Executive Order 13799 av den 11 maj 2017- Inrättande av presidentens rådgivande kommission för valintegritet

2022-08-17

Artikel 1, avsnitt 9 i Förenta staternas konstitution, föreskriver: ”Privilegiet för rätten till habeas corpus ska inte upphävas förutom när, i händelse av uppror eller invasion, allmän säkerhet kräver det.

Intressant nu gällande militären, krigslagarna gällande pågående utredning om Valfusk 2020 där utländsk inblandning av valet.

Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse för USA och för den amerikanska befolkningens säkerhet. Fyrtio procent av världens mobila trafik överförs via Ericssons nätverk.

Dvs ledande i global skala med sin kärnteknologi och kopplade till Crowdstrike, Panda Electronics och den Kinesiska staten

Donald Trump skrev den första exekutivorderna gällande valfusk redan på våren 2017, följt av exekutivordern i november 2018 och att DoJ sedan tog kontroll över Ericsson öppet 364 dagar senare i November 2019, som ökar trycker på den djupa, statens aktörer i Investor.

Dokumentet gällande rösträkningsmaskinerna återfinns i ett omfattande material hos USA:s riksarkiv som Trump gjorde ett åläggande om att hemligstämplas. HD ansåg det dock som orimligt.

Ordern är en liten del av de hundratals dokument som Trumps advokater skenbart har försökt stoppa från att lämnas ut till kongressutskottet som utreder händelserna i Kapitolium den 6 januari förra året.

Den färdigställdes den 16 december 2020, men blev av någon inte redovisad anledning aldrig signerad av den före detta presidenten.

I dessa dokumenten fanns bla akter där bl.av advokaten Sidney Powell som starkt ifrågasatte valresultatet och spred teorier om att Kuba, Venezuela och andra Ericsson-kontrollerade länder kunde ha medverkat i en hackning av valet som tog miljontals röster från Trump.

Att notera i detta gällande Ericsson är att koncernen påverkat valfusk tidigare är i sak princip någonting som hela världen accepterar som en omständighet i sak.

I den omtalad dokumentären 2000 mulor av Dinesh D’Souza så visar de hur sofistikerade tekniken de brukade kunna spåra dessa människor med mobiltelefonteknik eftersom en mobiltelefon avger ett ping var 3:e till 5:e sekund.

Dessa geotrackpingar kan sedan köpas från vissa geografiska områden.

Det som kom fram i dokumentären såg att några av dessa ”mules” skulle besöka dessa dropplådor som fylldes med poströster varje kväll.

Och gå sedan till Stacey Abrams högkvarter och gå sedan tillbaka till dropboxarna.

Bilagor

Artiklar från carlnorberg.se⬇️

https://carlnorberg.se/2022/04/05/overvakat-valfusk/

https://carlnorberg.se/2022/01/22/svt-utan-valfusk/-

Executive Order 13799 av den 11 maj 2017- Inrättande av presidentens rådgivande kommission för valintegritet

Genom den auktoritet som tilldelats mig som president genom konstitutionen och lagarna i Amerikas förenta stater, och för att främja rättvisa och ärliga federala val, beordras det härmed enligt följande:

Avsnitt 1 . Etablering . Presidentens rådgivande kommission för valintegritet (kommissionen) inrättas härmed.

Sec. 2 . Medlemskap . Vice ordföranden ska vara ordförande i kommissionen, som ska bestå av högst 15 ytterligare ledamöter. Ordföranden ska utse de ytterligare ledamöterna, som ska inkludera personer med kunskap och erfarenhet av val, valledning, upptäckt av valfusk och väljarnas integritetsinsatser, och alla andra personer med kunskap eller erfarenhet som ordföranden bedömer vara av värde för kommissionen . Vice ordföranden kan välja en vice ordförande för kommissionen bland de ledamöter som utsetts av ordföranden.

Sec. 3 . Uppdrag . Kommissionen ska, i enlighet med tillämplig lag, studera registrerings- och röstningsprocesserna som används i federala val. Kommissionen ska endast vara rådgivande och ska lämna en rapport till ordföranden som identifierar följande:

(a) de lagar, regler, policyer, aktiviteter, strategier och praxis som ökar det amerikanska folkets förtroende för integriteten hos de röstningsprocesser som används i federala val;

(b) de lagar, regler, policyer, aktiviteter, strategier och praxis som undergräver det amerikanska folkets förtroende för integriteten hos de röstningsprocesser som används i federala val; och

(c) de sårbarheter i röstsystem och praxis som används för federala val som kan leda till olämpliga väljarregistreringar och olämplig röstning, inklusive bedrägliga väljarregistreringar och bedräglig röstning.

Sec. 4 . Definitioner . För ändamålen med denna order:

(a) Termen ”olämplig röstregistrering” avser varje situation där en individ som inte har den lagliga rätten att rösta i en jurisdiktion ingår som en röstberättigad väljare på den jurisdiktionens röstlista, oavsett sinnestillstånd eller avsikt med sådan. enskild.

(b) Termen ”olämplig röstning” avser handlingen av en person som avger en icke-provisorisk omröstning i en jurisdiktion där den personen är olämplig att rösta, eller handlingen av en person som lägger en röst i flera jurisdiktioner, oavsett stat individens sinne eller avsikt.

(c) Termen ”bedräglig väljarregistrering” avser varje situation där en individ medvetet och avsiktligt vidtar åtgärder för att lägga till icke berättigade individer till röstlistan.

(d) Termen ”bedräglig röstning” betyder handlingen att avge en icke-provisorisk omröstning eller flera valsedlar med kännedom om att avgivande av en eller flera röstsedlar är olagligt.

Sec. 5 . Administration . Kommissionen ska hålla offentliga möten och samarbeta med federala, statliga och lokala tjänstemän och vallagsexperter, vid behov, för att utföra sitt uppdrag. Kommissionen ska informeras av, och ska sträva efter att undvika dubbelarbete, av befintliga statliga organs insatser. Kommissionen ska ha personal för att stödja sina funktioner.Starta utskriven sida 22390

Sec. 6 . Uppsägning . Kommissionen ska upphöra 30 dagar efter det att den överlämnat sin rapport till ordföranden.

Sec. 7 . Allmänna bestämmelser .
(a) I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och under förutsättning att anslag finns tillgängliga, ska General Services Administration förse kommissionen med sådana administrativa tjänster, medel, faciliteter, personal, utrustning och andra stödtjänster som kan vara nödvändiga för att utföra sitt uppdrag på återbetalningsbar basis.

b) Relevanta verkställande avdelningar och organ ska sträva efter att samarbeta med kommissionen.

(c) I den mån den federala rådgivande kommittélagen, i dess ändrade lydelse (5 USC App.) (”lagen”), kan tillämpas på kommissionen, alla funktioner för presidenten enligt den lagen, förutom de i avsnitt 6 i lagen , ska utföras av administratören för allmänna tjänster.

(d) Medlemmar av kommissionen ska tjänstgöra utan ytterligare ersättning för sitt arbete i kommissionen, men ska tillåtas resekostnader, inklusive traktamenten i stället för uppehälle, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag för personer som intermittent tjänstgör i statstjänsten (d) 5 USC 5701-5707 ).

(e) Ingenting i denna ordning ska tolkas för att försämra eller på annat sätt påverka:

(i) den befogenhet som enligt lag beviljas en verkställande avdelning eller byrå, eller chefen för denna; eller

(ii) funktionerna för direktören för kontoret för förvaltning och budget i samband med budgetförslag, administrativa eller lagstiftningsförslag.

(f) Denna order ska genomföras i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att anslag finns tillgängliga.

(g) Denna order är inte avsedd att, och skapar inte, några rättigheter eller förmåner, materiella eller processuella, verkställbara enligt lag eller i rättvisa av någon part gentemot USA, dess departement, byråer eller enheter, dess tjänstemän, anställda , eller agenter eller någon annan person.

Donald J Trump
VITA HUSET, 11 maj 2017.

Genom den auktoritet som tilldelats mig som president genom konstitutionen och lagarna i Amerikas förenta stater, och för att främja rättvisa och ärliga federala val, beordras det härmed enligt följande:

Avsnitt 1 . Etablering . Presidentens rådgivande kommission för valintegritet (kommissionen) inrättas härmed.

Sec. 2 . Medlemskap . Vice ordföranden ska vara ordförande i kommissionen, som ska bestå av högst 15 ytterligare ledamöter. Ordföranden ska utse de ytterligare ledamöterna, som ska inkludera personer med kunskap och erfarenhet av val, valledning, upptäckt av valfusk och väljarnas integritetsinsatser, och alla andra personer med kunskap eller erfarenhet som ordföranden bedömer vara av värde för kommissionen . Vice ordföranden kan välja en vice ordförande för kommissionen bland de ledamöter som utsetts av ordföranden.

Sec. 3 . Uppdrag . Kommissionen ska, i enlighet med tillämplig lag, studera registrerings- och röstningsprocesserna som används i federala val. Kommissionen ska endast vara rådgivande och ska lämna en rapport till ordföranden som identifierar följande: (a) de lagar, regler, policyer, aktiviteter, strategier och praxis som ökar det amerikanska folkets förtroende för integriteten hos de röstningsprocesser som används i federala val; (b) de lagar, regler, policyer, aktiviteter, strategier och praxis som undergräver det amerikanska folkets förtroende för integriteten hos de röstningsprocesser som används i federala val; och (c) de sårbarheter i röstsystem och praxis som används för federala val som kan leda till olämpliga väljarregistreringar och olämplig röstning, inklusive bedrägliga väljarregistreringar och bedräglig röstning.

Sec. 4 . Definitioner . För ändamålen med denna order: (a) Termen ”olämplig röstregistrering” avser varje situation där en individ som inte har den lagliga rätten att rösta i en jurisdiktion ingår som en röstberättigad väljare på den jurisdiktionens röstlista, oavsett sinnestillstånd eller avsikt med sådan. enskild. (b) Termen ”olämplig röstning” avser handlingen av en person som avger en icke-provisorisk omröstning i en jurisdiktion där den personen är olämplig att rösta, eller handlingen av en person som lägger en röst i flera jurisdiktioner, oavsett stat individens sinne eller avsikt. (c) Termen ”bedräglig väljarregistrering” avser varje situation där en individ medvetet och avsiktligt vidtar åtgärder för att lägga till icke berättigade individer till röstlistan. (d) Termen ”bedräglig röstning” betyder handlingen att avge en icke-provisorisk omröstning eller flera valsedlar med kännedom om att avgivande av en eller flera röstsedlar är olagligt.

Sec. 5 . Administration . Kommissionen ska hålla offentliga möten och samarbeta med federala, statliga och lokala tjänstemän och vallagsexperter, vid behov, för att utföra sitt uppdrag. Kommissionen ska informeras av, och ska sträva efter att undvika dubbelarbete, av befintliga statliga organs insatser. Kommissionen ska ha personal för att stödja sina funktioner. Starta utskriven sida 22390

Sec. 6 . Uppsägning . Kommissionen ska upphöra 30 dagar efter det att den överlämnat sin rapport till ordföranden.

Sec. 7 . Allmänna bestämmelser . (a) I den utsträckning det är tillåtet enligt lag och under förutsättning att anslag finns tillgängliga, ska General Services Administration förse kommissionen med sådana administrativa tjänster, medel, faciliteter, personal, utrustning och andra stödtjänster som kan vara nödvändiga för att utföra sitt uppdrag på återbetalningsbar basis. b) Relevanta verkställande avdelningar och organ ska sträva efter att samarbeta med kommissionen. (c) I den mån den federala rådgivande kommittélagen, i dess ändrade lydelse (5 USC App.) (”lagen”), kan tillämpas på kommissionen, alla funktioner för presidenten enligt den lagen, förutom de i avsnitt 6 i lagen , ska utföras av administratören för allmänna tjänster. (d) Medlemmar av kommissionen ska tjänstgöra utan ytterligare ersättning för sitt arbete i kommissionen, men ska tillåtas resekostnader, inklusive traktamenten i stället för uppehälle, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag för personer som intermittent tjänstgör i statstjänsten (d) 5 USC 5701-5707 ). (e) Ingenting i denna ordning ska tolkas för att försämra eller på annat sätt påverka: (i) den befogenhet som enligt lag beviljas en verkställande avdelning eller byrå, eller chefen för denna; eller (ii) funktionerna för direktören för kontoret för förvaltning och budget i samband med budgetförslag, administrativa eller lagstiftningsförslag. (f) Denna order ska genomföras i enlighet med tillämplig lag och under förutsättning att anslag finns tillgängliga. (g) Denna order är inte avsedd att, och skapar inte, några rättigheter eller förmåner, materiella eller processuella, verkställbara enligt lag eller i rättvisa av någon part gentemot USA, dess departement, byråer eller enheter, dess tjänstemän, anställda , eller agenter eller någon annan person.

Donald J Trump VITA HUSET,

11 maj 2017. Signerad kopia⬇️
https://www.federalregister.gov/…/establishment-of…

Signerad kopia⬇️
EO 13799 – maj 2017Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, , ,

%d bloggare gillar detta: