SVERIGE GRANSKAS & Björn Hammarskjöld ringer upp TT NYHETSBYRÅ 2023-03-29

https://swebbtube.se/w/if77hfCepCdubFSURvQCKw

SE VIDEOINTERVJUN SOM INNEFATTAR INSPELAT SAMTAL MED TT JOURNALISTEN Marielle Theander Olsson

Du kan i undertexten också läsa epost kommuniceringen som professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld skickade igår till TT NYHETSBYRÅ och där journalisten Marielle Theander Olsson, som också finns publicerad med bilagorna här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/29/tt-nyhetsbyran-sverige-granskas-2023-03-29/

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE, VAD TROR DU TT KOMMER GÖRA AV DETTA?

KOMMER STATEN SVERIGE, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE I BL.A. PCR-TEST BEDRÄGERIET GRANSKAS?

SVERIGE GRANSKAS DELGER

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld och grundaren av KNAPPTRYCKARNA Ulf Bejerstrand

Björn Hammarskjöld kan du läsa mer om/ av här
https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

Grundaren av den direktdemokratiska folkrörelsen KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand kan du läsa mera om/av här
http://knapptryckarna.se/
https://www.facebook.com/Knapptryckarna

Du kan se och läsa mer av/om SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Mailet till TT finner du publicerat med bilagorna och det inspelade samtalet här
https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/29/tt-nyhetsbyran-sverige-granskas-2023-03-29/

Artikeln publicerad i Aftonbladet idag finner du här
Studie blottlägger pandemifasor i äldrevården
Av: Marielle Theander Olsson/TT
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nQV7Va/studie-blottlagger-pandemifasor-i-aldrevarden

HÄR KAN DU LÄSA MAILET FRÅN BJÖRN HAMMARSKJÖLD TILL TT

Citat

Från: Björn Hammarskjöld bjorn@hammarskjold.nu
Skickat: den 29 mars 2023 14:30
Till: marielle.olsson@tt.se
Ämne: Fwd: TT inspelade denna dag

Hej Marielle!

Tack för ett trevligt telefonsamtal angående din artikel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nQV7Va/studie-blottlagger-pandemifasor-i-aldrevarden

Det är bra att du tar upp denna SNS-rapport

Covid-19 på äldreboenden – personalens erfarenheter
Sara Erlandsson, Petra Ulmanen, Sara Wittzell

SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten utbildning bidrar till att ledande offentliga näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. 280 ledande företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

Denna SNS-rapport har frågat ett litet antal individer om deras upplevelser om hur de och deras arbetsgivare hanteras den skräck som de upplevde på grund av undermålig utbildningsnivå hos både arbetsgivare och personliga samt även hos politiker och andra myndigheter.

Det verkar också förekomma en total okunskap om vilka lagar som är tillämpliga.
Det infördes besöksförbud på äldreboenden vilket strider mot grundlag (RF 2 kapitlet 8 §). Förvaltningsrätten i Stockholm upphävde besöksförbudet 2020-11-30 som grundlagsstridande varefter regeringens upphävde ”rekommendationen” utan att ange orsaken till upphävandet.

Vad som frapperar är SNS egen redovisning av de ekonomiska bidragsgivarna till studierna.
Forskningsprojektet kan genomföras tack vare bidrag från referensgruppen som följer projektet. I gruppen ingår Astra Zeneca, Attendo, Getinge, Hemfrid, Inspektionen för vård och omsorg, Kommunal, Kry, Min Doktor, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Pfizer, Praktikertjänst, Region Halland, Region Stockholm, Skandia, Skellefteå kommun, Socialdepartementet, Socialstyrelsen , Svensk Försäkring, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Täby kommun, Vardaga, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.

Bland de organisationer och företag som bidragit ekonomiskt för att kunna genomföra forskningsprojektet återfinns svenska myndigheter, svenska företag, svenska fackföreningar men också återfinns två utländska läkemedelsbolag.
Dessa två utländska sponsorer är två av de företag som sålde injektioner med nanopartiklar och modRNA och därmed kan de påverka rapportens innehåll.

Jag finner rapporten som tämligen utslätad och utan kunskap om att det fanns vetenskapliga rekommendationer från 2006 att de enda sättet att minska smittspridning är isolering av den som är sjuk och att man har en god handhygien.
Lockdown, munskydd, visir och annan personlig skyddsutrustning saknar effekt och skadar individen och samhället enligt tillgänglig vetenskap.

Smittskyddet i Region Uppsala fann att 70 % smittades hemma, 20 % på arbetet och 9 % i resten av samhället. Så allmänna kommunikationer bidrar inte till smittspridning, folksamling bidrar inte till smittspridning, stora fester bidrar inte till smittspridning, restaurangbesök bidrar inte till smittspridning.

Detta innebär att alla restriktioner av din och min personliga frihet, skyddade av grundlag och EU-rätten, som infördes saknade effekt och har varit synnerligen skadliga för både individer och samhället.
Se på kryssningsfartyget Princess Diamond som isoleras totalt i april 2020 på grund av Covid-19-smitta ombord. Av alla 3 700 ombord var det 19 % som smittades och 12-13 personer dog, det var en självbegränsande infektion inom en månad.

Se tabellen nedanför
Plats Population # smittade # avlidna % smittade % avlidna % överlevande
Diamond Princess 3 700 712 13 19,2 0,35 99,649
USS Theodore Roosevelt 5 000 1 156 1 23,1 9 0,02 7
Sverige 002 0,02 6 944 5 721 0,7 0,06 99,944
Sverige säsong 2 10 300 000 1 043 235 8 907 10,1 0,09 99,914 Sverige säsong 3 10 300 000 000 1 5 41,
0,09 0,09 99,914
Sverige 300 000 129 634 3818 1,3 0,04 99,963

Som du ser var det mer än sex gånger vanligare att dö med Covid-19 på Diamond Princess än i hela befolkningen i Sverige under första säsongen i Sverige.
Hade vi bara låtit Covid-19 passera som alla andra virusinfektioner hade skadeverkningarna inte blivit så stora vare sig hos våra äldre och sjuka eller i samhället.

Bara tanken på att sätta munskydd på små barn är totalt befängd, du vet varför en snorkel har en begränsad längd: Om snorkeln rymmer mer luft får snorklaren för hög koldioxidmängd i kroppen som ger ångest. Små barn har så liten andningsvolym så att koldioxiden innanför maskering ger ångest och det kloka barnet sliter av sig masken. Och en okunniga föräldern skäller på det kloka barnet.

Dessutom påstods det att det saknades behandlingsalternativ varför våra äldre fick Midazolam och morfin som är andningshämmande och våra äldre dog av behandlingen.

Sedan gammalt vet vi att i stället att ge inhalationssteroider så kommer andningen igång och vi slipper hosta och blir av med infektionen snabbt. Men det förbjöds av myndigheter, om det hade fungerat med injektionerna med giftiga nanopartiklar och modifierade RNA inte fått sitt nödgodkännande. Hela läkemedelsindustrins fortsatta expansion hängde på dödgodkännandet.

Injektionerna är inte ett vaccin enligt definition. Alla vacciner bygger på att man injicerar främmande proteiner som kroppen då betraktar som främmande och drar igång ett immunförsvar som ser till att man inte får samma infektion igen.

Injektionerna innehåller synnerligen giftiga katjoniska lipider (fetter) som tvingar sig i cellmembraner och stör deras funktion. Lipiderna släpar på modifierat RNA av okänd sekvens och odefinierad storlek och dessutom är nukleotidbasen uridin utbytt mot pseudouridin. RNA med normalt uridin är lätt nedbrytbart och gör att mRNA försvinner snabbt så att bara lagom med protein tillverkas.

Med pseudouridin bryter RNA ned mycket långsammare varför proteinet som RNA kodar för att produceras i stora mängder under lång tid. Detta gör att det produceras massor med olika proteiner eftersom modRNA har olika längder på grund av att man blandar katjoniska och toxiska lipiden med modRNA med hjälp av ultraljud som slår sönder lipider och modRNA till nanopartiklar.

Så ingen har någon som helst aning om vad som myndigheter och sjukvård injicerat i människor, ett experimentellt förberedelse som inte har säkerhetstestats ens på försöksdjur utan försöksdjuren är människan. De utvärderingar som skulle ha publicerats alltsedan april 2020 har inte publicerats av övervakande myndigheter på grund av att tillverkande företag hänvisar till företagssekretess.

Det verkar som om dessa injektionstillverkande företag verkar ha påverkat våra myndigheter att lura oss.
Vill du veta mer, hör av dig!

Vänligen
Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
Fd överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Post doc i biokemi/molekylärbiologi vid SUNY@Buffalo, NY, USA (1988-9)
Bifogar meritförteckning och publikationslista
Slut citat

SE YTTERLIGARE MERA VIDEOS/INTERVJUER PUBLICERADE AV KNAPPTRYCKARNA HÄR
https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

STÖTTA KNAPPTRYCKARNA:
Swish: 1230 15 91 37
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
PlusGiro: 198 35 64-4
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankgiro: 5811-7987
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
Bankkonto: 9960 42 19 83 56 44
Ange Gåva och ditt namn om du vill.
IBAN: SE64 95 0000 99 60 42 19 835 644
BIC: NDEASESS
Ange Gåva och ditt namn om du vill.


FAKTA & BEVIS FRÅN DEN VÄRLDSKÄNDE SPETSSPECIALIST SAKKUNNIGA KAREN KINGSTON

Karen Kingston förmodligen den främsta i världen inom sitt område, MÅSTE LÄSAS, SES & SPRIDAS VIDARE

Maskinöversättning, läs hela artikeln och se videointervjun, citat

Försvara användningen av mRNA-teknik. Okunskap eller psykopati?

Varför försvara mRNA?

Biosyntetiska nanopartiklar som programmerar mänskliga celler för att skapa sjukdomar genom att tillverka miljarder chimära ”spikproteiner” är mRNA-biovapenteknologi, inte vacciner eller terapier.

”Nu får vi reda på att spikproteinet i själva verket är ett biovapen. Så det är bara avsett att skada, inaktivera, orsaka kroniska sjukdomar och döda människor. Det är vad biovapen gör.” –

https://karenkingston.substack.com/p/defending-the-use-of-mrna-technology ?

STOPPA SKADAR & DÖDAR ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN OMEDELBART hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

Sverige

e-post voulf56@gmail.com 

e-post eueeshealthcare@gmail.com

e-post voulf5610@gmail.com

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: