Tilläggsanmälan till den nu pågående utredningen vid IVO rörande Anna-Greta Ljungbeck född 371021-8904 

2023-02-15

I dag den 15 februari 2023 besökte jag och min dotter Åsa, Gävle sjukhus för samtal med bl a chefsläkaren Lars Svennberg om vården av min hustru Anna-Greta Ljungbeck tiden 13-25 maj. Närvarande var också chefen för strokeenheten Stefan Soneberg.

 

Refererande till vårt samtal.

Min hustru togs den 13 maj in på Gävle sjukhus för en akut stroke. Efter den akuta behandlingen lades hon in på strokeenheten. (Tilläggas kan att hon av behandlande läkare på ”akuten” ansågs vara klart rehabiliteringsbar och borde efter hemkomsten återkomma om tre månader för kontroll). Hon ansåg emellertid böra stanna på strokeenheten för fortsatt observation och kontroll någon tid.

Eftersom personalresurserna på strokeenheten påstods vara otillräckliga lades hon in på patientrummet utan att någon vårdare var kvar och bevakade henne i rummet. Förklaringen av utebliven tillsyn trots hennes stroke påstods grundas på hennes – trots stroken – relativt goda ”allmäntillstånd”. Denna ansvarslöshet trots hennes stroke fick emellertid till följd att hon ramlade ur sängen och skadade sig så illa att hon avled den 25 maj.

Faktum innebär därför att min hustru avled av orsaker grundade på brister som måste hänföras till utebliven vård pga av ansvarslöshet. Självklart borde ansvariga
på enheten insett att en person som nyligen fått en stroke inte kan lämnas ensam utan vård.

Förvånande är också att jag hennes man inte kontaktades när olyckan inträffat. Att jag fick vetskap om olyckan berodde på att jag själv ringde strokeenheten någon dag senare. Svaret jag då fick gjorde mig chockerad. ”Vi ville inte störa”.

Självklart hade jag kommit vilken tid som helst på dygnet och inget hade kunnat hindra mig.

Jag kan därför inte frigöra mig från den fruktansvärda tanken att min hustru dog en för tidig död till följd av bristande vård och omsorg.

Olle LjungbeckKategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: