Who cares in Sweden? (på svenska)

2023-02-28

In English YouTube (engelska)  here.

  • Produktionsbolag: ARTIMUS Film SVB AB.
  • Producent: Jan Åkerblom.
  • Utgivningsår: 2012.

Det handlar om forskare och experter som för egen vinnings skull (ekonomiskt eller på annat sätt) talar för en ökad användning av mediciner. En mut- och korruptionskultur där tillvägagångssätten har sofistikerats till den grad att de inblandade inte längre ser handlandet som oärligt eller ens tveksamt men där statens pengar och oskyldigas liv står på spel. I denna akademiska avgrund, lyssnar man inte till opposition, man tystar den. Who Cares in Sweden är en dokumentär om antidepressiva medel – SSRI.

Ett stort problem med denna medicin är att marknadsföringen misslett läkare och myndigheter genom att man menat att den verkar mot depression. I själva verket har SSRI symtomlindrande effekter som kan minska oerhörda lidande för patienten under en bestämd tidsperiod där detta sker under bevakning med tanke på risken för självmordstankar. Andra patienter (inte alla) känner sig bättre precis som alkohol verkar kortsiktigt mot ångest. Men ingen läkare skulle idag skriva ut alkohol mot ångest. Och om man nu gjorde det och patienten ville sluta dricka alkohol och får utsättningssymtom, skulle inte läkaren prata om att ångesten kommit tillbaka och att patienten därför bör fortsätta konsumera alkohol resten av sitt liv på grund av en obalans i hjärnan. Hela samhället påverkas genom att den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre. Ingen talar om att effekten är en reducering av samvete och empatisk förmåga. Soldaten, som dödat ett barn i kriget och som har mardrömmar och dåligt samvete tar samma medicin som den svenska domaren vars mor har gått bort vilket lett till sorg och svårigheter att fokusera på arbetet.

Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen – detta fast alla vet att SSRI förs över till barnet via bröstmjölken. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot sorgen. Det är viktigt att säga att SSRI under en begränsad tid, kan vara positivt för vissa patienter men eftersom ingen information ges om riskerna vilket denna dokumentär handlar om, skapas idag ett stort lidande i familjer och på arbetsplatser eftersom ingen tillåts diskutera problemet. 10 procent av den svenska befolkningen tar SSRI. Eftersom familjer, vänner och kolleger påverkas – leder detta även till att en stor del av det svenska samhället påverkas.

SSRI är en medicin vars kemikalier är skapade för att påverka hjärncellerna som i sin tur påverkar hela vår kropp, våra tankar och vår personlighet. Lögner har nu spridits under 30 år i Sverige av forskare som mot betalning, forskat åt läkemedelsbolagen. Som föreläsare och lärare har de i sin tur påverkat tidspressade läkare som övertygat patienter om en teoretisk förenkling av en hypotes som för patienten känts väldigt bra: hypotesen om en obalans av serotonin i hjärnan och att medicinen tar bort ”toppar och dalar” vilket i Sverige låter fantastiskt med tanke på ordet lagom. Dessutom har svensk media (inte minst svensk public service) använt dessa forskare som ”experter”. Men journalisterna ifrågasätter inte deras forskning, inte ens vem som finansierat forskningen. Hur är det möjligt?

Svenskar i alla samhällsklasser är lurade och många känner sig som drogmissbrukare eftersom de inte kan sluta. Många som försöker, upplever fruktansvärda utsättningssymptom. Läkemedelsbolagen har spritt myten eller hypotesen om en obalans av ämnet serotonin. Men, ingen svensk som tar SSRI har någonsin mätt sin halt av serotonin, fått medicin och därefter mätt halten serotonin igen varpå man kunnat se att det blivit en ”balans”. Detta är alltså ett rent försäljningsknep. Patienterna blir en del av marknadsföringen eftersom de försvarar sin medicinering genom att säga att den räddat deras liv. I själva verket vill många inte medge att de inte kan sluta. Idag finns personer i olika positioner i hela samhället, från polis och politiker till sjuksköterskor och lastbilschaufförer men även journalister och redaktörer, som tar SSRI varje morgon. Dessa är naturligtvis jäviga, partiska och är negativt inställda till att prata om risker och personlighetsförändringar.

De ställer sig istället positiva till SSRI varpå läkemedelsbolagen har fritt tillträde till media för sin marknadsföring. Detta är en synnerligen farlig utveckling då media är folkets viktigaste verktyg för att granska makten inom såväl politiken som näringslivet.

Om dokumentären

Miljoner svenskar lider på grund av effekterna från en viss typ av antidepressiva medel, SSRI. Hela samhället påverkas eftersom en del av den antidepressiva effekten är att man bryr sig mindre, vilket kommer av en reducering av samvete och empatisk förmåga. Exempelvis tar en soldat med mardrömmar och dåligt samvete likadan medicin som en svensk domare. Effekterna på människor varierar där en del inte påverkas nämnvärt, andra känner av medicinens känslomässigt avskärmande effekt så starkt att de inte ser någon mening med att fortsätta leva. SSRI kan ibland även skapa kraftig rastlöshet (akatisi). I båda fallen förefaller döden som en praktisk och positiv möjlighet eftersom rädslan för döden verkar minska.

Läkare och anhöriga vittnar om hur SSRI inte bara kan leda till misstänksamhet och svartsjuka utan även till mord, självmord och fosterskador. Mödrar luras att tro att de är psykiskt sjuka, att de är farliga för barnet och att SSRI är lösningen. Patienter förlorar sin sexualitet och ökar i vikt. Sörjande till personer som tagit SSRI och begått självmord får samma sorts SSRI, mot sorgen.

Syftet med dokumentärserien är att belysa riskerna med SSRI i ett försök att balansera den hittills onyanserade och okritiska journalistiken som förs i Sverige. Alla bakom produktionen tar helt avstånd från religiösa sekter som är emot psykiatrin och mediciner. Problemet är att det saknas en journalistisk granskning av hur mediciner marknadsförs i Sverige. Inte ens journalister anställda på public service förhåller sig kritiska och ifrågasätter vad experter och forskare säger fastän forskningen kan vara finansierad av samma läkemedelsbolag som sedan kommer att sälja produkten. Samma passiva och okritiska hållning visas av journalister när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Läkare och forskare som är ekonomiskt knutna till läkemedelsbolagen genom forskningsprojekt eller som konsulter, används inte bara som experter till svensk media och myndigheter – de är även lärare med höga titlar på olika vårdutbildningar inom universiteten. Medvetet eller omedvetet bidrar de till att läkemedelsbolagens reklam och marknadsföring förädlas till information som passar vården och media – nyheter såväl som program om hälsa och samhälle.

Dessa forskare och experter talar för en ökad användning av mediciner för egen vinnings skull (ekonomiskt eller annat sätt). Detta handlar om en direkt mut- och korruptionskultur där tillvägagångssätten har sofistikerats till den grad att de inblandade inte längre ser handlandet som oärligt eller ens tveksamt men där statens pengar och oskyldigas liv står på spel. I denna akademiska avgrund, lyssnar man inte till opposition, man tystar den.

Att ha en öppen dialog om risker är en betydelsefull del i ett civiliserat och demokratiskt samhälle, oavsett om det gäller livsmedel, bilkörning, arbetsmiljö, etc. Vi vill med dokumentärserien uppmuntra till en debatt och ifrågasättande av vad riskerna med SSRI kan medföra för såväl individen som samhället i stort, både inom privatlivet och arbetslivet. Idag döljs betydelsefulla fakta vilket skapar ett stort lidande som hade kunnat förhindrats genom öppenhet och transparens.

Jan Åkerblom
ProducentKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: