Är inte svenskar intelligentare än råttor?

https://youtu.be/MC5HW2oyRfQ

2023-12-08

Hans Jensevik

Rättelse: 4.5 minuter in sägs att kommunisterna tagit livet av 30 miljoner människor i sina försök att förverkliga kommunistiska utopiska samhällen, det ska vara 300 miljoner.

En tittare har reagerat på mitt omnämnande att en Stellan Arvidsson förstört svensk skola genom att reformera den svenska skolan med Östtysklands (DDR:s) skola som förebild som den var före murens fall 1989. Denna tittare har också tipsat mig om att det finns en doktorsavhandling som Per Ewert gjort och han håller ett föredrag om detta som finns inspelat. Det är sevärt, speciellt minuterna 30, 39 och 50 och slutscenen är att Stellan Arvidsson får Östtyska statens förtjänstmedalj för att ha infört det östtyska skolsystemet i Sverige!

Mitt (Hans Jenseviks) föredrag som jag var speciellt inbjuden till och det hette ”Min oro!”

Tyvärr kan kritik riktas mot kvaliteten på ljudet i båda videorna. Det beror på lokalernas egenskaper och befintlig utrustning. VAD MÄNNISKOR KAN LÄRA SIG AV CALHOUNS GNAGARUTOPIA? Mellan 1968 och 1970 genomförde den amerikanske etologen John B. Calhoun (1917-1995) en beteendestudie av möss i fångenskap i en nio kvadratmeter stor inhägnad på en lantlig anläggning i Poolesville, Maryland.

Inom inhägnaden känd som Universum 25 födde flera par möss upp en population som till slut svällde till 2 200. Så småningom etablerade de sociala ordnar som skapade fraktioner inom och utanför, och snart upphörde parningen helt. Studien bekräftade hans dystra hypotes, baserad på tidigare studier av den norska råttan i små miljöer. I sin teori föreslog han att överbefolkning skapar ett sammanbrott i sociala funktioner. Det leder i sin tur oundvikligen till utrotning. Även om den var väldigt kontroversiell när den först offentliggjordes, har Calhouns teori väckt oro under åren att det sociala sammanbrottet av Universum 25 i slutändan skulle kunna fungera som en metafor för människosläktets bana.

Följaktligen har ”gnagarutopiprojektet” varit föremål för intresse bland arkitekter, stadsbyggnadsråd och statliga myndigheter runt om i världen. TIDIGA GNAGARSTUDIER Calhoun började sin experimentella forskning på gnagare 1947 när han studerade en sluten grupp norska råttor i en lada i Rockville, Maryland. Genom att förse djuren med obegränsad mat och vatten, förväntade han sig att se deras befolkning svälla till 5 000 under loppet av det 28 månader långa experimentet.

Befolkningen nådde dock 200 efter att ha delats upp i mindre grupper, som var och en bestod av bara ett dussin individer. För att fortsätta med dessa studier under 1950-talet satte Calhoun upp en mer komplex inhägnad för att undersöka hur ytterligare grupper av gnagare skulle bete sig i en steriliserad, rovdjursfri miljö. Under loppet av dessa experiment skulle samma sekvens av händelser inträffa varje gång:

• Mössen skulle mötas, para sig och häcka i stora mängder.

• Så småningom skulle en utjämning ske.

• Efter det skulle gnagarna utveckla antingen fientliga och klyschiga eller passiva och asociala beteenden.

• Befolkningen skulle komma att dö ut.

1962 publicerade Scientific American Calhouns observationer från hans forskning i artikeln ”Population Density and Social Pathology”, där han myntade frasen ”beteendesänka” för att beskriva resultaten av överbefolkning – nämligen nedbrytningen av sociala funktioner och befolkningarnas kollaps – i den slutna gnagarmiljön. Genom att träffa allmänheten precis som den enorma stadsexpansionen såg ett växande antal högskolestudenter strömma till storstäderna för att få arbete, såg många artikeln som en varning för vad som kan hända med människosläktet om befolkningen fortsatte att öka i sin nuvarande takt.Kategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: