Lena Hjelm-Wallén skrev på Barcelonaavtalet 1995 och sålde ut Sverige till islam

Kan vara en bild av 6 personer och text där det står ”Sả ser hon ut. 1995 sälde Sossarna ut Sverige till Islam. Avtalet skrevs pả av Lena Hjelm Wallen”

2023-01-29

saxat från Facebook

Lena Hjelm-Wallén (S) utrikesminister skrev under avtalet på uppdrag av den socialdemokratiske statsministern Ingvar Carlsson. Därmed var dödsdomen för ett fortsatt tryggt svenskt folkhem med kristna seder, bruk, tradition och kultur påskriven och ett oåterkalligt faktum! Denna dag började islamiseringen av Sverige och idag kan vi se dess förödande konsekvenser överallt; beslöjade kvinnor i burka/ niqab, moskéer med böneutrop på arabiska, speciallagar och regler för tex arbetsklädsel, specialkost i skolor eller förtur på bostadsmarknaden eller på arbetsmarknaden. Lägre arbetsgivaravgifter för de som anställer invandrare etc. Inget får längre hindra eller stoppa det muslimska inflytandet eller de islamska intressen i Sverige enligt Barcelonaavtalet!

Att så få idag har kunskap om Barcelonaavtalet är ingen tillfällighet. Avtalet bör så långt som möjligt hållas hemlig och dess innehåll ”sminkas” i sådan utsträckning att konsekvenserna av avtalet inte kan förstås. Det finns fortfarande de som inte ens tror på Barcelonaavtalets existens och svamlar om ”konspirationsteorier”! Avtalet är desto mer känt i alla de muslimska länderna av helt naturliga skäl. Därför är det av yttersta vikt att alla vi andra sprider just denna kunskap och information om Barcelonaavtalet.

Sist i avtalet görs det klart det är viktigt att samarbeta med massmedia för att skapa en positiv bild av massinvandringen och islamiseringen, där journalister har till uppgift att vilseleda befolkningen. Visst känns det igen!

Sverige har säkerligen genomfört 99 % av alla direktiv och vi har tillmötesgått alla krav på moskéer, böneutrop, imamutbildningar, religiösa friskolor, muslimsk kost etc. Media har rapporterat mer positivt om Palestina och mer negativt om Israel än något annat EU land.

Man har tigit om de laglösa parallellsamhällen i NoGo-zonerna med sin skenande kriminalitet och alla de systematiska gruppvåldtäkterna i invandringens spår. Även helt förkastliga och omoraliska seder såsom barnäktenskap, månggifte, kvinnoförnedrande slöjtvång, halalslaktat kött i skolor, könsseparering etc. är nu i en process där detta successivt ska normaliseras in i vårt svenska samhälle.
Ett exempel; när socialstyrelsen gav ut informationsbroschyren ”Information till dig som är gift med ett barn” (se bildgalleri) till muslimer byttes ordet ”olagligt” ut mot ”olämpligt”…

Omslaget pryddes dessutom av en glad flicka i muslimsk tvångsslöja! Barnäktenskap som var helt otänkbart i det trygga svenska folkhemmet är idag i en normaliseringsprocess och imorgon är det en helt naturlig del av vårt svenska samhälle! Samma sak kommer hända med hederskulturen, sharialagar och månggifte. Annie Lööfs Centerparti har redan haft uppe månggifte som förslag i sitt parti och haft Sharialagsföreträdare i våra domstolar! Sverige är idag

Varför? Barcelonaavtalet!Kategorier:Media, Svensk politik

3 svar

 1. Före 1995 fanns redan andra avtal med muslimska länder, skrivna i samband med s k olje krisen. Eller har jag fel?

  Gilla

 2. Kan man inte få Barcelona avtalet upphävt? Bilda opinion mot avtalet och få regeringen att dra tillbaka det gamla avtalet.

  Gillad av 1 person

  • Avtalet är troligen inte ens konstitutionellt giltligt. S-regeringen utnyttjade en undantagsklausul i Regeringsformen, en svensk grundlag, där den i nuvarande, gällande skepnad finns beskriven i kap 10 paragraf 3 med innebörd att vid ‘brådskande tillfällen/särskild vikt’ avtal kan ingås utan behandling i Riksdagen. En enskild företrädare- detta fall kanske ‘förrädare’-kan utses som representant för regeringsmakten och underteckna avtalet; i detta fall året 1995 september månad. Förutsättningen för att avtalsundertecknandet ska vara gällande för Sverige är att det dessförinnan, dvs före undertecknandet, har behandlats i Utrikesnämnden, en skapelse utan demokratisk insyn, enär dess förhandlingar eller protokoll är ‘hemligstämplade’, då de berör Sveriges förhållande till ‘utomstående makt’. Det går således inte att vitsorda för svenska medborgare att avtalstecknandet skett i enlighet med svensk grundlag, dvs. det är fritt för en existerande regeringsmakt att göra, som man själv vill. Därav min inledningsfras.
   Å andra sidan kan en regering, vilken som helst, förklara avtalet ogiltigt genom att tillämpa följdparagrafen 4 under samma kapitel 10, dvs. genom en representant utan hörande av Riksdagen förklara ett avtal ogiltigt.
   Samma förfaringssätt har använts för Agenda 2030, som i dagsläget, oförändrat fått bestämma den den svenska regeringens klimat- och energipolitik alltsedan Löfvéns och Romsons undertecknande sv detsamma avtalet i september 2015.

   Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: