The Spy Factory Sweden – Spionfabriken Sverige (subtitled in English)

23 nov. 2020

Here comes the long-awaited and uncensored truth about the Swedish business interests and people who more than anything else shaped our history during the 20th century until today.

This was done by translating their ideas into practical action from an individual profit-maximization perspective and where no price in human suffering has been considered too high.

Carl takes us elegantly through the first half of the last century and the emergence of the deep state with its intelligence collective as the core of operational strategic geopolitical planning through its information advance, something that more than anything else has shaped the reality we live in today. Join us on this time travel where he connects historical events and families named Palme, Wallenberg, Hambro, Warburg, Dulles, Roosevelt etc. with his start in the first attempted revolution in Russia in 1905.

A lecture for the curious, a lecture that will create the ripples on the water that in turn will lead to the greater understanding required for us to be able to orient ourselves towards a better future for all of us!


Här kommer då den efterlängtade och ocensurerade sanningen om de svenska företagsintressen och personer som mer än något annat format vår historia under 1900-talet fram till idag. Detta genom att ha omsatt sina idéer i praktisk handling ur ett enskilt vinstmaximeringsperspektiv och där inget pris i mänskligt lidande har ansetts vara för högt.

Carl tar oss elegant igenom den första halvan av förra århundradet och framväxten av den djupa staten med sitt underrättelsetjänstkollektiv som kärnan för den operativa strategiska geopolitiska planeringen genom sitt informationsförsteg, något som mer än något annat präglat den verklighet vi lever i idag.

Följ med oss på denna tidsresa där han kopplar samman historiska skeenden såsom släkter vid namn Palme, Wallenberg, Hambro, Warburg, Dulles, Roosevelt etc. med sin start vid det första revolutionsförsöket i Ryssland 1905. En föreläsning för den vetgirige, och en föreläsning som kommer skapa de ringar på vattnet som i sin tur kommer leda an till den större förståelse som krävs för att vi skall kunna orientera oss mot en bättre framtid för oss alla!

De Fria är en folkrörelse som jobbar för demokrati genom en upplyst och medveten befolkning!

Stöd oss: SWISH: 070 – 621 19 92 (mottagare Sofia S) PATREON: https://patreon.com/defria_se

HEMSIDA: https://defria.se
FACEBOOK:
https://facebook.com/defria.seKategorier:Media, Rättsstat, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:,

%d bloggare gillar detta: