USA stoppade sossetopparnas vapensmuggling – Arnold Sundqvist och Roger Richthoff i Fjärde Statsmakten 146

2022-10-15

I detta program får vi möta Arnold Sundquist som har många spännande historier att berätta. Han har bl.a. arbetat som inspektör på amerikanska exportkontrollmyndigheten. Det var i denna roll som Arnold upptäckte graverande bevis för vapensmuggling av boforstillverkade Robot-70 som Olof Palme var direkt inblandad i.

Under en tid var Arnold stationerad i Thailand på amerikanska ambassaden då hans chef bad honom att granska ett rykte kommande från Teheran. Ryktet sade att Robot-70 vapen anlände till Iran via Malaysia. Eftersom Robot-70 innehåller komponenter från USA var detta enligt USA ett problem. Frågan var då hur denna vapentransport gick till.

Arnold Sundquist åkte till Bofors i Sverige och erhöll serienummer för de Robot-70 som skickats till Malaysia, vilka överensstämde med de anlända till Iran. Arnold begärde även ut uppgifter om vart fakturan för de till Malaysia skickades. Det visade sig vara et Malaysiskt företag med namnet Securitas Security Services Sdu som sägs ä gas av Malaysias rikspolischef. Genom amerikanska ambassaden i Malaysia kan konstateras att Robot-70 inte används av militären i Malaysia. Dessutom kom uppgifter fram om ägarskapet av det malaysiska bolaget. Det ägdes förutom av den malaysiska rikspolischefen till 41% av ett svenskt bolag: Swedish-Asian Security Export AB. Detta svenska bolag ägdes av den svenska rikspolischefen Carl G. Persson och den svenska SÄPO-chefen Olof Frånstedt och Mellansvenska Löntagarfonden genom Lennart Låftman.

Amerikanska myndigheter som granskade ägarskapet av de svenska bolaget kom fram till att alla ägare var socialdemokrater och dessutom tillsatta av Olof Palme. Den amerikanska ambassaden i Stockholm valde att kalla Olof Palme enskilt för ett samtal. Motiveringen att Palme skulle vara ensam var att amerikanerna sade att de gillade Sverige och var bereda att dra ett streck över hela historien om Palme fogade sig i USA:s instruktioner och då vore det opassande om det hade varit andra personer där som hade kunnat börja läcka.

När bevis i form av identitetsnummer på robotarna framlades för Palme slingrade han sig och påstod att han uttryckligen sagt åt polischeferna att robotarna inte fick sändas till Malaysia. Amerikanerna lade fram ett ultimatum för Palme bestående av att denna export omedelbart skulle avbrytas. Sedan skulle Palme omedelbart avsluta det bankkonto i Schweiz dit överskottet på vapenförsäljningen gick. Pengar från detta konto sade amerikanerna sig veta gick till Nicaragua, Guatemala och andra länder i Mellanamerika. – ”Vi gillar inte att man startar små revolutioner på vår bakgård herr Palme”. Dessutom blev Palme tillsagd att kalla hem det tjugotal svenska marinofficerare stationerade i Libyen i färd med att hjälpa Khadaffi med att bygga en ubåtshamn. Amerikanerna avslutade med att understryka att om inte Palme utförde dessa åtgärder så var den sista volvobilen såld i USA, Viggen skulle inte komma i luften igen och den framtida JAS Gripen kommer inte att bli till. Olof Palme gick med på allt.

Efter detta fick Arnold Sundquist av sin chef i uppdrag att lämna Sverige och flytta tillbaka till USA. Innan han kunde göra detta skulle han först städa ur huset och sälja det. Vid ett tillfälle då endast hans fru och son var hemma kom SÄPO till hans hus. De ville träffa Arnold och meddelade att han var efterlyst och att han omedelbart skulle kontakta dem när han kom hem. Av en källa inom polisen fick Arnold reda på att han var efterlyst och anhållen i sin frånvaro för industrispionage mot Bofors. SÄPO gjorde ytterligare försök att gripa honom då de maskerade och med automatvapen trängde sig in. Han lyckades med att transportera sig och sin familj ut från Sverige till Danmark via ett fraktfartyg. Vidare tog de sig till Holland för att sedan flyga till USA. Väl hos sin chef berättade han vad han varit med om. Det verkade som att Olof Palme inte helt förstått instruktionerna han fått från USA.

Återigen arrangerar amerikanerna ett samtal med Palme. Denna gång med högtalartelefon och med medhörning av höga chefer i Washington. Palme blir tillsagd att två regeringsmedlemmar skall närvara under hela samtalet. Palme blev åthutad för att han via SÄPO angripit en inspektör för amerikanska exportkontrollmyndigheten. Och avkrävd en skriftlig ursäkt via fax som skulle anlända senast två timmar senare. I annat fall skulle Sverige komma att svartlistas så som Iran och Libyen. Detta skall ha varit i januari 1986, någon månad innan Olof Palme mördades.
——————-Kategorier:Media, Svensk politik, Världspolitik, Video

Etiketter:, ,

%d bloggare gillar detta: