Plundringsmetoder av den ekonomiska eliten

2022-12-16
 
 1 Metoderna är:

”Hot, mutor, utpressning, skulder, bedrägeri, kupper, mord och otyglad militärmakt.

Dessa är verktygen som används av ”den ekonomiska eliten” – ett stort nätverk av företag, banker, samverkande regeringar och rika och mäktiga individer – för att bevilja att de behöll och utökade sin rikedom och sitt inflytande, och blev rikare och rikare när de fattiga blev fattigare.

2 Tillvägagångssättet

Som argument att gå in i andra stater angav man ”kriget mot terrorismen”

En ny typ av krigsföring började ta form där man i högre utsträckning använde människor i närområdet som fick kriga. Det var främst olja och guld man plundrade.

3 Man skulle i framtiden ägna sig åt okonventionell krigsföring (Proxykrig)  

På ett möte i det amerikanska utrikesutskottet fastslog man:

”Under överskådlig framtid kommer amerikanska styrkor huvudsakligen att engagera sig i oregelbunden krigföring”.

Man skulle alltså i framtiden främst äga sig åt okonventionell krigföring. I Libyen fanns inte några västerländska markstridskrafter utan man utnyttjade radikala islamister, IS-krigare, till att sköta de direkta striderna.

 4 Använde sig av teknologiskt övertag från västländer 

Däremot använde man sitt teknologiska kunnande, via flygattacker, strategisk styrning genom spaning från satelliter mm till att hjälpa och leda ”upprorsmakarna”. Sverige var med på ett hörn när det gällde att slå i sönder den väl utvecklade staten Libyen. JAS-plan bidrog med sina spaningsbilder till att informera var flygstridskrafter skulle bomba. Här ser vi NATO:s roll – inte som försvarsförbund utan som krigförande makt för den ekonomiska elitens räkning.

(Tycker ni svenskar att vi ska gå med i NATO när ni läst detta?)

5 Manual för okonventionell krigsföring

Det upprättades till och med en manual  för hur dessa proxykrig skulle kunna genomföras. En avgörande faktor för att lyckas i dessa okonventionella operationer var att man  skapade en bild som rättfärdiggjorde  stödet till en viss gerillarörelse eller regim.

Detta kräver att man har ett mediamonopol

6 Julian Assange skriver

6.1 De enorma kostnaderna för krigen är alltså ett sätt för den ekonomiska eliten att tillskansa sig allmänhetens tillgångar eller de olika staternas skatteintäkter.  

6.2 De ändlösa pandemilarmen och vaccinatonsprogrammen överför skattepengar från befolkningen

6.3 De ständiga klimatlarmen överför skattepengar till en ekonomisk elit , energibolag, oljebolag m fl.

Detta är väl planerat

”En strategisk kommunikation skapar en virtuell verklighet”  för omedvetna medborgare och politiker


Relaterat: https://newsvoice.se/2022/12/ekonomis-elit-ranar-vast-predatorisk-kapitalism/Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: