Uppgifterna om Norges inblandning i terrorattentatet omöjliggör svenskt samröre med Nato – NYA AVSLÖJANDEN!


USA:s president Joe Biden och Natos norske generalsekreterare Jens Stoltenberg träffas i mars 2022

ATTENTATET MOT NORD STREAM 

Uppgifterna om att Nato-länderna Norge och USA utförde vad som är att betrakta som en terrorattack mot sina allierade och viktig europeisk infrastruktur måste utredas tills alla frågetecken är borta. Om avslöjandet stämmer är den enda rimliga konsekvensen att allt svenskt samröre med Nato avslutas med omedelbar verkan.

Seymour Hershs avslöjande om att USA i ett hemligt samarbete med Nato-partnern Norge sprängde gasledningarna i Östersjön är på många sätt sensationellt. USA och Norge ska enligt insatta källor till den prisbelönte journalisten ha utfört vad som i praktiken är ett attentat eller en krigshandling – inte bara mot Ryssland, utan också mot Tyskland och resten av Europa, genom att sabotera deras energiförsörjning.

Även om Hershs avslöjande fått viss massmedial uppmärksamhet har det i princip uteslutande handlat om korta pliktskyldiga hänvisningar till hans reportage – och sedan en kommentar från Vita huset som menar att uppgifterna är ”ren fiktion”.

Några seriösa försök att ställa ansvariga politiker eller makthavare till svars och fråga ut dem om deras eventuella inblandning har inte gjorts, och något intresse av att själva granska sprängningarna tycks de etablissemangsnära medierna överhuvudtaget inte vara intresserade av. Hersh har själv uttryckt irritation över att de stora dagstidningarna i USA valt att överhuvudtaget inte nämna anklagelserna och konstaterar att de, vad gäller kriget i Ukraina, mest fungerar som en megafon åt Biden-administrationen.

Det här är dock uppgifter som är så graverande att de måste granskas och frågan utredas tills dess att den är helt klarlagd. Om det stämmer att Norge och USA sprängde Nord Stream måste det också för svensk del innebära att ett medlemskap i Nato är otänkbart.

Sverige kan under inga omständigheter ingå i en militärallians som styrs av krafter som ägnar sig åt terrorattentat mot essentiell europeisk infrastruktur – attentat som Europas befolkning idag tvingas betala priset för genom rekordhöga elräkningar, stigande inflation, fattigdom och varningar om att elen på grund av energibrist helt sonika kan komma att kopplas bort.

Dådet mot Nord Stream är någonting som drabbar miljontals svenskar direkt här och nu. Vanliga människor tvingas redan nu sälja sina hem eftersom de inte har råd att bo kvar och om kommande vinter blir lika prismässigt extrem som denna lär antalet hemlösa svenskar mångdubblas.

Samtidigt finns det också de som tjänar på elkrisen – passande nog just de länder som pekas ut som ansvariga för terrordådet mot Nord Stream.

I Dagens Industri har vi kunnat läsa att de höga elpriserna förväntas ”trefaldiga Norges intäkter från gas och olja” och i SVT pekas Norge ut som ”energikrisens vinnare”.

Vad gäller USA:s förtjänster kunde man redan 2021 läsa att man hade för avsikt att bli världens största exportör av flytande naturgas och att det (innan attentatet mot Nord Stream) var just bojkotten av rysk gas som möjliggjorde den amerikanska expansionen i EU.

De geopolitiska motiven för ett attentat är förstås ännu viktigare. Man vill försvaga Ryssland till varje pris, stärka USA:s och Natos ställning och säkerställa att Tyskland och andra EU-länder inte häver sanktionerna mot Ryssland och med diplomati förbättrar relationerna med landet.

Inte heller vill man riskera att Tyskland och andra EU-länder slutar skicka vapen och ekonomiskt stöd till Ukraina, att fredssamtal inleds och att kriget får ett snabbt slut.

Om uppgifterna stämmer att USA och Norge gemensamt genomförde attentatet i samförstånd så innebär detta också att det hela bör betraktas som en hemlig Nato-operation med allt vad detta innebär – alltså att två Nato-länder i praktiken utför en attack mot sina egna allierade, en attack som får enorm negativ påverkan på Europas befolkning.

Det är naturligtvis helt uteslutet att ha samröre med sådana aktörer eller ingå i någon form av försvarsallians med makter som inte tvekar inför att orsaka allvarlig skada för sina egna ”partners” om det gynnar dem själva. Det vore helt förkastligt, inte bara ur en moralisk utan även ur en rent rationell och strategisk synvinkel – en allierad du inte kan lita på är en usel allierad.

Därför är det också av yttersta vikt att seriösa granskare, beslutsfattare och makthavare av olika slag inte låter det här avslöjandet passera utan gör det till sin plikt att undersöka sanningshalten i de uppgifter Seymour Hersh för fram.

Att det svenska etablissemanget skulle vara särskilt intresserat av detta får dock dessvärre bedömas som tämligen osannolikt – inte minst då Hersh hävdar att vissa högt uppsatta svenska makthavare mycket väl kände till vad som pågick men valde att inte agera.

Frågan är om det överhuvudtaget finns något svenskt politiskt parti eller någon annan inflytelserik aktör som har mod och integritet nog att träda fram och granska dessa uppgifter.


Hersh: ”Sverige kände till planerna på attentatet mot Nord Stream”

Av Isac Boman

Enligt den granskande journalisten Seymour Hershs källor var svenska makthavare medvetna om det norsk-amerikanska attentatet mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2.

– Man gjorde det man gjorde, de visste vad man gjorde och de förstod vad det var som hände, menar Hersh.

I sitt ursprungliga avslöjande skriver den Pulitzer-vinnande journalisten att det inför attentatet fanns en oro att de ovanliga undervattensaktiviteterna utanför Bornholm riskerade att uppmärksammas av den svenska eller danska flottan – som i sin tur skulle kunna rapportera saken vidare.

Danmark, i egenskap av Nato-allierad, var kända för sitt underrättelsesamarbete med Storbritannien medan Sverige, som vid tillfället nyligen lämnat in sin Nato-ansökan, enligt Hershs källa hade ”visat stor skicklighet i att hantera undervattensljud och magnetiska sensorsystem”, bland annat för att spåra ryska ubåtar.

Norrmännen anslöt till amerikanerna och insisterade att vissa högt uppsatta tjänstemän i Danmark och Sverige behövde informeras i generella termer om möjliga dykaktiviteter i området. På så sätt kunde någon högre upp ingripa och undanhålla rapporten från kommandokedjar och således isolera gasledningsoperationen”, skriver Hersh.

Vad de fick berättat för sig och vad de visste skiljde sig avsiktligt åt”, förklarar källan.

I en intervju med Berliner Zeitungs journalist Fabian Scheidler utvecklar Hersh sitt resonemang om svenska makthavares kännedom om terrordådet, utgående från vad hans källor berättat för honom.

– Det lades fram för mig som följande: Om man inte berättade för dem så behövde man inte berätta för dem. Med andra ord, man gjorde det man gjorde, och de visste vad man gjorde och de förstod vad det var som hände, men kanske sa ingen någonsin ja.

Enligt Hershs källor fanns det alltså svensk och dansk kännedom om attacken och han hävdar själv att han ”arbetat mycket med den frågan” med personer med insyn som han pratat med inför publiceringen.

Det framgår dock inte specifikt vilka svenska makthavare som ska ha känt till operationen och huruvida det rör sig om enbart militärer eller även svenska regeringsföreträdare och politiska tjänstemän. Inte heller framgår om man från svenskt håll vidtog någon åtgärd för att förhindra attentatet.

Efter attacken mot Nord Stream höll den svenska regeringen ett krismöte där dåvarande statsministern Magdalena Andersson (S) beskrev det inträffade som ”troligen fråga om ett sabotage”.

– Vi fortsätter att samla in fakta och information, både genom våra myndigheter och genom våra partner … Vi utesluter inga scenarier och vi kommer inte att spekulera kring motiv eller aktör. Det vi kan konstatera är att det handlar om ett troligt sabotage, menade utrikesminister Ann Linde (S).

Vilken fakta och information som man lyckades samla in om attentatet och hur denna sedan hanterades är i nuläget oklart.


Insiderkällan: Så genomförde USA och Norge sprängningen av Nord Stream

ATTENTATET MOT NORD STREAM 

Markus Andersson

  • Med hänvisning till en källa med insyn i attentatet mot Nord Stream har den prisade journalisten Seymour Hersh redovisat en skakande berättelse om hur sprängningen av gasledningarna ska ha gått till.
  • På initiativ från USA uppges att Norge valdes till partner för operationen av flera olika skäl, bland annat mot bakgrund av Natos generalsekreterare Jens Stoltenbergs insyn och kontakter efter sin tid som statsminister i landet.
  • Efter månader av noggrann planering ska Nato-övningen Baltops i juni ha använts som täckmantel för norska och amerikanska dykarteam att anlägga bomberna utanför Bornholm.
  • Den slutgiltiga ordern för att detonera laddningarna den 27 september ska ha kommit direkt från Washington.

Seymour Hersh, som tidigare hyllats för sina avslöjanden om amerikanska krigsbrott mot civila i Vietnam och mot krigsfångar i Irak, är högaktuell med de exceptionella uppgifterna om sprängningarna av Nord Stream 1 och 2. Hans redogörelser hänvisas till framförallt en källa med god insyn i hur det ska ha gått till i detalj när USA och Norge, i ett nära samarbete under Natos mantel, sprängde gasledningarna med följd att stora delar av Europa nu dragits in i en energikris och allt allvarligare ekonomisk depression.

I december 2021 ska Vita husets nationella säkerhetsrådgivare Jake Sullivan ha arrangerat ett möte med en nyformad specialgrupp bestående av män och företrädare från CIA, utrikesdepartementet, finansdepartementet och USA:s försvarsdepartement för att diskutera och be om rekommendationer för hur man bäst bör besvara en förmodad invasion från Ryssland av Ukraina.

Enligt källan ska det hemliga mötet ha följts av ytterligare möten och man kom på Sullivans initiativ så småningom fram till en plan för hur de två Nord Stream-gasledningarna skulle förstöras – och att det ska ha varit president Joe Biden som personligen bett om detta.

Efter att ha diskuterat alternativ för attacken föreslogs bland annat att gasledningarna skulle attackeras med ubåtar eller bomber som kunde fjärrdetoneras i efterhand. CIA argumenterade för att operationen måste utföras i hemlighet oavsett vilken väg som valdes – eftersom en attack av denna dignitet skulle betraktas som en krigshandling om den kunde spåras till USA.

CIA, under ledning av den tidigare Rysslandsambassadören William Burns som också varit vice utrikesminister under Obama-administrationen, gav i sin tur en arbetsgrupp i uppdrag att ta fram en plan för den hemliga operationen där djuphavsdykare skulle användas för att utlösa en explosion längs gasledningarna.


Bidens säkerhetsrådgivare Jake Sullivan och CIA-chefen William Burns.

Erfarenhet av liknande operationer

Noterbart är att liknande aktioner tidigare genomförts av amerikansk underrättelsetjänst. 1971 lyckades man, med hjälp av dykare och ubåtar, lägga ut avancerad avlyssningsutrustning vid en undervattenskabel i Ochotska havet som användes för kommunikation av den ryska flottan.

Ryssarna var övertygade om att deras kommunikation var säker och dold och använde ingen övrig kryptering, den amerikanska avlyssningen kunde fortsätta i ett helt decennium innan en amerikansk civil NSA-anställd avslöjade alltihop. Avlyssningen ska ha givit amerikanerna ”ovärderlig underrättelseinformation om den ryska flottans intentioner och planering”.

Ett problem som sågs med denna hemliga djuphavsattack i Östersjön är att havet patrulleras av ryska marinen och att det inte finns några oljeriggar att använda som skydd för en dykoperation.

Biden kunde inte hålla tyst

Den 7 februari – bara ett par veckor innan Ryssland gick in i Ukraina deklarerade president Joe Biden, efter ett möte med den tyske rikskanslern Olaf Scholz, att USA kommer att ”göra slut” på Nord Stream 2 om Ryssland invaderar.

Knappt tre veckor tidigare hade utrikesministeriets Victoria Nuland förmedlat samma budskap under en pressträff.

– Jag ska vara väldigt tydlig med er. Om Ryssland invaderar Ukraina kommer Nord Stream 2 på ett eller annat sätt inte att kunna gå framåt, sa hon vid tillfället.

– Det var som att lägga en atombomb på marken i Tokyo och säga till japanerna att vi ska detonera den, menar källan och berättar vidare att flera personer involverade i det kommande attentatet blev upprörda över politikernas offentliga referenser till detsamma.

– Planen var att de olika alternativen skulle genomföras efter invasionen och inte tillkännagöras offentligt. Biden fattade det helt enkelt inte eller så ignorerade han det bara.

Enligt källan skapade Bidens och Nulands ”tanklöshet” samtidigt också en möjlighet. Flera CIA-chefer menade att en sprängning av gasledningarna efter Bidens uttalande nu inte längre kunde betraktas som en hemlig operation – och att man därför inte behövde informera kongressen om denna. Kort därefter fick man klartecken av presidenten genom CIA-chefen Bill Burns.

– Det fanns inte längre ett lagkrav på att rapportera operationen till kongressen. Allt de behövde göra nu är att bara genomföra den – men det måste ändå vara hemligt, berättar han.

Norge ”den perfekta partnern”

Man kom fram till att Norge var den perfekta basen för uppdraget – ett land där amerikansk militär under de senaste åren kraftigt utökat sin närvaro och där man investerat hundratals miljoner dollar i faciliteter för sitt flygvapen och flotta – inklusive avancerad radarutrustning. En amerikansk ubåtsbas i Norge hade också nyligen färdigställts och enligt källan arbetade USA redan för fullt tillsammans med sina norska kollegor för att spionera på Ryssland i Öst.

Det militära samarbetet mellan länderna uppges också ha underlättats av Norges tidigare premiärminister Jens Stoltenberg som numera är den USA-ledda militäralliansen Natos generalsekreterare – och sedan många år också en uttalad motståndare till Vladimir Putins Ryssland.

– Han är handsken som passar den amerikanska handen, menar källan.

Amerikanerna var också övertygade om att norrmännen skulle hålla attentatet hemligt – inte bara på grund av lojalitet till USA, utan också för att de hade ett egenintresse i att Nord Stream försvann eftersom de då skulle kunna sälja mer av sin egen naturgas.

Någon gång i mars flög några medlemmar i teamet till Norge för att träffa den norska underrättelsetjänsten och marinen”, skriver Seymour Hersh och hänvisar till källan som berättar att en av nyckelfrågorna som skulle diskuteras var exakt var någonstans i Östersjön som var det bästa stället att anlägga sprängladdningarna.

Snart nog hittade den norska marinen den bästa platsen i grunda vatten, några kilometer utanför danska Bornholm, där dykare som utgick från ett norskt minröjningsfartyg med stor sannolikhet skulle kunna dyka ner och rigga bomber på fyra gasledningar.

Nato-övning användes som täckmantel

Innan amerikanska militärdykare, från en bas i Panama City, kunde flygas in och skrida till verket med sina norska kollegor fanns det ett annat problem man behövde lösa. Undervattensaktiviteterna skulle möjligen kunna upptäckas av den svenska och danska flottan som riskerade att rapportera saken vidare.

Man kom till slutsatsen att det var nödvändigt att ”vissa” högt uppsatta danska och svenska tjänstemän informerades innan operationen ”i generella termer”.

– Vad de fick höra och vad de visste var avsiktligt annorlunda, förklarar källan.

För att genomföra attentatet var man också tvungna att kamouflera bomberna så att de inte upptäcktes av rysk övervakningsteknologi – och få dem att se ut som en del av den naturliga bakgrunden i vattnet.

Vad gäller tidpunkten för att genomföra operationen ska förslaget ha kommit från norskt håll. Varje junimånad under de senaste 21 åren hade den amerikanska flottan finansierat en stor Nato-övning i Östersjön som involverade ett stort antal allierade fartyg.

Norrmännen föreslog att detta skulle vara den perfekta täckmanteln för att kunna placera ut minorna”, förklarar källan vidare.

Fartyg under Nato-övningen Baltops 22.

Amerikanerna övertalade i sin tur ansvariga för övningen att lägga en ”forsknings- och utvecklingsövning” till programmet – som också offentliggjordes. Denna skulle genomföras utanför Bornholms kust och påstods involvera olika Nato-grupper som anlade minor – samt konkurrerande grupper som skulle hitta och förstöra dessa.

Det var både en nyttig övning och en genial täckmantel. Panama City-pojkarna skulle göra sitt och C4-sprängämnena skulle vara på plats i slutet av Baltops 22, med en 48-timmars timer ansluten. Alla amerikaner och norrmän skulle vara borta sedan länge vid den första explosionen”.

Biden krävde förändringar i planen

Strax innan allt var klart att genomföras kom den politiska ledningen i Washington på andra tankar. Bomberna skulle fortfarande planteras under Nato-övningen, men Vita huset oroade sig för att endast två dagar mellan övningen och detonationerna var alldeles för kort tid – och att det skulle vara allt för uppenbart att USA var direkt involverat. Istället krävde man att operatörerna skulle hitta en lösning för att via distans kunna spränga gasledningarna i ett senare skede.

Återigen ska president Bidens ”obeslutsamhet” och sista-minuten-förändringar ha skapat upprördhet och frustration i de egna leden – men man hade inget annat val än att gå vidare med de specifika önskemålen. C4-bomberna som fästs vid gasledningarna skulle triggas av en sonarboj som släppts av ett flygplan med mycket kort varsel i en procedur som enligt källan involverade ”den mest avancerade signalbehandlingstekniken”.

Det fanns också en oro för att bomberna oavsiktligen och i förväg skulle triggas av ljudet från olika fartyg på den tungt trafikerade Östersjön – eller genom undervattensborrning, vågor eller av störningar från djur i havet.

För att undvika detta skulle sonarbojen, när den väl var på plats, avge en sekvens av unika lågfrekventa tonljud – ungefär som de som frambringas av en flöjt eller ett piano – som skulle kännas igen av tidsanordningen och, efter en förinställd timmes fördröjning, utlösa sprängämnena”.

Den 26 september 2022 genomfördes så, av den norska marinens övervakningsplan, vad som verkade vara en rutinflygning och man släppte då ner en sonarboj. Signalen spreds under vattnet – först till Nord Stream 1 och senare till Nord Stream 2. Ett par timmar senare exploderade de anlagda bomberna och tre av fyra gaslinjer blev omedelbart obrukbara.

Gasläcka efter sprängningen

Massmedia var ointresserade av sanningen

I de omedelbara efterdyningarna av rörledningsbombningen behandlade amerikanska medier det hela som ett olöst mysterium. Ryssland utpekades upprepade gånger som de troligt skyldiga, sporrade av läckor från Vita huset men utan att någonsin fastställa ett tydligt motiv för en sådan handling av självsabotage, förutom simpel vedergällning”.

Han pekar på att inget amerikanskt nyhetsmedium tycktes vara intresserat av att gräva i frågan eller de tidigare hoten från Joe Biden och Victoria Nuland om att Nord Stream skulle ”stoppas”.

Något klargörande kring varför Ryssland skulle bomba sina egna lukrativa gasledningar, istället för att bara temporärt vrida av kranen, kom aldrig. Utrikesminister Anthony Blinken var dock tydlig med att det var USA som tjänat på det hela.

– Det är en enorm möjlighet att en gång för alla ta bort beroendet av rysk energi och därmed ta ifrån Vladimir Putin bruket av energi som vapen, deklarerade Blinken och menade att sprängningarna erbjöd ”enorma strategiska möjligheter för de kommande åren”.

Också Victoria Nuland har öppet uttryckt glädje över attentatet och sagt att hon är ”mycket nöjd” över att Nord Stream 2 numera ”är en hög metall på havsbottnen”.

Källan konstaterar att Joe Biden ”sa att han skulle göra det – och han gjorde det” och han beskriver den omfattande planeringen och täckmanteln som ”vacker”.

– Det enda felet var beslutet att faktiskt genomföra det.


Så mycket har Norge tjänat på energikrisen i Europa

Av Isac Boman

880 miljarder norska kronor, närmare en biljon svenska kronor. Så mycket har den norska staten ökat sin försäljning av gas och olja under 2022.

Norge har inför 2023 även en central position för att leverera gas till Centraleuropa via sin nya pipeline till Polen, som invigdes samma dag som terrorattentatet mot Nord Stream – ett dåd som Norge enligt den senaste veckans sensationella uppgifter ska ha samordnat tillsammans med USA.

Sedan sanktionerna mot Ryssland inleddes har Europa kastats in i en allt djupare ekonomisk kris som inte bara kraftigt sargat svenskars privatekonomi, utan hela den europeiska ekonomin i sin helhet. Alla har dock inte gått förlorande ur den dramatiska utvecklingen. Från intäkter på 288 miljarder norska kronor (ungefär motsvarande samma värde i svenska kronor) under 2021, ökade den norska staten intäkterna för sin olje- och gasförsäljning till 1169 miljarder norska kronor 2022, enligt energianalytiker på den nordiska storbanken Nordea.

Den exceptionella ökningen på ungefär 300 procent, närmare en biljon kronor, är en direkt följd av den allvarliga energikris som uppstått i kölvattnen av sanktionerna mot Ryssland och upphörandet av gasleveranser via Nord Stream-ledningarna till Tyskland. Enligt nya uppgifter från den grävande journalisten Seymour Hersh ska Norge tillsammans med USA ha samordnat ett terrorattentat för att spränga gasledningarna i attentatet den 27 september 2022.

Hersh menar, utgående från sin källa, att ett av huvudskälen till att Norge valdes till samarbetspartner för dådet, vid sidan av landets nära integration med Nato och det faktum att en norsk politiker i form av Jens Stoltenberg leder militäralliansen, är att landets regering även skulle ha starka ekonomiska incitament att hemlighålla operationen.

Från och med början av 2023 har Norge, i och med den nya gasledningen Baltic Pipe, nu också en central position i gasleveranser till kontinental- och Östeuropa, vilken årligen bedöms kunna transportera 10 miljarder kubikmeter gas genom Danmark till Polen. Invigningen av naturgasledningen skedde den 27 september 2022 i Szczecin, alltså samma dag som Nord Stream 1 och Nord Stream 2 slogs ut av fyra sprängda hål genom sabotage.

Den norska statens oljefond är i skrivande stund värderad till 13,8 biljoner norska kronor, mer än dubbelt så mycket som Sveriges BNP.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: