4,9 MILJARDER KR I BIDRAG TILL TURKIET MELLAN ÅREN 1998-2022 !!

2023-02-01

Hur mycket mer ska Sverige ge i mutor till Turkiet för att få NATO-medlemskap? Något att fundera över…

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Detta är saxat från Facebook:

Mellan åren 1998-2022 har Sveriges biståndsmyndighet SIDA och deras samarbetspartners/andra svenska myndigheter givit Turkiet totalt 1,98 miljarder kr i bidrag. Detta enligt SIDAS hemsida. Tillkommer till detta gör nära 3 miljarder kr i stöd från Exportkredit-nämnden som Sveriges regering gav OK till i augusti 2022. Totalt har Turkiet således fått 4,98 miljarder kr i stöd från Sverige sedan 1998.

Sida skriver på sin hemsida; ”Sidas reformsamarbete i Turkiet stödjer organisationer som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättsstatens principer. När förhandlingarna om Turkiets medlemskap i EU påbörjades 2005 fanns stora förhoppningar om en fortsatt demokratisk utveckling. Istället syns sedan flera år en negativ trend vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati”. Är detta verkligen något som Sverige skall stödja..??

Sverige inhyste vidare den 31 dec 2021 inte mindre än 54.004 st turkiskt födda personer i den första generationen, och totalt beräknas det finnas 350-400.000 personer med turkiskt ursprung i Sverige om man räknar med 2:a och 3:e generationerna. Och därefter har de mage att neka Sverige NATO- medlemskap….??!!

89 % av Turkiets befolkning är muslimer av vilka över 75 % tillhör sunnigrenen. En betydande minoritet, omkring 20 % av den muslimska befolkningen, är anknuten till de shiitiska aleviterna. Den konventionella hanafitiska skolan av sunniislam är till stor del organiserad av staten, genom Diyanet İşleri Başkanlığı (Direktoratet för religiösa ärenden), som kontrollerar alla moskéer och muslimska funktionärer.

Återstoden av befolkningen tillhör andra trosuppfattningar, särskilt kristna samfund (grekisk-ortodoxa kyrkan, armeniska apostoliska kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan), judendom, yezidism och ateism.

Svenska folket undrar:
– Skall vi verkligen samarbeta med Turkiet i NATO…??
– Är det inte litet väl våghalsigt att ha ett försvar där vi skall behöva förlita oss på det muslimskt dominerade Turkiet…??


Källor:
Länk 1. Utforska biståndet. Sveriges bistånd till Turkiet via alla samarbetspartner inom alla sektorkategorier genom alla samarbetsformer år 2022. https://www.openaid.se/activities?filter=2022,TR,,,,,false,all
Länk 2. SIDAs arbete i Turkiet. https://www.sida.se/sida-i…/lander-och-regioner/turkiet
Länk 3. Tre miljarder i svenskt stöd till turkiskt järnvägsprojekt. Omni 18 augusti 2022. https://omni.se/tre-miljarder-i-svenskt-stod…/a/7dXjBK
Länk 4. Turkiet bygger höghastighetsjärnväg med svensk hjälp. Järnvägsnyheter 28 januari 2023. https://www.jarnvagsnyheter.se/…/turkiet-bygger…
Länk 5. Utrikes födda efter födelseland, kön och invandringsår 31 december 2021. SCB. https://www.scb.se/…/befolkningen…/befolkningsstatistik/
Länk 6. Personer i Sverige födda i Turkiet. Wikipedia.se. https://sv.wikipedia.org/…/Personer_i_Sverige_f%C3…
Länk 7. Turkiets politik, befolkning, statskick, religion, m m. Wikipedia. https://sv.wikipedia.org/wiki/Turkiet

#svt #aktuellt #p1morgon #agenda #dn #svd #diKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: