Detta är inte en ekonomisk eller politisk kris, det är en monoteismens kris

2022-08-15
Benjamin Fulford, Veckobrev
https://benjaminfulford.net/
DS = Deep state
KM = Khazariska maffian


Medan Benjamin Fulford har sin semester kommer vi att fortsätta att tillhandahålla de senaste bilderna relaterade till Projektet Blue Beam.

Krisen som utspelar sig runt om i världen, eller rättare sagt i väst, är inte en vanlig eller ens extraordinär politisk/ekonomisk kris. Detta är inte bara en kris som påverkar USA, G7 och FN, etc. Det vi har att göra med är en kris som påverkar själva grunden för monoteismen. Det är därför det inte är en överdrift att säga att det vi går igenom är bibliskt.
.

https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/Visualizing-the-Worlds-Religions.jpg?itok=N-FGLXfX

Det som åratal av rapportering om världens högsta makttopp har avslöjat är att de monoteistiska trosuppfattningarna mestadels kontrolleras av grupper av människor som själva inte tror på Gud. Istället tänker dessa familjer på monoteism som ett verktyg för att kontrollera sina undergivna folk. Det är dessa människor som står inför en förlust av makt. Det är också därför människor som tänker i monoteistiska termer tror att vi står inför yttersta tider.

Detta är något jag lärde mig när jag åkte till Italien för att förhandla med representanter för dessa familjer på uppdrag av asiatiska hemliga sällskap. De sa till mig ”det finns ingen Gud, vi är Gud.”

Dessa familjer kommer från en uråldrig kult av slavar som först dök upp i historieböckerna som Hyksos. Dessa människor tillbad en gud med en get-ansikte med en kluven svans som är känd för oss som Set, Satan etc.

Ursprunget till dessa människor går tillbaka till det antika Mellanöstern när människor slutade vara jägare-samlare och antingen blev pastoralister eller bönder.

Arkeologiska bevis visar att det förekom en enorm ökning av den mänskliga befolkningen i Mellanöstern efter att jordbruket började. Dessa människor var dock små och undernärda jämfört med sina jägare-samlare förfäder. Men herdefolket -som huvudsakligen livnärde sig på mjölk och kött – var kraftfullt byggda jämfört med bönderna. Dessa människor upptäckte genom åren hur man vallade jordbrukare som om de vore många får eller nötkreatur.

Dessa människor förekom i historieböckerna som Hyksos som under en kort tid styrde i Egypten 1638 f.Kr. till 1530 f.Kr. När egyptierna sparkade ut dem tog de med sig en stor grupp slavar. Det här är de människor vi idag känner till som judar.

För att förstå vem och vad vi har att göra med låt oss titta på Gamla testamentet i Bibeln aka Toran.

Låt oss först se vad som händer innan Moses (Thutmoses) får de 10 budorden. Lägg först märke till att om någon annan än Moses eller Aron gick för att träffa ”Gud” skulle de ”stenas till döds eller dödas med pilar”. (2 Mosebok 19:13) Man skulle kunna tro att den varelse som skapade universum åtminstone kunde komma med en blixt.

Sedan finner vi i 2 Mosebok 18 kap. att:

Nu var berget Sinai helt insvept i rök eftersom Herren hade kommit ner på det i eld. Röken steg upp ur den som från en ugn

Så de använde bara rök och kom inte fram till speglar senare verkar det som.

Därefter ser vi buden ”Gud” ålägger sitt ”utvalda folk:”

Du ska inte ha andra gudar jämte mig.*

Du skall inte göra dig en avgud eller en bild av någonting* i himlen ovan eller på jorden nedanför eller i vattnet under jorden;

Du ska inte böja dig för dem eller tjäna dem. då Jag, HERREN, din Gud, är en svartsjuk Gud, som straffar barnen till dem som hatar mig, ända till tredje och fjärde led* för deras förfäders ondska* ;

Du skall inte förgäves åkalla Herrens, din Guds, namn.* Ty HERREN lämnar inte den ostraffad som förgäves åberopar hans namn.

https://bible.usccb.org/bible/exodus/20

2 Moseboken 25:3-7

Säg till israeliterna att samla in gåvor åt mig. Av var och en som känner sig manad skall ni ta emot gåvor åt mig. 3Och detta är vad ni skall samla in: guld, silver och koppar, 4violett, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, 5rödfärgade baggskinn, delfinskinn, akacieträ, 6olja till lampan, kryddor till smörjelseoljan och till den välluktande rökelsen, 7onyx och andra ädla stenar att sätta på efoden och på bröstväskan.

Återigen skulle man tro att skaparen av universum inklusive solen inte behöver varken lampolja eller gethår ​​etc.

Med andra ord, det här avsnittet av Bibeln beskriver förslavandet av hebréerna genom att använda ett system där gömda människor låtsas vara gudar och genomdriver sin kontroll med flergenerationskampanjer av mord mot dissidenter.

Vi spola framåt nu genom tusentals år av historia och vi finner att ”bokens folk” har varit förslavade så länge att de inte ens inser att de är slavar längre.

Det var först efter år av förhandlingar med och kämpande för att störta familjerna som kontrollerade monoteismen, varvid jag drog slutsatsen att vi har att göra med ättlingar till Hyksos-faraonerna. De tog med sig en grupp slavar efter att egyptierna sparkat ut sin ledare Akhenaton (bilden) ur hans trädgårdspalats. Atens trädgård (Eden). De använde rök och mord för att dölja sin identitet för sina slavar så att de kunde leva bland dem.

När jag åkte till Italien för att träffa representanterna för P2 -som kontrollerar den katolska eller romerska versionen av monoteistisk fårvallning – fick jag veta att de anser att kontroll över information och mat är nycklarna till makten. Dessa dagar tar detta formen av ”mainstream media” och centralbankerna.

Dessa människor berättade också för mig att de tränade profeten Mohammed. Men de säger att han blev en skurk och startade en konkurrerande version av monoteism. Splittringen mellan shia och sunni islam började för övrigt som en arvstvist mellan kusiner.

Så i grund och botten delas familjerna som använder ”monoteism” för att valla får i olika fraktioner under årtusenden.

I vilket fall som helst, när man hanterar den nuvarande världssituationen, pekar flera spår av bevis på att en grupp faraoniska familjer baserade i Schweiz, vilket är kontrollcentret för det pågående försöket att ena hela mänskligheten under en enda ledare. De vill förena alla konkurrerande grenar av monoteismen under en enda världsreligion som kontrolleras av en enda gudsliknande härskare.

Det är också värt att notera att dessa människor själva inte tror på Gud. De är megalomaner som vill störta skaparen och själva bli Gud.

Vissa av dem dyrkar Satan och ser på resten av mänskligheten med förakt. De mer idealistiska medlemmarna av denna gamla inavlade klan av gudahärskare vill vara ”goda herdar”. Problemet är att till och med en ”god herde”, som slaktar och äter sin hjord.

Anledningen till att dessa familjer tappar makten är många, men ekonomin är verkligen en viktig drivkraft. Enligt IMF är världens BNP 160 biljoner dollar. Men de länder som direkt kontrolleras av de forntida babyloniska/egyptiska härskande familjerna kontrollerar bara ungefär en tredjedel av detta. Resten av världen hävdar att eftersom de kontrollerar två tredjedelar av världens BNP och sju av världens åtta eller så miljarder människor, är det dags för väst att lämna över kontrollen över planeten.

För monoteister skulle detta innebära slutet på deras årtusenden gamla projekt att placera hela planeten under kontroll av en enda kung eller ”Messias”. Deras svar är att döda de 90 % av människorna som inte följer denna agenda.

Det är den stora bilden bakom nyhetshändelser liksom spridningen av biovapen, försök att starta WWIII, försök att skapa en livsmedelskris etc. Asiaterna svarade med att hota att döda de västerländska elitfamiljerna som ligger bakom dessa planer.

Den här skribenten skickades 2009 som en representant för de asiatiska hemliga sällskapen för att försöka komma överens och det var de som sa till mig att jag behövde prata med P2:s frimurare.

Ur ett asiatiskt perspektiv är tanken att världen kommer att gå under i sig själva huvudproblemet med monoteism. Till exempel, James G, Watt (bilden), Ronald Reagans inrikesminister, motiverade öppnandet av federala landområden för avverkning och ranching genom att säga:

”Jag vet inte hur många framtida generationer vi kan räkna med innan Herren kommer tillbaka”

Med andra ord, om världen är på väg att gå under behöver vi inte skydda miljön.

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/06/30/the-watt-controversy/d591699b-3bc2-46d2-9059-fb5d2513c3da/

Det som dock satte dem på krigsstigen var tydliga bevis på det planerade folkmordet på 90 % av mänskligheten.

Lyckligtvis är västvärlden också arvtagare till de demokratiska, vetenskapliga, rationella och juridiska traditionerna i Grekland, Rom och England. Det är arvingarna till denna tradition som har anslutit sig till asiaten och resten av världen för att få ett slut på dessa monoteistiska slavdrivande familjers styre.

Rent konkret är det brittiska samväldet, ryssarna, Pentagon och byråns vita hattar tillsammans med den sanningssökande rörelsen i väst västerländska medlemmar i jordens befrielseallians.

Så när vi förbereder oss för en höstoffensiv mot det pågående försöket att förvandla denna planet till en gigantisk djurgård, måste vi titta på hur verkligt mäktiga satanisterna fortfarande är. De kontrollerar megabolagen, de flesta västerländska politiker och centralbankerna.

En berömd schweizisk studie visar att 700 personer kontrollerar 90 % av transnationella företag. De fick reda på detta genom att titta på namnen på de högsta cheferna för dessa företag. En enskild individ kommer vanligtvis att sitta i styrelsen för flera företag, men de är alla en del av samma familjegrupp.

Vi vet också att de har varit på ett flergenerationsprojekt för att undergräva demokrati, rättsstatsprincipen och pressfriheten för att ersätta grekisk/romersk/anglosaxisk demokrati och rättsstat med babylonisk totalitarism. Felet i deras plan var deras misslyckande med att ta full kontroll över de meritokratiskt bemannade militära och underrättelsetjänster i väst. Detta återspeglas i en kamp mellan det romerska influerade militära etablissemanget och det babyloniska/egyptiska finansiella/medicinska etablissemanget.

Anledningen till att de militära vita hattarna har så mycket problem med att befria västvärlden är många. En är att många toppbefälhavare har äventyrats av mutor/utpressning och propaganda.

En annan är att ett grundläggande avtal behövde göras med resten av världen och det har varit tidskrävande.

Ändå är det tydligt att ett uråldrigt system för att förvandla människor till husdjur håller på att störtas. När detta händer vet vi att alla historieböckerna måste skrivas om. Vi vet också att vi har hållits i mörker om många saker som det hemliga rymdprogrammet, kontakt med utomjordiska civilisationer och till och med själva verklighetens natur.

Vad vi kan vara säkra på är att vi som art är på väg in i okända vatten och en ny tidsålder eller ny era av historien.

Vi hoppas att den här stora bakgrunden hjälper när vi nästa vecka återvänder till att rapportera händelser som utspelar sig i realtid runt planeten som en del av detta stora mänskliga uppvaknande.

Tack för ditt tålamod under min årliga semester.Kategorier:Media, Rättsstat, Världspolitik

Etiketter:, , , , ,

%d bloggare gillar detta: