemin (mars 2020).
Alla sover
Inte ens våra lagstiftande riksdagsledamöter inser vidden av hur den privata finanskartellen ekonomiskt gisslantagit hela det svenska folket.
Myndighetsövergrepp
Det får som konsekvens att oskyldiga vanliga utsatta människor (som jag fattigpensionär utan pension men med digitalt utanförskap) blir lovligt villebråd för myndigheter att diskrimineramobba och bestraffa.
Mobbad av svenska myndigheter
• Jag har inte fått pension på 10 månader
  för pensionsavier går inte att lösa in.
• Jag blev rånad av min bank så att Allmänna
   Reklamationsnämndens chefsjurist fick
   ingripa och se till så jag fick tillbaka mina
   pengar.
• Då jag utsattes för diskriminering genom
   att jag förvägrades betala min vårdavgift
   med den grundlagsskyddade svenska
   statsvalutan utsattes jag av regionen för
   myndighetsövergreppet utmätning som
   fick undanröjas av domstol.
• Då jag skriftligen krävde att regionen
   skulle följa svensk lag [1], lyda svensk
   domstol [2]och diarieföra skrivelsen [3]
   blockerade landstingsdirektören
   personligen diarieföring i nästan en månad
   och jag fick ny utmätning (och
   betalningsanmärkning) i samma ärende två
   dagar efter nämndens ordförande
   ombesörjt diarieföring. Även andra
   utmätningen undanröjdes två år senare av
   Kronofogden och båda anmärkningarna
   blockerades i samtliga databaser.
• 2021 vägrade Skatteverket (SV) att ta emot
   min kvarskatt och året efter utsattes jag för
   verkställd utmätning för 2 211 kr som
   SV därefter vägrade låta underkasta
   rättslig prövning.
• Från 28 mars i år utsätts jag för ny
   utmätning av kvarskatt 1 852 kr samtidigt
   som jag som fattigpensionär betalat in så
   mycket skatt att jag ska få 20 000 kr
   tillbaka på skatten. Hur ska någon
   pensionär överhuvud taget kunna betala
   om de förvägras pensionsutbetalning?
Utredningen är en skam för Sverige  
Det i fredags redovisade betänkandet om statens roll på betalningsmarknaden av förra moderatledaren Batra är ett partiskt beställningsjobb åt den mäktiga bankkartell som riggat den för dem lukrativa betalningsinfrastrukturen, i stället för ett opartiskt uppdrag åt svenska folket.
Dyr betalningsförmedling
Jag är trött på att tvingas använda
 • Kronofogden som betalningsförmedling,
 • och domstolar för att få upprättelse.
Riksbankens lagstadgade monopol
Den svenska grundlagen är sedan början av förra sekelskiftet mycket tydlig [RF 9:14]:
14 §   Endast Riksbanken har rätt att ge ut sedlar och mynt.
Två typer betalningsmedel
I och med den elektroniska och digitala erans intåg kan betalningsmedel uppdelas i två grupper:
 • 1 Analoga (statsvalutor) och
 • 2 Digitala (vars penningmängd skapas
                       ’ur luft’ av privata banker)
E-krona och kontantplikt
Med en förtydligad svensk lagstiftning borde det vara självklart: att båda typer av betalningsmedel (som även fungerar som värdebevarare);
• analoga (kontanter) och
• digitala (e-krona)
ska skapas (SEK) och utges av Riksbanken.
1 Analoga betalningsmedel (statsvalutan)
   =  fysiska ’kontanter’ (sedlar och mynt)
   Svenska statsvaluta = riksbankspengar
2 Digitala betalningsmedel
   • digitala riksbankspengar (E-krona)
Då måste bankkrediter (affärsbankspengar)
underkastas den svenska statsvalutan så att riksbankens finansiering tryggas genom seignorage.
Wikipedia:
Riksbankens ställning som centralbank härrör från 1897 när den första ”Riksbankslagen” antogs samtidigt med en lag som gav Riksbanken exklusiv rätt att trycka sedlar. Bakom beslutet låg upprepade krav på att de privata bankerna skulle upphöra med att utfärda sedlar då det ansågs att vinsterna från tryckandet av sedlar skulle tillfalla det allmänna.
Nu har privata bankkartellen under lång tid tillåtits att rigga betalningsinfrastrukturen så att den svenska statsvalutan, i avsaknad av E-krona, begränsats till enbart fysiska kontanter, som de med kontroll allt mer kväver.
Det leder bl a till att skattebetalarna får kompensera de uteblivna mångmiljonbeloppen till Riksbanken samtidigt som privata finansvärldens feta katter lapar i sig mångmiljardvinster varje kvartal.
Ifall ensamutredaren Batra [M] företrätt svenska folket (opartiskt och objektivt som en utredare ska vara) hade hon kunnat föreslå sådan lagstiftning via Betalningsutredningen att medborgares;
• rätt till egenkontrollerade värdebevarare,
• rätt till statsvaluta som betalningsmedel, garanterats oberoende av typ (analog/digital) och med lagstiftad KONTANTPLIKT som garant för att inga medborgare diskrimineras eller straffas beroende av för situationen ’fel’ betalningsmedel.
För vidare läsning
Magasinet Paragraf
Läs denna delvis raljerande beskrivning av hur bankerna tillåts kapa det svenska betalningssystemet.
Riksdagsledamot 
Lyssna på f d polisinspektör nu riksdagsledamot Torsten Elofssons utomordentligt insiktsfulla anförande den 19 oktober 2022 (direktlänk):
Se även hans motioner om Digitalisering och om Kontantlöst samhälle.
PRO Gävle
Svensk Webb TV (SwebbTV)
• 230331 Jesper Johanssons intervju av Batra
• 230330 mitt deltagande i Ring SwebbTV
Se gamla inslagen med mig här:
• 220914 SwebbTV Nyheter
• 220929 SwebbTV om Digitalt Utanförskap (mitt inlägg)
• 221006 SwebbTV 00:52:10 – 7. Ronny Stark
Diskriminering genom att inte få betala med kontanter på ex bilprovning och vården.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: