Oerhört komplicerad elmarknad omsätter 1000-tals miljarder – Stig Berglund i Swebbtv Vetenskap 71

https://swebbtv.se/w/bUpizFiMgr2SRs5qd5CAR1

2023-03-21

I detta program får vi höra analytikern Stig Berglund berätta om hur elmarknaden i Sverige fungerar. Han börjar med att förklara vad som är planerbar elkraft respektive ej planerbar elkraft. Till de planerbara kan räknas vattenkraft, kärnkraft och värmekraft. Kostnad för elnät för dessa är ca lika hög som för själva elkraften. Detta ska jämföras med den icke planerbara, så som vindkraft och solkraft, där elnätet istället blir ca tre gånger så hög som för själva elkraften. Denna omständighet i sig gör det väldigt dyrt att producera el i Norra Sverige och transportera ner den via elledningar till södra Sverige.

Elen som vi använder i Sverige köps och säljs på kraftbörsen Nord Pool. Det är enligt Berglund omkring 360 olika aktörer som köper och säljer där. Svenska kraftnät äger ungefär 10 % av Nord Pool, medan ett amerikanskt bolag äger 66 % av det. Nord pool konkurreras av 17 stycken andra elbörser. När el ska säljas och köpas kan detta också ske direkt mellan sälare och köpare, utan att det sker på en elbörs. Det finns en beräkningsalgoritm kallad Euphemia som ser till att de olika elbörserna fungerar tillsammans.

En av anledningen till att elen är så dyr är prissättningen av den på elbörserna. Elpriset för all el blir bestämd av den senast sålda kilowattimmen. Ju mer el som måste produceras, ju dyrare produktionsteknik används. Stig Berglund visar en bild med handelns tidshorisonter bestående av:
1) nätbalansmarknad som sker mellan balansansvariga och sker ”nu” och närmsta timman,
2) Intradagsmarknad som sker på Noord Pool 1 timme före leverans,
3) dagenföremarknad sker på Nord Pool 12-36 timmar före leverans samt
4) prissäkringsmarknad som sker på vanliga börsen så som t.ex. Nasdaq upp till 10 år före leverans.

Stig Berglund kommer in på ämnet kontrakt och terminer, som är ett sätt att hantera risker med att ett elpris blir för högt. Sammanfattningsvis kan man konstatera att elmarknaden som helhet är mycket komplicerad att förstå. Om elmarknaden skulle vara ”riggad” på så sätt att stora mängder pengar skulle föras ut ur marknaden på ett otillbörligt sätt, så är det kanske så att detta inte skulle kunna upptäckas särskilt lätt.



Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: