Nato kan komma att behöva ombildas – Roger Richthoff i Swebbtv Omvärldsanalys 31

2023-04-08

I denna Omvärldsanalys gästar f.d. riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna, Roger Richthoff Swebbtv. Roger som innan han blev politiskt aktiv haft en militär karriär i 38 år Funderar på militäralliansen Natos fortsatta framtid. Turkiet utgör en risk för Nato i och med sitt nära band med Ryssland. Dessutom sitter Turkiet på en stor del av den operativa planläggningen som Nato har. Men Nato har inte möjlighet att utesluta ett land. Däremot skulle hela alliansen kunna avvecklas och i stället uppstå som en ny organisation med annan inriktning. Turkiet står inte på USA och Västs sida i Ryssland/Ukrainakonflikten.

Turkiet är helt emot de sanktioner som har påförts Ryssland samt de vapen-leveranser till Ukraina som skett från Väst. När det gäller vapensystem som Turkiet självt har så har bl.a. luftvärnssystem (S-400), inhandlats från Ryssland och inte från USA. Turkiet har begärt att få köpa stridsflygplanet F-16 från USA, men blivit nekade. Antagligen med motivet att USA inte vill att dessa ska användas i Syrien säger Richthoff. Vidare menar Roger Richthoff att problemet med att få in Sverige i Nato, som Turkiet (och Ungern) motsätter sig skulle försvinna om Nato upplöstes för att genast uppstå som ny allians.

https://swebbtv.se/w/nrq47TEUE6pWY2Ko5dUmf6

Roger Richthoff berättar att när han började med politiska försvarsfrågor inom politiken var det inte aktuellt att exportera krigsmateriel till Turkiet. Nu råder det andra vindar och Turkiet ska fås välvilligt inställda till Sverige och då ska sådan export tillåtas. Men enligt Roger kommer även andra avsteg från vår förda politik bli nödvändiga, t.ex. att inskränka vår yttrandefrihet. När det gäller exporten av vapen till Ukraina så slår den undan benen för den återupprustning av det svenska försvaret som påbörjades för ett par år sedan. Den utvecklingskurva som har pekat gradvis uppåt bygger på att materiel finns tillgänglig för den ökande mängd värnpliktiga som kommer till det svenska försvaret. Samma sak gäller för de instruktörer som behövs för att utbilda svenskar, som nu istället skickas till Ukraina för att utbilda där i stället. En detalj i sammanhanget är att utbildande officerare som inte går med på att åka till Ukraina, kan se sin karriär spolierad även om de inte är juridiskt skyldiga till att åka.

Det kom ett uttalande från ryska ambassaden att i och med export av avancerad krigsmateriel till Ukraina blir Sverige ett legitimt militärt mål. När det gäller Sverige och Finland som Natomedlemmar så har Putin sagt att det inte oroar Ryssland som sådant. Däremot vilka vapensystem och var de placeras är av avgörande betydelse har Putin sagt. Om Sverige t.ex. skulle ha ett missilsystem som når Murmanskområdet leder det automatiskt till att platsen som detta är placerat på blir ett mycket viktigt mål för Ryssarna att slå ut säger Roger Richthoff.

I samband med vaccinationskraven mot Covid-19 i USA fick många anställda inom militären sparken. Det har lett till sådan brist på personal att en uppsjö av både hangarfartyg samt ubåtar ligger till kaj. Detta trots att det sedan händelsen med Pearl Harbor varit förbjudet av sårbarhetsskäl att förlägga en hel flotta på det viset. Det blir påfallande säger Richthoff, att Nato och USA har ett resursproblem.Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: