EU-kommissionen och Ursula von der Leyen utreds för brott – slutet för EU?

2022-10-16

https://nordfront.se/eu-kommissionen-och-von-der-leyen-utreds-for-brott

EU-kommissionen och dess ordförande utreds nu av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) för eventuella brott begångna i samband med unionens införskaffande av covid-vaccin.

Redan i början av året stod det klart att det var genom personliga kontakter som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lyckades ro ett avtal med Pfizer i hamn, samt att hennes stab undanhållit utredare textmeddelanden och epost mellan von der Leyen och Albert Bourla, vd för BioNTech-Pfizer. Nu tycks dessa två omständigheter kunna få rättsliga konsekvenser, för Europeiska åklagarmyndigheten tillkännager i ett pressmeddelande från i fredags:

EPPO bekräftar att vi handlägger en pågående utredning om inköpen av covid-19-vaccin i EU. Denna exceptionellt ovanliga bekräftelse görs efter ett extremt högt allmänintresse i frågan. Inga ytterligare detaljer kommer att offentliggöras i detta skede.

Vänskapskorruption

EU-ombudsmannen gick redan i januari hårt åt Ursula von der Leyen med anklagelser om överträdelse av kommissionens bestämmelser rörande öppenhet och transparens i förhandlingarna med Pfizer. Samröre med lobbyister ej listade i EU:s ”öppenhetsregister” befanns här särdeles besvärande.

EU-kommissionens ordförande beskylldes av ombudsmannen vidare för ”personlig diplomati” – vilket kan tolkas som ”vänskapskorruption” – i samma förhandlingar. I september skrev von der Leyen på Twitter:

Om vi vill vara trovärdiga när vi ber kandidatländerna att stärka sina demokratier, måste vi också utrota korruptionen på hemmaplan.

Denna kommentar tycks hon nu kunna få äta upp. Tidningen Epochtimes skriver att Virgine Bourla, fransk EU-parlamentariker, begär redogörelser under ed från såväl von der Leyen som Bourla om hur vaccin-affären mellan EU och Pfizer förlöpte. Parlamentarikern pekar även direkt ut kommissionens ordförande som skyldig till ”passiv korruption”.


Pågående EPPO-utredning om förvärv av covid-19-vacciner i EU
Publicerad den 14 oktober 2022

Stock picture

https://www.eppo.europa.eu/en/news/ongoing-eppo-investigation-acquisition-covid-19-vaccines-eu

Den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) bekräftar att den har en pågående utredning om förvärvet av covid-19-vacciner i EU. Denna exceptionella bekräftelse kommer efter det extremt höga allmänintresset. Inga ytterligare detaljer kommer att offentliggöras i detta skede.


Europeiska parlamentsledamöter uppmanar till omedelbar avsättning av EU-kommissionens ordförande på grund av intressekonflikter med Pfizer & Mass Covid-19 Vaccination Program

https://www.trialsitenews.com/p/trialsitenews

19 februari 2022

En oberoende grupp av EU-parlamentsledamöter har krävt att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen omedelbart avgår. Ledda av den amerikanskutbildade rumänen Christian Terhe samt parlamentsledamöter från Frankrike, Litauen och Kroatien kräver gruppen att Von der Leyen omedelbart avsätts på grund av flera anklagelser om intressekonflikter, kränkningar av etik och brott mot allmänhetens förtroende. .

Denna oberoende, kritiska grupp av parlamentsledamöter hade i går ett starkt budskap till sina kollegor i Europaparlamentet såväl som till allmänheten i Europa – EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen måste gå på grund av en mängd olika bombanklagelser. 

Ledamöterna hävdar att fru von der Leyen är en del av maskopi utan motstycke från industri och regering som leder till vad de beskriver som en ”gigantisk covid-19 vetenskaplig bedrägeri- och propagandakampanj som orsakar och fortsätter att orsaka massiva kränkningar av mänskliga rättigheter och frihet, och är ett hot mot demokratin i Europa.”

Ledamöterna tar upp flera anklagelser om intressekonflikter och kränkningar av etik, vilket höjer det brådskande kravet på hennes avgång.

EU-kommissionens ordförande hade privata samtal med Pfizers vd Albert Bourla, som rapporterats av Fortune, och förhandlade fram drycker av den massiva, Europaomfattande vaccinaffären via privat sms. Det är absolut minst sagt konstigt. Även om vissa av dessa texter avslöjades, har betydande bitar inte gjorts, och parlamentsledamöterna kräver avslöjande. MEP:s poäng är giltig – transparens och god regering kräver full transparens. När allt kommer omkring är den här överenskommelsen inte en fråga om nationella eller europeiska säkerhetsfrågor.

Enligt parlamentsledamöterna väcker den ogenomskinliga och oklara karaktären i von der Leyens agerande oroande frågor om avsikter och motiv. Men några av de avslöjade kommunikationerna förvärrar problemet.

De utbrytande parlamentsledamöterna förklarar att en kombination av hennes bristande vilja att dela alla detaljer i kombination med delar av Pfizer-kontraktet med Europa utgör ett tydligt och övertygande argument för uppsägning.

Till exempel påpekar de att som en del av avtalet med Pfizer skulle den europeiska regeringen vara skyldig att fungera som ett slags marknadsförings- och kommunikationsgren för företaget. Ändå betalade regeringarna för vaccinet och nu skulle de behöva socialisera kostnaderna för pågående kommunikation samtidigt som de fungerar som reglerande och övervakare av all hälsovårdsverksamhet. En verkligt tvivelaktig roll för regeringen, med tanke på intressekonflikter eftersom de också fungerar som tillsynsmyndighet och hälsomyndighet.

På detta sätt kunde Pfizer, briljant, externisera kostnaderna för affärsutveckling, marknadsföring och försäljning under pandemin. Naturligtvis är det allmänt känt nu att företaget under år ett genererade omkring 30 miljarder dollar, en oöverträffad summa för något läkemedel eller vaccin.

Ändå kunde de göra detta eftersom de kontraktsmässigt hade regeringen som styr marknadsföringen och försäljningen. Ledamöterna hävdar att det nästan sedan pandemins början fanns andra off-label tillvägagångssätt för tidig vård, till exempel, men varje tillvägagångssätt som inte var vaccination ignorerades omedelbart på grund av de avtalsvillkor som binder myndigheterna i Europa. Andra problematiska punkter i regleringsprocessen togs upp av TrialSite .

Att vaccination var den enda vägen ut ur pandemin var inneboende i det avtalsenliga organet, som manifesterades i en integrerad och samordnad regim av inte bara pågående vaccinationer utan också vad parlamentsledamöterna beskriver som tvångsåtgärder från regeringen som hotar demokratin över hela kontinenten. Denna regim stöddes av repressiv och totalistisk censur som naturligtvis involverade anställning av faktagranskare med stöd av regeringen, de största medierna, sociala nätverk som Facebook och naturligtvis stöd från industrin. Varje mullrande av vetenskaplig oenighet eller oenighet kategoriserades omedelbart och märktes som ”desinformation” och avfärdades, eller ännu värre.

Intressant nog hävdar parlamentsledamöterna också att företaget efter att ha undertecknat kontraktet med Europeiska kommissionen den 21 maj hävdade att deras pandemi sannolikt kommer att pågå i flera år och mer än sannolikt pågående vaccination. Den franska parlamentsledamoten förklarade, ”Hur kan de veta det och varför skulle Europeiska kommissionens ordförande ansluta sig till detta begrepp.”

Andra påstådda missgärningar eller konflikter inkluderar presidentens make, som har omfattande affärer med bioteknisk marknadsutveckling i Europa.

Von der Leyen utnämnd till president 2019 är inte ny i kontroverser. I början av hennes mandatperiod undrade kritiker om den första kvinnliga presidenten för EG var ”en liberal i konservativa kläder eller en from auktoritär matriark?” Starka kvinnor inom näringslivet och myndigheter måste ofta arbeta hårdare för att driva showen, men anklagelser om intressekonflikter, etikbrott och brott mot allmänhetens förtroende är allvarliga och bör utredas.Kategorier:Hälsa, Media, Rättsstat, Världspolitik, Video

Etiketter:, , , , ,

1 svar

  1. Ursulan! Fy fan, vilken falsk o vidrig kvinna!

    Gillad av 1 person

%d bloggare gillar detta: