Hur var det med det där att Putin kidnappar ukrainska barn?

2023-03-22

Våra medier har gått ut med att ukrainska barn kidnappas och förs till Ryssland. Men hur förhåller det sig med dessa uppgifter från MSM-media? Vi gör ett djupdyk i ämnet…


Möte med kommissionären för barns rättigheter Maria Lvova-Belova ...

https://www.globalresearch.ca/i-c-c-arrest-warrant-for-vladimir-putin-for-kidnapping-ukrainian-children-borders-on-ridicule/5812752

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har utfärdat  arresteringsorder på president  Vladimir Putin och hans kommissionär för barns rättigheter, Maria Lvova-Belova, för den påstådda ”olagliga kidnappningen av ukrainska barn”.
Enligt ICC: 

”det finns rimliga skäl att tro att varje misstänkt bär ansvaret för krigsbrottet olaglig deportering av befolkning och olaglig överföring av befolkning från ockuperade områden i Ukraina till Ryska federationen, till skada för ukrainska barn.”  (min kursivering)

ICC:s anklagelse riktad mot Vladimir Putin för ”kidnappning” eller ”deportering” av ukrainska barn gränsar till förlöjligande.

Presidenten för ICC Piotr Hofmanski  (se nedan) hänvisar till Genèvekonventionen, utan den dimmigaste förståelsen för civilbefolkningens rättigheter i en krigszon.

Azovbataljonen såväl som ukrainska styrkor har rutinmässigt bombat civila i Donbass sedan 2014. 

ICC misslyckas med att erkänna att dödande av barn i en krigszon är ett brott mot mänskligheten. 

Från och med 2014 gavs tusentals Donbass-familjer inklusive barn en fristad i Ryssland, som en del av ett humanitärt initiativ under överinseende av Moskvas  krisministerium  .

Ryska familjer har välkomnat dem och gett hjälp.

Många av barnen är föräldralösa vars föräldrar dödades av Azovbataljonen.

Och detta kategoriseras av ICC och media som ”kidnappning av barn” av Ryska federationens president. Vilket nonsens. 

Vilka är krigsförbrytarna

ICC har försiktigt blundat för de ändlösa krigsförbrytelser som begåtts av USA-NATO. Miljontals civila dödade, för att inte tala om Tony Blair och George W. Bush:s illegala invasion av Irak i mars 2003, för tjugo år sedan. 

Denna process att ”komma till undsättning av civila i Donbass” har pågått sedan starten 2014. Tusentals liv har räddats. 

Det började i Rostov vid Don  (ca 100 km från gränsen till Ukraina, se karta nedan) som hade etablerat anläggningar från och med 2014 för att hjälpa människorna i Donesk och Luhansk.

Följande rapport från 12 juni 2014 ger detaljer om vad som av media framställs som ”kidnappning av barn” som startade från början 2014:

Man kan se hur Rostov-regionen gradvis förvandlas till ett område som gränsar till stridszonen. Tusentals flyktingar passerar gränsen på flykt från Folkrepubliken Donetsks territorium. Det blir tydligt att vi står inför en allvarlig katastrof med allvarliga konsekvenser att följa. Den 4 juni [2014]  förklarade Vassily  Golubev ,  Rostovregionens guvernör, nödsituation i 15 gränsområden.

Enligt regionala myndigheter hittades 995 ukrainare, inklusive 489 barn, och gav dem en fristad i regionen den 6 juni 2014.

Flödet ökade de följande dagarna. Den senaste rapporten [juni 2014] säger att 7335 ukrainska medborgare reste in i Rostov-regionen medan 4272 lämnade. En lokal källa informerade om att det fanns 2 102 personer, 930 barn, tillflyktsort i 15 kommunala distrikt . Ungefär hälften av flyktingarna fick bo hos lokalbefolkningen medan många av dem bor i tält.

Ukraina odlar barn i fabriker för elitpedofiler, Ryssland räddar barnen

https://rumble.com/v2ec00q-ukraine-is-farming-children-in-factories-for-elite-pedophiles-russia-is-sav.html

Har vi hört om det på MSM-media? Knappast!Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: