Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen

Från: voulf56@gmail.com <voulf56@gmail.com>
Skickat: den 4 mars 2023 12:00
Till: ‘epstockholm@ep.europa.eu’ <epstockholm@ep.europa.eu>; ‘socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se’ <socialdepartementet.registrator@regeringskansliet.se>; ‘epluxembourg@europarl.europa.eu’ <epluxembourg@europarl.europa.eu>; ‘epstrasbourg@europarl.europa.eu’ <epstrasbourg@europarl.europa.eu>; ‘eplobelgium@europarl.europa.eu’ <eplobelgium@europarl.europa.eu>; ‘bjoern.seibert@ec.europa.eu’ <bjoern.seibert@ec.europa.eu>; ‘jivka.petkova@ec.europa.eu’ <jivka.petkova@ec.europa.eu>; ‘andreas.krantz@regeringskansliet.se’ <andreas.krantz@regeringskansliet.se>; ‘frans-timmermans-contact@ec.europa.eu’ <frans-timmermans-contact@ec.europa.eu>; ‘comm-rep-se@ec.europa.eu’ <comm-rep-se@ec.europa.eu>; ‘arba.kokalari@ep.europa.eu’ <arba.kokalari@ep.europa.eu>; ‘erik.bergkvist@ep.europa.eu’ <erik.bergkvist@ep.europa.eu>; ‘jessica.polfjard@ep.europa.eu’ <jessica.polfjard@ep.europa.eu>; ‘ilan.debasso@ep.europa.eu’ <ilan.debasso@ep.europa.eu>; ‘tomas.tobe@ep.europa.eu’ <tomas.tobe@ep.europa.eu>; ‘helene.fritzon@ep.europa.eu’ <helene.fritzon@ep.europa.eu>; ‘jorgen.warborn@ep.europa.eu’ <jorgen.warborn@ep.europa.eu>; ‘jytte.guteland@ep.europa.eu’ <jytte.guteland@ep.europa.eu>; ‘david.lega@ep.europa.eu’ <david.lega@ep.europa.eu>; ‘evin.incir@ep.europa.eu’ <evin.incir@ep.europa.eu>; ‘sara.skyttedal@ep.europa.eu’ <sara.skyttedal@ep.europa.eu>; ‘abir.al-sahlani@ep.europa.eu’ <abir.al-sahlani@ep.europa.eu>; ‘peter.lundgren@ep.europa.eu’ <peter.lundgren@ep.europa.eu>; ‘emma.wiesner@ep.europa.eu’ <emma.wiesner@ep.europa.eu>; ‘jessica.stegrud@ep.europa.eu’ <jessica.stegrud@ep.europa.eu>; ‘karin.karlsbro@ep.europa.eu’ <karin.karlsbro@ep.europa.eu>; ‘charlie.weimers@ep.europa.eu’ <charlie.weimers@ep.europa.eu>; ‘alice.kuhnke@ep.europa.eu’ <alice.kuhnke@ep.europa.eu>; ‘malin.bjork@ep.europa.eu’ <malin.bjork@ep.europa.eu>; ‘par.holmgren@ep.europa.eu’ <par.holmgren@ep.europa.eu>; ‘jakop.dalunde@ep.europa.eu’ <jakop.dalunde@ep.europa.eu>
Kopia: ‘christine.anderson@europarl.europa.eu’ <christine.anderson@europarl.europa.eu>; ‘Dr. Reiner Fuellmich’ <r.fuellmich@fuellmich.com>; ‘Pascal Najadi’ <pnajadi@gmail.com>; ‘Björn Hammarskjöld’ <bjornhld@gmail.com>; ‘Hammarskjöld Björn’ <bjorn@hammarskjold.nu>; ‘ulf@bejerstrand.se’ <ulf@bejerstrand.se>; ‘emilcborg@gmail.com’ <emilcborg@gmail.com>; ‘voulf56@gmail.com’ <voulf56@gmail.com>

Ämne: Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen
Prioritet: Hög

Delgivning till EU-parlamentet från SVERIGE GRANSKAS till de svenska EU parlamentarikerna, Europaparlamentet och EU-kommissionen

 

Denna skrivelse/delgivning ska i laga ordning registreras av registrator på Socialdepartementet, EU parlamentets registrator och EU-kommissionens registrator.

Begär i vändande epost dagboksblad/registerutdrag som bevis på att respektive registrator ovan omnämnda i laga ordning registrerat denna kommunicering/delgivning till följande epost adresser

christine.anderson@europarl.europa.eur.fuellmich@fuellmich.compnajadi@gmail.combjornhld@gmail.com ; bjorn@hammarskjold.nu
ulf@bejerstrand.seemilcborg@gmail.comvoulf56@gmail.com

 

DELGIVNING

Till er alla tillskrivna och härmed delgivna

Ni delgives fakta och bevis, information och upplysning av SVERIGE GRANSKAS, noteras särskilt att SVERIGE är ordförande land i EU första 6 månaderna 2023, och att Sveriges regering och Socialministern delgivits 2023-03-01 skrivelse/delgivning, som härmed också DELGIVES er alla tillskrivna och delgivna.

Fakta och bevis ger vid handen vad som framgår i skrivelsen/DELGIVNINGEN, om 8 sidor, till Sveriges regering och socialministern, se bifogade Word/PDF fil Socialminister…(se också den engelska, maskinöversättning från svenska till engelska, Wordfilen Minister ……)

Delgivningen till Sveriges regering och Socialministern är i laga ordning registrerad av registrator vid Socialdepartementet, se PDF filen RK…..), se därtill bekräftelse mail från Regeringskansliet nedan denna kommunicering/delgivning till er alla delgivna denna delgivning.

Noteras särskilt vad ni alla delgivna delgives i denna DELGIVNING;

COVID-19 mRNA-injektioner är biovapen.

Per definition är COVID-19 mRNA-injektioner inte vacciner, utan uppfyller endast kriterierna för biologiska vapen per 18 USC 175 .

DE SÅ KALLADE ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av er tillskrivna och delgivna denna delgivning, det är av synnerligen mycket stort allmänt intresse nationellt och internationellt

  • att Sveriges regering och ministern, EUPARLAMENTET & EUKOMMISSIONEN tager ert ansvar gentemot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, alla EU-medborgare, särskilt utifrån att vad som delgivits i Florida, USA, nyligen

”‘massförstörelsevapen’ betyder alla biologiska agens (dvs vaccin) som kan framställas genom bioteknik och kan orsaka dödsfall, sjukdomar eller andra biologiska fel hos en människa.” – FL Titel 46 kap. 790,166 genredigerande biovapen som innehöll avancerad elektronisk teknik (grafenoxid) och som bara kunde orsaka sjukdom, handikapp och död.

Du/ni delgivna läser ytterligare mera i denna delgivning i de bifogade filerna.

Noteras särskilt att Karen Kingston, med synnerligen högsta trovärdighet är spets specialist sakkunnig och har ni delgivna annan uppfattning än vad som delgives er alla delgivna så äger ni alla BEVIS BÖRDAN att bevisa det motsatta, envar enskilt, och EUPARLAMENTET/ EU KOMMISSIONEN äger tillsammans med Sveriges regering ett kollektivt synnerligen mycket stort ansvar för

  • att STOPPA dessa skadar och dödar ”vaccinerna” / biovapen med omedelbar verkan.

Att beskydda biovapen kriget och därmed bioterrorism/ statsterrorism, som ni alla uppenbart över tid gjort, tills ni alla delgivna bevisat det motsatta, bevisbördan åvilar nämligen er alla delgivna, tills motsatsen är bevisat i domstol.

Dessutom har ni alla också uppenbart beskyddat PCR TEST BEDRÄGERIET

I 2 fastställande domar inom EU har tidigt fastställts att PCR TESTERNA är icke tillförlitliga och icke vetenskapliga, alltså i domstol i Portugal, fastställts i fastställande domar, 2 st., och detta är Sveriges riksdag, Socialdepartementet och Socialminister, talmannen i Sveriges riksdag, Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, synnerligen mycket välinformerade om och DELGIVNA av SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner, utan åtgärd, vilket får effekten att dessa sammantaget beskyddar det uppenbart kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET.

Bara i Sverige har detta MEGA PCR TEST BEDRÄGERIET kostat skattebetalarna  ENORMA mängder miljarder skattekronor, ass professor, läkaren doktor Björn Hammarskjöld delgav nyligen följande, citat;

 

Fre 2023-03-03 23:29

Björn Hammarskjöld bjorn@hammarskjold.nu

Exempelvis har nästan 29 000 miljoner kronor kastats bort på tester med en testmetod som enligt domstol inte går att använda för ändamålet.

Regionerna fick efter överenskommelse med SKR 1 500 SEK för varje rtRT-PCR-test mellan 2020 och 2021-12-31 och det gjordes sammanlagt 19 241 721 tester varav 2 693 756 var positiva varav omkring 1,8 M var falskt positiva av statistiska skäl.

Alltsammans kostade 28 862 581 500 enligt statens överenskommelse med SKR.

Nästan 29 tusen miljoner som togs från ett obefintligt konto i statsapparaten till regionerna efter avrop.

Hur många liv har räddats av testet?

Svar: Inget enda liv räddades trots nästan 29 000 miljoner spenderades på helt onödiga och olagliga tester.

Hur många har dött av Covid-19?

Antalet dödsfall har alltid räknats per säsong och säsong 1 från 1 augusti 2019 till sista juli 2020 så var det 5 791 personer, 0,056 %, medan 99,944 % av befolkningen överlevde.

Av 0-19-åringar överlevde 99,99996 %, det var 1 (en) som dog av C-19 bland 2,5 M barn

Det enda testet har gjort är att skrämma befolkningen så att myndigheterna kunde tvinga på befolkningen en injektion som inte fungerar som ett vaccin över huvud taget och dessutom har skadat dina vänner.

Siffrorna är uppdaterade nu efter vad som står i en blogg från januari 2022 https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/regeringsblasningen-eller-vad-kostar-ett-rtrt-pcr-test.html

Vänligen

Björn Hammarskjöld

Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi (2014-)

F.d. överläkare i pediatrik

Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)

Telefon 070-385 09 33

Epost bjorn@hammarskjold.nu

 

Slut citat


Offentligt publicerat

Socialminister Jacob Forssmed, Socialdepartementet

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2023/03/02/socialminister-jacob-forssmed-socialdepartementet-2023-03-01-sverige-granskas/

Bilagorna till denna delgivning finner du här 

Minister of Social Affairs Jacob Forssmed, Ministry of Social Affairs 2023 03 01 SWEDEN UNDER REVIEW SVERIGE GRANSKAS

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/03/Minister-of-Social-Affairs-Jacob-Forssmed-Ministry-of-Social-Affairs-2023-03-01-SWEDEN-UNDER-REVIEW-SVERIGE-GRANSKAS.pdf

Socialminister Jacob Forssmed 2023 03 01 fk

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/03/Socialminister-Jacob-Forssmed-2023-03-01-fk.pdf

RK_Innehallsforteckning_1053 2023 03 02

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/03/RK_Innehallsforteckning_1053-2023-03-02.pdfKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , , , , ,

%d bloggare gillar detta: