Hur du kan lagpröva Regeringen

2022-12-13

Varje enskild svensk har ju rätt att pröva om riksdag och regering begår brott mot grundlagen.

Det är ju högst aktuellt idag där det finns många med kompetens att 
hjälpa till att driva målen.
 
Varför förekommer detta så sällan?
 

Så begär du laglighetsprövning

https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/laglighetsprovning/sa-begar-du-laglighetsprovning/

Lagprövning

Lagprövning

En domstol eller annan myndighets möjlighet att pröva gällande lagstiftnings förenlighet med grundlagar och andra rättsordningar som kan stå över lagen.

Abstrakt lagprövning innebär att en domstol tar ställning till en lags grundlagsenlighet i sig själv utan att lagen behöver ha tillämpats. Effekten om lagen anses strida mot grundlag är att den underkänns och inte längre kan tillämpas.

Konkret lagprövning tar sikte på lagens tillämpning i ett enskilt fall. Effekten blir inte att lagen upphävs utan endast att den inte tillämpas i det enskilda fallet och vidare i liknande fall, där det första fallet kan åberopas som ett prejudikat.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik

Etiketter:

%d bloggare gillar detta: