Frågan är nu vem som är terroristen? UPPDATERAD!

Mörkläggningen av sabotaget som orsakade M/S Estonias sänkning 1994/2022

Färjan Estonia tappade aldrig sitt bogvisir i överbyggnaden 29 september 1994. Det sprängdes loss på havsbotten oktober 1994 efter sänkningen för att dölja läckaget av skrovet

Sommaren 2022 har två (!) nya undersökningar av skrovskadorna som sänkte Estonia, pga läckage utförts av de statliga ”haveri”utredarna. Resultatet av fotogrammetrin av Estonias skrovs styrbordssida däck #0 blir tillgängligt i slutet av januari 2023 har det uppgivits

Frågan är nu vem som är terroristen?

Anders Björkman

Idag är det 10312 dagar sedan M/S Estonia sänktes den 28 september 1994

Välkommen december 2022 till min senaste webbsida om Estoniaolyckan 1994. Jag har talat med ansvariga utredare om olyckan sedan dess och skrivit om det i olika media sedan 1996 och publicerat böcker sedan 1998 men resultatet är dåligt. Jag trodde en gång det var en dum olycka men numera vet jag mycket bättre:

M/S Estonia sänktes natten 28 september 1994 av terrorister och det är en riktigt förfärlig, svenskkriminell historia/sjöförsäkringsbedrägeri och en gigantisk konspiration december 2022 enligt min uppfattning.

Färjan sprängdes läck under vattenlinjen av terrorister/gangsters september 1994! Vatten forsade in och spreds genom öppna, ”vattentäta” dörrar i skotten.

Slagsida 90-180° styrbord uppstod snabbt, färjan flöt sedan upp och ner ett tag, överlevande satt på kölen, >1000 dog!! De få som överlevde och kunde hoppa i sjön fick simma mot vågor och vind.

Estoniamörkläggningen är möjlig år 2022, med hjälp av tusentals svenska opportunister av alla slag, dvs toppolitiker som Bildt, generaldirektörer som Eksborg, haveriutredare som Börje Stenström, regeringskanslister, ministrar, experter, poliser, åklagare, domare, biskopar, präster, knapptryckare i Riksdagen, media, journalister, reportrar, sjökaptener, sjöräddare, militärer, lotsar, tullkontrollörer, meteorologer, skeppsbyggare, ingenjörer, forskare, professorer, redare, banker, sjöförsäkrare, osv. Alla gör som de blir tillsagda, dvs att bogvisir ljudlöst trillar av, färjor sjunker, folk drunknar, ingen reagerar, osv. Alla inblandade svenskar är plikttrogna och självuppoffrande och gör sina jobb ärligt. Men…

1. De tiger.

2. De undanhåller och vilseleder.

3. De gör självcensur.

4. De är dumma.

För deras jobb är att skydda terrorister och deras brott! Skyll inte på mig, som bara försökte hjälpa till oktober 1994 med uppgifter om hur färjor verkligen fungerar och att Estonia inte var sjövärdig sedan länge och aldrig skulle vara till sjöss. Studera gärna denna länk!

Svenska korrupta politiker och statstjänare sköter och deltar därför i mörkläggningen (inkl. mord!) sedan 1994. De är idag skyddade av svenska statens nya lagstiftning!

Ester och finnar är också med i karusellen från början. Estonia utnyttjades, förutom för fylleresor och smuggling, bl.a, att transportera stulen, sovjetisk kryptografiutrustning eller liknande som Sverige och USA och andra var intresserade av. Pengar skulle tjänas till varje pris. Terrorister ville ha sin del.

As usual, I offer this paper as an opinion piece, protected as free speech by the Constitution. It is my professional reading of the evidence, to be taken as such.” (källa) Källan visar hur man iscensätter sin egen död och fortsätter den kriminella verksamheten hur lätt som helst, med hjälp av korrupta myndigheter, media och Hollywood sedan 1933Estoniamörkläggningen utnyttjar samma metoder!

Vem är terrorist?

Se upp! Nedan uppgifter strider mot en ny svensk Terroristbrottslag (2022:666), dvs om mina offentliga uppgifter här sprids i avsikt att

1) injaga allvarlig fruktan hos en svensk befolkning eller en del av en svensk befolkning,

2) otillbörligen tvinga ett offentligt svensk organ eller en mellanstatlig organisation, t.ex. FN/IMO, att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller

3) allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i ett land som Sverige eller i en mellanstatlig organisation, är jag med mina uppgifter en terrorist! Tänka sig!

Jag har faktiskt meddelat svenska myndigheter och media (organ) samma uppgifter sedan 1994 … utan resultat, eftersom de inte diarieförs eller handläggs! Mina uppgifter är inga hemligheter!

Det verkar istället som Sverige konsekvent skyddar terrorister genom att mörklägga ett terroristbrott som sabotaget som sänkte Estonia 1994.

Anders Björkman,6, rue Victor Hugo, F 06 240 Beausoleil, France
Tel. +33(0)4 93784590,
Mobile +33(0)661725424

email:
anders.bjorkman@wanadoo.fr 

Vi får se. Hör av er med synpunkter. Jag är inte det minsta orolig, eftersom jag redan mordhotats och attackerats, försvarat mig och överlevt. Jag skriver idag en ny bok om bananrepubliken Sverige om det!

Efter att ha publicerat ovan har jag underrättats om svenska lagen om utlandsspioneri  (proposition 2021/22:55) och min obehöriga befattning med hemliga uppgifter!

”Internationella freds- och säkerhetsfrämjande samarbeten bygger i hög grad på förtroende och på att de hemliga uppgifter som förekommer inom ramen för samarbetena kan skyddas av de samverkande länderna. För att stärka skyddet för sådana samarbeten mot spioneriliknande gärningar föreslår regeringen att brotten utlandsspioneri, grovt utlandsspioneri och röjande av hemlig uppgift i internationellt samarbete införs i brottsbalken. Därigenom blir det straffbart att under vissa omständigheter t.ex. obehörigen röja hemliga uppgifter som förekommer inom Sveriges internationella samarbeten och som kan skada Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation. Meddelarfriheten och anskaffarfriheten begränsas när det gäller utlands- spioneri, grovt utlandsspioneri och grov obehörig befattning med hemlig uppgift med grund i utlandsspioneri.

Det är ju inte riktigt klokt vad mina uppgifter om Estoniasabotaget/mörkläggningen 1994/2022 har ställt till med, som jag presenterar på Internet. De är ju inga hemligheter.

Jag har meddelat dem till svenska Statens HaverikommissionSHK, media, sjöfartsverket, polisen och åklagare, mfl, utan resultat sedan 1994. Det verkar som dessa organ och deras anställda stöder terrorism och terroristbrott genom att bidraga till mörkläggningen av Estoniasabotaget utfört av terrorister.

Statens HaverikommissionSHK, är enligt mig idag en rent kriminell myndighet som förfalskat allt om Estonia sedan 1994 för att dölja sabotage, skrovläckage och skydda terrorister.

Två svenska kriminella Estoniamörkläggare 1994/2022 som hjälper terrorister

Fortsättningen kan ni läsa här: http://heiwaco.com/jfkestonia.htm?fbclid=IwAR2tsALEYOBHvtsbUdfD_jw8XCnHypuCMC5BpSAmzqZ2SEwZcn1eQjriFoY


Försvarsmakten bekräftar: Estonia användes till hemliga militära transporter

2022-12-22

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsvarsmakten-bekraftar-estonia-anvandes-till-hemliga-militara-transporter?fbclid=IwAR2WgyrE9O2UMzG2zJ9P5eQ27TJKlCHnXamfS9jKvGIHNKXqdG4cYvLWwXU

Klicka för att komma åt F%C3%B6rsvarsmaktens-svar.pdfKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: