Vi kollar upp med vad som händer i Sverige… och världen

2023-02-26

Det gröna stålet och vindkraftsprojektet – En ren dårskap – Elsa Widding i Fjärde Statsmakten 161

https://swebbtv.se/w/a6dbqPDzZ3zmv5Q3shxVNg

Energisystem experten och riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna Elsa Widding gästar Swebbtv i en intervju. Elsa har kommit ut med en bok ”Sunt förnuft om energi och klimat” som har fått flera recensioner. I del två av boken har flera experter och forskare skrivit om sina respektive expertområden. Boken handlar till stor del om vad konsekvenserna blir om politiken följer klimatalarmisternas mål.

Vattenfall köpte in sig på kolkraftverk och kolfyndigheter i Tyskland med ambitionen att ta 10% av den europeiska marknaden. Priset Vattenfall betalade var 30 miljarder men 2006 var det värt runt 150 miljarder berättar Elsa Widding. Prisnivån när de köpte var 24 öre per kWh snabbt där efter gick priset upp till 48 öre per kWh. Det var en fantastisk affär berättar hon. Vattenfall fick göra denna affären för att andra stora energiföretag blev nekade av konkurrensskäl. Det var synd att Vattenfall inte gjorde sig av med kolkraftverken när priset var som högst, i stället gavs verket bort efter påtryckningar från Miljöpartiet och språkröret Gustav Fridolin som stod och viftade med en kolbit i ett debattprogram på TV. Elsa Widding som då var energirådgivare åt regeringen försökte förgäves förklara att flera av dessa kolkraftverk var i gott skick och inte borde läggas ner. Det är som vanligt säger hon, att politiker inte vill se verkligheten utan är styrda av känslor.

Dessa känslor har fått råda fritt här kan man konstatera vid betraktande av den groteska nedläggningen av Ringhals 1 och 2. Dessa anläggningar hade uppgraderats med oberoende härdkylning och skulle ha gått igenom strålskyddsmyndighetens krav enligt en ”hemlig” rapport som blev offentlig. Dessutom skrev Ringhals Vd 2015 i en årsrapport att verken kunde köras i 30 år till Berättar Elsa. Det finns många källor som styrker att man lade ner fullt fungerade anledningar. Nu hädas det att verken demonteras så omfattande att det i princip inte går att återstarta dem, något som Elsa Widding tror är helt korrekt enligt de experter hon talat med. Det skulle bli mer kostnadseffektivt med helt nya anläggningar berättar hon.

Den nya regeringen har talat om att nya kärnkraftsverk kan vara på gång, men om det verkligen kommer att bli så eller om det bara är prat vet inte Elsa Widding. Det framkommer att propagandan för vindkraft kan ha en delvis förklaring i det att styrelseledamoten i Vattenfall Tomas Kåberger också har intressen i Kinas största elbolag som naturligtvis vill se ökad vindkraftsutbyggnad i Sverige. Det är märkligt anser Elsa, att fast Kina av många uppfattas som ett hot, så tillåter man att Sverige blir så Kinaberoende i elproduktionen. Nu har Elsas parti, Sverigedemokraterna börjat ta upp den viktiga frågan om konsekvenserna med vindkraft som produktionskälla och de planerade groteska elkonsumenterna som planeras i norr för ståltillverkning utan kol. Elsa tror inte att det är möjligt att genomföra de planerna på ”grönt stål” som finns.

Elsa Widding sitter i miljö och jordbruksutskottet. Hon berättar att mycket av arbetet där går ut på att hålla emot EU som försöker försvåra för Sverige i många frågor som rör vår skog, vår livsmedelsproduktion och miljön. Vattenfall har vunnit upphandlingen att få bygga en gigantisk vindkraftpark till havs vid Kriegers Flak söder om Trelleborg. Den kostnad som Vattenfall anger för bygget är snarast ”reklamsiffror”. Experter som Elsa talat med är mycket skeptiska till lönsamheten för detta projekt. Det har beräknats gå 42 miljoner back har Elsa fått berättat för sig.

Sedan Elsa Widding kom in i riksdagen har hennes arbete med sin Youtubekanal Klimatkarusellen minskat lite. Men Nu säger hon att hon har flera uppslag på filmer som hon tänker göra. Till en del handlar det om att hon kan uttrycka sig mera fritt så än i sitt arbete i Riksdagen. Hon berättar att hon blivit rätt trakasserad på bl.a. Wikipedia där folk skrivit felaktigt om henne. Även tidningen Etc har drevat efter henne. Genom sina filmer så har hon möjlighet att bemöta detta säger hon.

Vi lurar oss själva med vår egen propaganda – Lars Bern i Swebbtv Omvärldsanalys 26

https://swebbtv.se/w/uU59Bd8w7wTM6SxEKajXGu

Swebbtvs kommentator Lars Bern har lyssnat på Putins årliga TV-tal. Talet är ett ”State of the union”-tal som varade ca två timmar och Lars Bern tyckte att han verkade vital. Detta i kontrast till den propagandan vi får av väst-media som menar att Putin är sjuk i allehanda krämpor. Tillståndet i den ryska ekonomin är ganska bra med en inflation på runt 4 % och låg arbetslöshet på 3,5 %. Man kan konstatera att försöken att destabilisera Rysslands ekonomi har misslyckats säger Bern. Putin meddelade de oligarker som av skatteskäl flyttat ut stora förmögenheter till Västvärlden, som nu blivit konfiskerade, att dessa kan skylla sig själva. Västvärlden är inget ”Safe haven” för era pengar. Investera dem i Ryssland lade Putin till. Lars tar upp det rykte att Putin själv skulle ha stora förmögenheter utomlands som han inte tror på.

I Väst talar politiker och media ständigt om Putin och vilket hot han är. I Talet som Putin nu hade förekom enligt Lars Bern inte namnet på en enda västlig politiker. Däremot talade han om Västvärlden och hur den hotar Rysslands existens. Väst har ingen stark ledare. USA borde ha den ledaren som skulle kunna representera Väst, men med president Joe Biden blir det inte så. Nyligen var Biden på besök i Kiev. Inför detta meddelade USA Ryssland om beskedet så att det inte skulle börja fara in ryska missiler dit. Detta att i princip ”fråga” ryssarna om lov är inte att uppvisa styrka menar Bern. Vid Bidens besök drogs däremot flyglarmet igång utan någon annan anledning än att få lite ”krigskänsla” för Biden. Ryssland har meddelat att man inte har för avsikt att ge sig på andra länders statsöverhuvuden. Detta i kontrast till vad USA ägnade sig åt i bl.a. Irak och Libyen.

I Putins tal säger han att Ryssland inte längre kommer följa det avtal där Ryssland och USA har rätt att granska varandras kärnvapenarsenaler eftersom USA uppenbarligen inte har för avsikt att göra det. Vidare sa han att om amerikanarna börjar att testspränga kärnvapen så kommer de också att göra det. Om talet har västerländsk media sagt att det var tråkigt och oentusiastiskt, men den publik som Putin talade till verkar inte ha sett det så enligt Bern. Putin har ett mycket solitt stöd av sin befolkning. Vi måste sluta att tro på vår egen propaganda här i Väst menar Bern. I publiken fanns bl.a. ledaren för kommunistpartiet. Mikael Willgert frågar om Rysslands demokrati. Bern menar att det finns någon sorts demokrati nu till skillnad från under sovjettiden. Vi i Väst håller ju också på att få allt mindre demokrati säger han. Men Putin har trixat med demokratin och satt in Medvedjev som president under perioder och i praktiken behållit makten under väldigt lång tid. Så någon riktig demokrati är Ryssland inte Säger Bern.

President Biden Besökte efter Ukraina också Polen, där han gav ett förvirrat intryck då han gick på en röd matta. Bidens förtroende på hemmaplan är mycket svagt berättar Lars Bern. I USA ökar spänningarna mellan demokrater och republikaner då det blir allt större skillnad i värderingar. Röster börjar dyka upp i USA där man på fullt allvar talar för en uppdelning av landet för att minska risken för politiskt motiverat våld.

Det har i Sverige framförts åsikten att vi borde bistå Ukraina med Jas-stridsflygplan. Detta vore mycket riskabelt menar Lars Bern. Dels riskerar de sannolikt att skjutas ner av Rysslands effektiva luftvärn, dels kommer det att från rysk sida ses som en ren krigshandling av Sverige. Att visa upp planen i krig är riskabelt för SAAB. Fungerar de är det god reklam, men blir de direkt nedskjutna blir planen osäljbara tror Lars. En annan felaktig utsaga om Ryssland är att anledningen till att de inte gör några stora offensiver i kriget beror på att de inte har den förmågan. Lars Bern menar att den verkliga anledningen är att de inte behöver göra det, utan väljer att på avstånd nöta ner den Ukrainska armen med sitt artilleri.

Ledaren 248 – Ett försvar som sticker huvudet i sanden är inte mycket nytta med

https://swebbtv.se/w/pNhKY192CbL5yKRUzUCpN9

Jag vet hur det ser ut eftersom jag arbetat där, allting talar för att det är långt värre nu. Och, slutligen: Att ta parti emot USA är inte att vara kommunist. Tvärtom, det är att vara emot det militärindustriella komplex som drivit det här kriget till den punkt vi är nu.

Visst är det kognitiv dissonans. För mig och alla med mig som beundrat den amerikanska livsstilen, de frihetliga idealen, individualismen, möjligheten att nå framgång genom eget hårt arbete, det stora landet med de stora möjligheterna, den stora drömmen.

Allt det där har ju flugit ut genom rutan. Obamas åtta år tog sin tull. Det är så det blir, när det är tabu att säga emot. Alla som gjorde det brännmärktes ju som rasister. Trump förmådde inte vända trenden, med Biden så har allt eskalerat så snabbt att USA för längesen är förbi oss.

USA är ett djupt kulturmarxistiskt land. Ett land som om man från början fört samma politik, så hade man aldrig nått det välstånd man har idag. Men det värsta är att vi inte längre kan vara säkra på om man behöver en valperiod till för att starta det tredje världskriget.

Inget av det jag säger innebär att jag inte känner medlidande med det ukrainska folket. Precis som jag anser det vara exakt lika motiverat att känna medlidande med den rysktalande befolkningen i Donbass, som inte får en krona ifrån Sverige eller EU.

Jag känner också medlidande med äldre och fattiga inom hela EU, som pga av imbecilla sanktioner samt en sprängd gasledning har svårt att betala sina räkningar och inte har råd att värma sina hus. Jag har själv ställt ner temperaturen i huset till 12-13°.

Det är inte för att jag tycker det är så skönt att ha det svalt. Det beror på att vi styrs av kriminellt korrupta människor, och en av de få förhoppningar jag har är att dessa vid en förlust i Ukraina kommer tvingas göra avbön. Till allas fromma, även de bräkande fårens.

Artikeln i Vänstersvenskan:

Enligt vissa uppgifter uppmanas Ukraina retirera från Bachmut för att kraftsamla inför en våroffensiv. Men vad som egentligen pågår längs fronten – en dryg vecka före krigets årsdag – är svårt att avgöra, konstaterar militärexperten Joakim Paasikivi.
Ukrainas dilemma – kan behöva lämna Bachmut
[…]
Rapporter om att ukrainska styrkor i början av veckan sprängt en bro i närheten av Bachmut togs av vissa bedömare som ett tecken på att en reträtt är förestående.
Enligt Washington Post ska amerikanska rådgivare ha bedömt möjligheten för ukrainska styrkor att både kunna försvara Bachmut och kraftsamla för en ny våroffensiv som liten. Och kommit med rådet att prioritera våroffensiven.
– Det är Ukrainas dilemma. Att hålla kvalificerade förband kvar för försvaret i Donbass samtidigt som man ska samla och öva soldater för att behärska de nya stridsvagnarna som kommer från väst, säger Joakim Paasikivi.
[…]
Han tillägger att en eventuell reträtt och omdisponering av styrkorna är väldigt komplicerad.
– Det gäller i så fall att ha en ordnad tillbakariktning och att försvarslinjerna bakom står klara. Annars blir det en flykt, säger Joakim Paasikivi.
[…]
– Det måste i sådana skeden finnas förband som ska skydda de som drar sig ur. Det kan också vara svårt att få ut tyngre materiel, säger Joakim Paasikivi.
Uppgifter från ukrainsk militär tidigare i veckan vittnade också om att två vägar in mot Bachmut kontrolleras av ryska styrkor som regelbundet skjuter mot alla former av transporter.
[…]
”Eftersom de ryska marktrupperna är utarmade är den främsta indikationen att de tänker fortsätta främst med strid från luften,” säger en av källorna till tidningen.
– Jag är skeptisk. Så stora förberedelser med all logistik som krävs för att få allt att fungera skulle inte gå att dölja för satelliter. Det är mer sannolikt att man fortsätter trycka på mot fronten med soldater som mobiliserats, säger Joakim Paasikivi.
Många bedömare tror att Vladimir Putin vill ha en symbolisk framgång, som till exempel Bachmut, att visa upp på årsdagen av krigsutbrottet den 24 februari. Det ödesdigra datumet föregås av presidentens tal till parlamentet den 21 februari och Fosterlandsförsvararnas dag, ursprungligen Röda arméns dag, den 23.
Joakim Paasikivi vänder på resonemanget:
– Vad kan Ukraina samtidigt göra? Drönarattacker skulle få stor uppmärksamhet. Ett lämpligt, men svårt, mål vore att angripa Kertjbron som förbinder Krim med det ryska fastlandet när den ska återinvigas, säger han.

https://www.svd.se/a/0Qo8p2/sa-gar-jakten-pa-dronare-i-krigets-ukraina-till


🇺🇸 US ☣️ BIO LABS ☣️ I UKRAINA 🇺🇦 – ALLA BANKRUTTA AVSLÖJADE OCH EXPONERADE

https://rumble.com/v28lav2-bioweapon-labs-in-ukraine-all-involved-busted-and-exposed.html

07.02.23‼️💥BOMBSHELL‼️💥
FRÅN US GOVERNMENT, DARPA, FAUCI, GATES, GOOGLE, EPSTEIN, HUNTER & PEDO JOE BIDEN, Klaus Schwab & Hunter, MAXWELL och många fler – ALL ARE CONNECTED TO THE CEFIAFO VUNDIA

INGENTING KAN STOPPA DET SOM REDAN UTGÅTT: SANNINGENKategorier:Media, Naturen, naturförstöring, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , ,

%d bloggare gillar detta: